Statistieken

Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.


Samenstelling van het nageslacht van Antonius Lelijveld
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) 113 130 3 246
→ waarvan naamdragers (*) 53 75 3 131
Aantal nog levende personen 33 32 0 65
→ waarvan naamdragers (*) 6 8 0 14

(*) Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).

Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties
Samenstelling Breedte (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal Van Tot
Generatie 1 1 0 0 1 1705 1705
Generatie 2 4 7 0 11 1727 1754
Generatie 3 3 2 0 5 1773 1782
Generatie 4 10 7 0 17 1801 1829
Generatie 5 22 16 0 38 1824 1869
Generatie 6 26 38 3 67 1858 1909
Generatie 7 29 39 0 68 1890 1933
Generatie 8 11 11 0 22 1946 1966
Generatie 9 5 6 0 11 1976 1993
Generatie 10 2 4 0 6 2006 2013

(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.

Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Lelieveld    
2 Bernardus Antonius Lelieveld   89 8 5  
3 Joannes Ludovicus Lelieveld   89 1 7  
4 Everardus Lelieveld   80 0 8  


Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Petronella Johanna Lelieveld   96 0 3  
2 Theresia Maria Lelieveld   leeft nog
3 Johanna Antonia Lelieveld   89 1 8  
4 Helena Lelieveld   89 0 2  
5 Johanna Helena Maria Lelieveld   88 10 1  
6 Maria Aleida Lelieveld   86 8 23  
7 Joanna Elisabeth Lelieveld   leeft nog
8 Maria Clasina Lelieveld   80 7 6  


Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*)
Geboorteperiode Geboren Overleden
Van 01-01-1701 tot en met 31-12-1725 1 0
Van 01-01-1726 tot en met 31-12-1750 9 1
Van 01-01-1751 tot en met 31-12-1775 3 0
Van 01-01-1776 tot en met 31-12-1800 4 0
Van 01-01-1801 tot en met 31-12-1825 17 3
Van 01-01-1826 tot en met 31-12-1850 25 2
Van 01-01-1851 tot en met 31-12-1875 30 8
Van 01-01-1876 tot en met 31-12-1900 69 21
Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 45 15
Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 9 0
Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 16 0
Vanaf 01-01-1976 13 0

(*) Doodgeboren kinderen worden hier niet meegeteld.

Bereikte leeftijden (*) (alleen naamdragers)
Mannen Vrouwen
Bereikte leeftijd Aantal Percentage Aantal Percentage
Totaal 39 44
0 - 9 jaar 12 14
10 - 19 jaar 0 2
20 - 29 jaar 2 1
30 - 39 jaar 0 2
40 - 49 jaar 3 2
50 - 59 jaar 3 1
60 - 69 jaar 9 5
70 - 79 jaar 7 11
80 - 89 jaar 3 5
90 - 99 jaar 0 1
100 - 109 jaar 0 0
110 - 119 jaar 0 0

(*) Personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.

Huwelijken (van naamdragers) die minstens 50 jaar stand gehouden hebben
Nr. Echtpaar Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Johanna Antonia Lelieveld en Arnoldus Antonius Hutten   63 2 16  
2 Theresia Maria Lelieveld en Nicodemus Gijsbert Hendrikus Koenders   61 11 0  
3 Petronella Johanna Lelieveld en Theodorus Hendrik Lensink   61 9 10  
4 Adriana Lelieveld en Johannes Aloijsius van Tienen   51 10 4  
5 Joanna Elisabeth Lelieveld en Adrianus Oud   50 10 11  
6 Joannes Arnoldus Lelieveld en Willemina Hendrika Ruijsch   50 3 22  


Huwelijken (van naamdragers) die minder dan 2 jaar duren of geduurd hebben
Nr. Echtpaar Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
Er zijn geen echtparen bekend die zo kort getrouwd zijn (geweest).


Personen (alleen naamdragers) die minstens 3 keer getrouwd zijn
Naam Huwelijken
Er is niemand die 3 keer of vaker getrouwd is.


Personen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e getrouwd zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Gertruda Lelieveld   17 10 23
2 Allegonda Judith Lelieveld   19 4 14
3 Maria Alphonsina Lelieveld   19 11 29
4 Johanna Helena Maria Lelieveld   20 6 14


Personen (alleen naamdragers) die op minstens 50-jarige leeftijd getrouwd zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Antonius Lelijveld ongeveer 62 0 0


Huwelijken (van naamdragers) die als "moetjes" (*) aangemerkt zouden kunnen worden
Echtpaar Huwelijk (**) 1e Kind Geboren (***)
Theodorus Lelieveld en Guilmette Spanjaars29-10-1834Gerritje09-04-1835
Lodewijk Lelieveld en Maria Johanna van den Dungen21-02-1866Everardus18-05-1866
Maria Aleida Lelieveld en Bastiaan Marinus Mulders31-03-1962Monique12-09-1962

(*) Een huwelijk wordt als "moetje" aangemerkt als het eerste kind vóór of binnen 7 maanden ná het huwelijk geboren wordt.
(**) Een cursief gedrukte huwelijksdatum houdt in dat dit een kerkelijk huwelijk betreft.
(***) Een cursief gedrukte geboortedatum houdt in dat dit een doopdatum betreft.

Echtparen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben
Echtpaar Kinderen
Antonetta Petronella Lelieveld en Johannes Antonius Bernards 13
Joannes Arnoldus Lelieveld en Geertruida Hermeler 11
Antonius Lelijveld en Henrinæ de Vrucht 11
Theodorus Lelieveld en Guilmette Spanjaars 10
Bernardus Antonius Lelieveld en Maria Aleida Steenbeek 10

(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.

Personen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben
Persoon Kinderen Relaties (**)
Antonetta Petronella Lelieveld 13 1
Joannes Arnoldus Lelieveld 11 1
Egidius Franciscus Lelieveld 11 2
Antonius Lelijveld 11 1
Theodorus Lelieveld 10 1
Bernardus Antonius Lelieveld 10 1

(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.
(**) Hier staat vermeld uit hoeveel relaties de kinderen voortgekomen zijn.

Mannen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
Er zijn geen mannen die zo jong een kind hebben gekregen.

(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.


Vrouwen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Allegonda Judith Lelieveld ongeveer 20 0 0
2 Maria Alphonsina Lelieveld   20 8 29

(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.


Mannen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Theodorus Lelieveld ongeveer 50 0 0
2 Antonius Lelivelt ongeveer 50 0 0
3 Antonius Lelijveld ongeveer 49 0 0
4 Joannes Ludovicus Lelieveld   46 10 9
5 Theodorus Lelieveld ongeveer 44 0 0
6 Hendrikus Lelieveld ongeveer 44 0 0
7 Theodorus Lelieveld ongeveer 43 0 0
8 Joannes Arnoldus Lelieveld   41 9 11
9 Leonardus Johannes Lelieveld ongeveer 41 0 0


Vrouwen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Wilhelmina Lelivelt   48 1 28
2 Antonetta Petronella Lelieveld   43 5 0
3 Judith Leli(E)veld ongeveer 43 0 0
4 Mechelina Lelieveld ongeveer 42 0 0
5 Wilhelmina Lelieveld ongeveer 41 0 0


Meerlingen (*) (alleen van gezinnen met een naamdrager)
 
Tweeling
Paar (**) Aantal (***)
Hendrikus Lelieveld en Johanna van der Gaag 1
Allegonda Judith Lelieveld en Henricus Jansen 1
Petronella Johanna Lelieveld en Theodorus Hendrik Lensink 1

(*) Er is sprake van een meerling als kinderen binnen één maand van elkaar geboren worden.
(**) Het doet niet terzake of de paren getrouwd zijn of niet.
(***) Er kunnen meerdere meerlingen voorkomen bij één (echt)paar!

Achternamen die meer dan 5 keer voorkomen (bij naamdragers)
Achternaam Aantal
Lelieveld 109
Lelievelt 7


Voornamen (*) van mannen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Voornaam Aantal
Antonius 3
Theodorus 3

(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.


Voornamen (*) van vrouwen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Voornaam Aantal
Er zijn geen voornamen die meer dan 2 keer voorkomen.

(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.


Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1701 tot en met 1725 (in totaal 1 persoon)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1726 tot en met 1750 (in totaal 9 personen)
Geboorteplaats Aantal
Didam 9
 
Periode van 1751 tot en met 1775 (in totaal 3 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 3 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 7 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 10 personen)
Geboorteplaats Aantal
Groesbeek 7
 
Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 18 personen)
Geboorteplaats Aantal
Almelo 7
Ubbergen 6
 
Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 40 personen)
Geboorteplaats Aantal
Delft 14
Hilversum 11
Zwolle 9
Nederasselt 5
 
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 18 personen)
Geboorteplaats Aantal
Hilversum 6
 
Periode van 1926 tot en met 1950 (in totaal 6 personen)
Geboorteplaats Aantal
Hilversum 4
 
Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 7 personen)
Geboorteplaats Aantal
Apeldoorn 3


Beroepen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Beroep Aantal
Er zijn geen beroepen die meer dan 2 keer voorkomen.


Gegenereerd met Aldfaer, versie 8.1 op 29-04-2020 om 11:11:19.
Sjabloon: Statistieken nageslacht, versie 4.0.00.