Statistieken

Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.


Samenstelling van het nageslacht van Claas Cornelisse
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) 219 178 3 400
→ waarvan naamdragers (*) 158 127 2 287
Aantal nog levende personen 102 80 1 183
→ waarvan naamdragers (*) 58 48 0 106

(*) Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).

Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties
Samenstelling Breedte (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal Van Tot
Generatie 1 1 0 0 1 ???? ????
Generatie 2 6 2 0 8 1685 1697
Generatie 3 6 0 0 6 1709 1733
Generatie 4 10 6 0 16 1748 1778
Generatie 5 15 16 0 31 1770 1832
Generatie 6 31 23 0 54 1798 1853
Generatie 7 22 18 1 41 1825 1878
Generatie 8 31 32 0 63 1867 1920
Generatie 9 42 41 2 85 1900 1958
Generatie 10 46 28 0 74 1935 1993
Generatie 11 9 12 0 21 1981 2006

(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.

Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Hooijboer      
2 Cornelis Hooijboer   96 0 4  
3 Leendert Claes Cornelisse ongeveer 92 0 0  
4 Johannes Hooijboer   89 5 25  
5 Nicolaas Klaas Hooijboer   88 2 6  
6 Cornelis Hooijboer   leeft nog
7 Johannes Hooijboer   86 11 20  
8 Adrianus Cornelis Theodorus Hooijboer   leeft nog
9 Nicolaas Hooijboer   83 8 1  
10 Jan Hooijboer   leeft nog
11 Cornelis Hooijboer   82 3 29  
12 Nicolaas Hooijboer   80 5 24  


Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Petronella Cornelia Hooijboer   95 2 26  
2 Petronella Hooijboer   94 10 8  
3 Catharina Hooijboer   89 11 18  
4 Margaretha Clasina Hooijboer   leeft nog
5 Maria Hooijboer   88 4 7  
6 Margaretha Maria Hooijboer   85 6 26  
7 Sigberta Hooijboer   84 8 6  
8 Agatha Maria Hooijboer   leeft nog
9 Catharina Hooijboer   84 2 16  
10 Alida Hooijboer   83 0 27  
11 Brigitta Petronella Maria Hooijboer   leeft nog
12 Geertje Hooijboer   82 2 0  
13 Catharina Anna Hooijboer   leeft nog
14 Riet Hooijboer   leeft nog
15 Truus Hooijboer   leeft nog
16 Catharina Hooijboer   80 6 12  
17 Anna Maria Hooijboer   leeft nog


Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*)
Geboorteperiode Geboren Overleden
Tot en met 31-12-1700 7 0
Van 01-01-1701 tot en met 31-12-1725 4 0
Van 01-01-1726 tot en met 31-12-1750 3 0
Van 01-01-1751 tot en met 31-12-1775 15 3
Van 01-01-1776 tot en met 31-12-1800 20 4
Van 01-01-1801 tot en met 31-12-1825 39 10
Van 01-01-1826 tot en met 31-12-1850 33 9
Van 01-01-1851 tot en met 31-12-1875 32 6
Van 01-01-1876 tot en met 31-12-1900 29 7
Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 42 5
Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 61 9
Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 52 1
Vanaf 01-01-1976 36 0

(*) Doodgeboren kinderen worden hier niet meegeteld.

Bereikte leeftijden (*) (alleen naamdragers)
Mannen Vrouwen
Bereikte leeftijd Aantal Percentage Aantal Percentage
Totaal 83 54
0 - 9 jaar 28 16
10 - 19 jaar 2 3
20 - 29 jaar 8 3
30 - 39 jaar 4 5
40 - 49 jaar 3 4
50 - 59 jaar 1 3
60 - 69 jaar 12 5
70 - 79 jaar 17 5
80 - 89 jaar 6 8
90 - 99 jaar 2 2
100 - 109 jaar 0 0
110 - 119 jaar 0 0

(*) Personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.

Huwelijken (van naamdragers) die minstens 50 jaar stand gehouden hebben
Nr. Echtpaar Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Arian Claasz Hoijboer en Grietje Pieters   76 8 6  
2 Cornelis Hooijboer en Gree de Boer   beide leven nog
3 Alida Hooijboer en Louwrens Laan ongeveer 61 0 0  
4 Maria Hooijboer en Cornelis Degeling   60 1 21  
5 Nicolaas Hooijboer en Maria Cornelia Vos   58 7 16  
6 Jan Hooijboer en Thea de Wit   beide leven nog
7 Johanna Afra Maria Hooijboer en Johannes Jacobus Jozef Grobbee   beide leven nog
8 Catharina Hooijboer en Johannes Everhardus Dekker   55 7 1  
9 Cornelis Hooijboer en Margaretha Verwer   54 10 21  
10 Brigitta Petronella Maria Hooijboer en Johannes Adrianus Steenbakkers   54 4 28  
11 Petronella Hooijboer en Johannes van Haaren   54 3 8  
12 Nicolaas Klaas Hooijboer en Neeltje Dekker   54 0 21  
13 Geertje Hooijboer en Jan Duivis   53 10 22  
14 Johannes Hooijboer en Ank E. Zweed (Zweet)   beide leven nog
15 Nicolaas Petrus Hooijboer en Ans Boos   beide leven nog
16 Pieter Leo Hooijboer en Sandra ter Haak   beide leven nog
17 Nicolaas Hooijboer en M. (Dinah) Beers   51 5 13  
18 Arian Hooijboer en Diewertje Rood   51 4 12  
19 Johannes Hooijboer en Geertruida Sijm   51 3 10  


Huwelijken (van naamdragers) die minder dan 2 jaar duren of geduurd hebben
Nr. Echtpaar Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Cornelis Hooijboer en Anna Kieft   1 8 11  
2 Bregitta Hooijboer en Cornelis Appelman   1 10 29  


Personen (alleen naamdragers) die minstens 3 keer getrouwd zijn
Naam Huwelijken
Cornelis Hooijboer 4
Nicolaas Cornelisz Hooijboer 3


Personen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e getrouwd zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Dieuwertje Hooijboer   17 6 9
2 Nicolaas Hooijboer   17 9 27
3 Agatha Cornelisdr Hooijboer   19 1 15
4 Brigitta Johanna Hooijboer   19 10 10
5 Nicolaas Petrus Hooijboer   20 8 0
6 Jannetje Hooijboer   20 9 4
7 Eufemia Maria Catherina Hooijboer   20 10 12
8 Jantje Jansje Hooijboer   20 11 19


Personen (alleen naamdragers) die op minstens 50-jarige leeftijd getrouwd zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Sijmon Hooijboer   51 5 20


Huwelijken (van naamdragers) die als "moetjes" (*) aangemerkt zouden kunnen worden
Echtpaar Huwelijk (**) 1e Kind Geboren (***)
Sijbrecht Klaasdr Hooijboer en Pieter Jacobsz Lelijvelt15-06-1709Jacobus Zijbrecht Claes05-04-1709
Cornelis Klaasz Hooijboer en Antje Pieters Aijer (Aran)27-01-1771Maartje Cornelis Leendertsz02-11-1770
Nicolaas Cornelisz Hooijboer en Geertje Teunisz Vredevoort06-06-1802Cornelius19-12-1802
Nicolaas Cornelisz Hooijboer en Breghtje Boender18-07-1824Grietje11-01-1825
Cornelius Hooijboer en Guurtje Koster31-07-1825Geertje07-11-1825
Anthonius Mattheus Hooijboer en Immetje (Jannetje) Meester14-01-1838Cornelis01-08-1838
Dieuwertje Hooijboer en Levie Visjager29-06-1921?07-10-1921
Catharina Hooijboer en Johannes Everhardus Dekker20-07-1922Jan Cornelis27-11-1922

(*) Een huwelijk wordt als "moetje" aangemerkt als het eerste kind vóór of binnen 7 maanden ná het huwelijk geboren wordt.
(**) Een cursief gedrukte huwelijksdatum houdt in dat dit een kerkelijk huwelijk betreft.
(***) Een cursief gedrukte geboortedatum houdt in dat dit een doopdatum betreft.

Echtparen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben
Echtpaar Kinderen
Cornelis Hooijboer en Agatha Maria Thomas 14
Petrus Hooijboer en Brigitta Rood 13
Cornelis Petrus Hooijboer en Jans M. Broersen 12
Nicolaas Hooijboer en Maria Cornelia Vos 11
Aafje Hooijboer en Hendrikus Johannes Brozius 11
Nicolaas Petrus Hooijboer en Anna van Duin 10
Nicolaas Cornelisz Hooijboer en Geertje Teunisz Vredevoort 10
Johannes Cornelisz Hooijboer en Geertruida Appel 10
Johannes Claas Hooijboer en Trijntje Dirks Gieling 10
Agatha Cornelisdr Hooijboer en Johan Engelbert Scholten 10

(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.

Personen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben
Persoon Kinderen Relaties (**)
Nicolaas Cornelisz Hooijboer 17 2
Cornelis Hooijboer 14 1
Petrus Hooijboer 13 1
Cornelis Petrus Hooijboer 12 1
Nicolaas Hooijboer 11 1
Aafje Hooijboer 11 1
Nicolaas Petrus Hooijboer 10 1
Johannes Cornelisz Hooijboer 10 1
Johannes Claas Hooijboer 10 1
Cornelis Klaasz Hooijboer 10 2
Agatha Cornelisdr Hooijboer 10 1

(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.
(**) Hier staat vermeld uit hoeveel relaties de kinderen voortgekomen zijn.

Mannen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Cornelis Klaasz Hooijboer   20 10 26

(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.


Vrouwen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Dieuwertje Hooijboer   17 9 18
2 Grietje Hooijboer ongeveer 20 0 0
3 Agatha Cornelisdr Hooijboer   20 1 6
4 Brigitta Johanna Hooijboer   20 7 26

(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.


Mannen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Nicolaas Cornelisz Hooijboer ongeveer 62 0 0
2 Johannes Claas Hooijboer ongeveer 60 0 0
3 Cornelis Petrus Hooijboer   51 9 19
4 Johannes Cornelisz Hooijboer   51 9 0
5 Klaas Hooijboer   50 11 5
6 Arian Hooijboer   47 8 13
7 Petrus Hooijboer   47 3 17
8 Cornelis Hooijboer   45 6 22
9 Klaas Linderse Hoijboer ongeveer 44 2 14
10 Jacob Hooijboer   43 7 22
11 Sjaak Hooijboer   42 11 28
12 Cornelis Hooijboer   42 10 16
13 Nicolaas Hooijboer   42 3 29
14 Nicolaas Hooijboer   42 3 0
15 Klaas Adriaansz Hooijboer ongeveer 42 0 0
16 Nicolaas Petrus Hooijboer   41 9 16


Vrouwen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Maartje Hooijboer   48 0 26
2 Agatha Cornelisdr Hooijboer ongeveer 46 0 0
3 Alida Hooijboer   43 8 24
4 Aafje Hooijboer   43 0 28
5 Catharina Hooijboer   41 4 23


Meerlingen (*) (alleen van gezinnen met een naamdrager)
 
Tweeling
Paar (**) Aantal (***)
Maria Hooijboer en Cornelis Degeling 1
Antonius Theodorus Johannes Hooijboer en Lidia de Bruin 1
Dorothea Adriana Maria Hooijboer en Petrus Theodorus Arnoldus Lensink 1

(*) Er is sprake van een meerling als kinderen binnen één maand van elkaar geboren worden.
(**) Het doet niet terzake of de paren getrouwd zijn of niet.
(***) Er kunnen meerdere meerlingen voorkomen bij één (echt)paar!

Achternamen die meer dan 5 keer voorkomen (bij naamdragers)
Achternaam Aantal
Hooijboer 269
Cornelisse 8
Hoijboer 7


Voornamen (*) van mannen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Voornaam Aantal
Cornelis 17
Nicolaas 10
Johannes 6
Petrus 5
Piet 4
Jan 3

(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.


Voornamen (*) van vrouwen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Voornaam Aantal
Catharina 7
Geertje 6
Cornelia 5
Maartje 4
Trijntje 4
Antje 3
Grietje 3
Maria 3

(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.


Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode tot en met 1700 (in totaal 7 personen)
Geboorteplaats Aantal
Langer Aer 7
 
Periode van 1701 tot en met 1725 (in totaal 1 persoon)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1726 tot en met 1750 (in totaal 3 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1751 tot en met 1775 (in totaal 12 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 12 personen)
Geboorteplaats Aantal
Graft 4
Schermerhorn 3
 
Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 20 personen)
Geboorteplaats Aantal
Graft 8
Opmeer 7
De Rijp 4
 
Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 20 personen)
Geboorteplaats Aantal
Graft 10
Opmeer 6
Zwaag 3
 
Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 26 personen)
Geboorteplaats Aantal
Opmeer 7
Heerhugowaard 6
Zwaag 6
Graft 3
 
Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 20 personen)
Geboorteplaats Aantal
Heerhugowaard 7
Hoogwoud 5
Venhuizen 3
 
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 35 personen)
Geboorteplaats Aantal
Hoorn 8
Opmeer 7
Zwaag 7
Heerhugowaard 6
Hoogwoud 3
 
Periode van 1926 tot en met 1950 (in totaal 44 personen)
Geboorteplaats Aantal
Venhuizen 12
Zwaag 10
Opmeer 7
Zaandam 6
de Bilt 4
 
Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 31 personen)
Geboorteplaats Aantal
Utrecht 8
Alkmaar 3
Venhuizen 3
Zaandam 3
 
Periode van 1976 tot en met 2000 (in totaal 13 personen)
Geboorteplaats Aantal
Pomona 3
Venhuizen 3
 
Periode vanaf 2001 (in totaal 3 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.


Beroepen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Beroep Aantal
schoenmaker 7
dienstbode 5
timmerman 4
turfschipper 3


Gegenereerd met Aldfaer, versie 8.1 op 28-04-2020 om 15:25:09.
Sjabloon: Statistieken nageslacht, versie 4.0.00.