Parenteel van Geert LENSINK (den ESTIJZER)


 
I.1    Geert LENSINK (den ESTIJZER), bouwman op het erve Lensink in IJzerlo, geboren 1595 te Bredevoort. Hen Ruessink: uit Bredevoort is niet zeker, overleden op 29-09-1668. Overlijdensdatum 29 september 1668 of 5 februari 1671. Met dank aan Rene Kappers. (https://digilander.libero.it/kappers/kappers/rene/index.html)

Van het erve Lensink in Ijzerlo vermeldt het Verpondingscohier (d.i. een
belasting register) in 1648 dat Geert Lensink daar bouwman was. Het erve Lensink is een half erf en het ligt in het buurtschap Ijzerlo alias Estijzer (niet te verwarren met een goed Lensink in de buurtschap Lintelo, waarvan een eerste vermelding in 1425 bekend is wanneer Johan Lensink ermee beleend wordt. Ten tijde van Geert Lensink woont in Lintelo Lambert Lensink. Later verdwijnt dit Lintelose Lensink).
Omstreeks de aanvang van de oudste generatie van deze stamreeks, "gehort" het in 1618 de heer van Anholt (Gen.archief Aalten: Copie "Cohier" 1618", archief Staten van Zutphen, inv. 1082, Verbael vant Kerspel Aelten, ingehouen 2 july 1618, fol.17).
In 1648 is het eigendom van de rentmeester Johan van Haghen en omvat het , "huis en hof groot twee spint gesaeij, bouwt op die derde garve, heeft als bouwlant 6 1/2 molder gesaeij ... met een rije eicken boomen om te huijs (rijks archief Gelderland, Arnhem, archief Staten van Zutphen, inv. 304, fol 30 en 30 vo. Verpondingscohier Heerlijkheid Bredevoort, 1648). Omgerekend is het bouwland ca. 3,7 hectare groot (H.K. Roessingh, Hoe zijn de Gelderse verpondingscohieren uit het midden van de 17e eeuw ingericht ? In: Bijdragen en mededelingen, Gelre, Deel LXIII (1968/69), p61-71).

Lensink (half erf in Ijzerlo) Uit: "IJzerloe of Nestiezeren", red. H.J.Westervelt, Aalten, 1983.
In 1381 werd door de heer van Anholt genoteerd dat hij jaarlijks 13 schepel rogge en de smalle tiend uit Lensync ontving. De boerderij was een leengoed van de heer van Anholt, die in 1402 Johan te Rule ermee beleende, die in 1425 Johan Lensinck werd genoemd, of door deze werd opgevolgd. In 1464 nam Ebbert Lensynck als nieuwe leenman 60 gulden op, waarvoor hij als rente 6 mud rogge per jaar zou geven. In 1505 droeg Griete ten Ruell, die getrouwd was met Willem Schut, de boerderij, zoals door haar geërfd van haar broeder Elbert Lensinck, op aan de heer van Anholt. Deze zou haar levenslang 5 mud rogge per jaar uitkeren en na haar dood aan haar man nog twee jaar lang. De rogge zelf zou komen uit het goed Eskink. Nog in 1618 behoorde de boerderij aan de heer van Anholt. Er behoorde toen 6 molder bouwland, 3 dag maaien aan groenland en twee voer hooiland bij. In 1647 blijkt de heer van Anholt de boerderij verkocht te hebben aan de rentmeester Jan van Haegen.

Harald Lensink heeft een passage gevonden in de Regestenlijst van brieven, uit het Oud-Archief der gemeente Zutphen, deel 1, uitgegeven in 1981 door het gemeentearchief Zutphen / de Walburg Pers:
15 september 1482 (des sondaichs post Exaltacionis sancte Crucis)
Johan, heer van Wyssch, aan de stad Zutphen.
Verzoek om zijn onderzaat Derick Lensinck goed recht te doen wedervaren in Zutphen, wegens het geschil van Derick met Evert Voirspreeck, burger van Zutphen, betreffende een aantal varkens die Derick voor Evert zou vetmesten, doch die hem door de Cleeffsen zijn ontnomen <Oorspr.inv.no.210>

De heer van Wyssch verwijst naar Varsseveld, nu nog steeds gemeente Wisch, naast Aalten gelegen.
Gehuwd met NN KAPPERS, geboren 1600, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem LENSINCK, geboren 1627, berekend, overleden.
Gehuwd met Aeltjen LENSINCK, geboren 1639, overleden, 1e huwelijk.
   2.  Geertjen LENSINK, geboren 1627, berekend, overleden, belijdenis Kerstmis 1678.
   3.  Lutte LENSINCKS (zie II.5).
   4.  Geert LENSINCK (Sibelink) (zie II.7).
   5.  Hendrick LENSINCK (CAPPERS) (Kappers) (zie II.10).
   6.  Deve LENSINCKS (zie II.14).
   7.  Christina (Stijne) LENSINK (zie II.16).

II.5    Lutte LENSINCKS, geboren 1629, berekend, overleden, dochter van Geert LENSINK (den ESTIJZER) (zie I.1) en NN KAPPERS.
Gehuwd (1) voor 1667 met Tobe ESSINCK, geboren 1616, berekend, overleden.
Ondertrouwd (2) op 24-02-1667 te Aalten, berekend, gehuwd op 01-04-1667 te Aalten met Willem SEMMELINCK (Essincks), geboren 1637 te Varsseveld, berekend, overleden, zoon van Frederick SEMMELINCK. {Hij is later gehuwd 1673 met Aeltjen HEIJNEN, geboren te Lintelo.}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Lutte ESSINCKS, geboren te Aalten (IJzerlo), gedoopt op 05-03-1673 te Aalten, overleden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-04-1698 te Aalten met Geurt ESSINCK, 31 jaar oud, geboren te Aalten (IJzerlo), gedoopt op 10-03-1667 te Aalten, overleden.

II.7    Geert LENSINCK (Sibelink), geboren 1634 te Ijzerlo, overleden 1719 te Aalten, belijdenis op Michaelis, 8 mei 1661 "Geert Lensink en Ide te Hengevelt sijn huijsvrouw", zoon van Geert LENSINK (den ESTIJZER) (zie I.1) en NN KAPPERS.
Gehuwd (1) voor 1661 te Aalten met Ide te HENGEVELT, geboren 1638 te Estijser, berekend, overleden voor 1675.
Ondertrouwd (2) op 08-08-1675 te Aalten, gehuwd voor de kerk op 29-08-1675 te Aalten met Aaltje ter CLUSE, geboren 1648 te Aalten (Dale), berekend, overleden, dochter van Tonis ter CLUSE in DALE en NN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Derck (zie III.3).
   2.  Stijne (Stijne te Kluse ?) (zie III.6).
   3.  Geert LENSINK, gedoopt op 06-01-1667 te Aalten, overleden.
   4.  Willemken, geboren op 11-08-1669 te Aalten, gedoopt op 11-08-1669 te Aalten, bij haar doop staat als vader Evert aangegeven. Dit is waarschijnlijk een vergissing. Overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Tonnis LENSINK, gedoopt op 17-06-1676 te Aalten, overleden. Vermoedelijk vermeld op Hijink op 4 april 1709 (RA Bredevoort 548 dd 4april
1709).
   6.  Cope LENSINK, geboren te Aalten, gedoopt op 02-09-1677 te Aalten, overleden.
Gehuwd met Geertien NN. {Zij was eerder gehuwd voor 1709 met Jan HIJNKKEN. Zie RA Bredevoort 548 dd 4 april 1709.}
   7.  Jan LENSINK (Sibelink) (zie III.12).
   8.  Henrik LENSINK, gedoopt op 04-04-1681 te Aalten, overleden voor 1724.
Ondertrouwd op 13-08-1719 te Aalten, gehuwd op 38-jarige leeftijd op 03-09-1719 te Aalten met Fijken ten GROTENHUIJS, overleden voor 1724.

III.3    Derck LENSINCK, geboren 1664 te Aalten (IJzerlo), gedoopt 03-1664 te Bredevoort, getuige: Jan te Hengevelt, Balthasar van Hagen, Lutte Lensincks.
Bij zijn doop wonen zijn ouders te Ijzerlo onder Aalten. Overleden voor 1729, voor 16-10-1729 staat in huwelijksakte van zoon Berend
. Derck is stamvader van de Arnhemse tak, zoon van Geert LENSINCK (Sibelink) (zie II.7) en Ide te HENGEVELT.
Ondertrouwd op 21-07-1695 te Aalten, gehuwd op 11-08-1695 te Aalten met Maria TIJSSER, geboren 1666 te Aalten (IJzerlo), overleden, dochter van Berent THIJS (TIJHUIS) (Thijs/Tijhuis) en Hendersken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend LENSINK (zie IV.1).

IV.1    Berend LENSINK, geboren 1704, overleden, hij vertrekt in 1729 met attestatie naar Silwolde, waar hij huwt, zoon van Derck LENSINCK (zie III.3) en Maria TIJSSER.
Gehuwd op 16-10-1729 te Aalten, 18-10-1729 Aalten ? Echtgenote is Hendersken HERTELER, geboren 1704, overleden, dochter van Jan HERTELER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jan, gedoopt op 26-10-1732, overleden.
   2.  Garrit Jan (zie V.2).
   3.  Derck, gedoopt op 28-03-1738, overleden.
   4.  Dersken, gedoopt op 26-04-1739, overleden.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 09-09-1780 te Terborg met Jan Hendrik KRAIJENBRINK, zoon van Jan KRAIJENBRINK.
   5.  Willem, gedoopt op 24-03-1743, overleden.
   6.  Harmina Hendrica, gedoopt op 01-05-1744, overleden.
   7.  Derck Jan, gedoopt op 30-06-1745, overleden.

V.2    Garrit Jan LENSINK, gedoopt op 15-01-1736, overleden op 26-06-1787 te Doetinchem op 51-jarige leeftijd, zoon van Berend LENSINK (zie IV.1) en Hendersken HERTELER.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 26-06-1754 te Doetinchem met Elisabeth (Lijsbeth) BERKELDER, 19 jaar oud, geboren op 20-02-1735 te Zelhem, overleden op 05-05-1771 te Doetinchem op 36-jarige leeftijd, dochter van Aalbert Berkelder BERKELDER en Evertjen OBELINK.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 29-09-1771 te Doetinchem met Elisabeth DIMMENDAAL, 35 jaar oud, geboren op 10-06-1736 te Doetinchem, overleden op 16-06-1787 te Doetinchem op 51-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aalbert, geboren op 09-04-1756 te Doetinchem, overleden.
   2.  Alberdina, geboren op 04-02-1759 te Doetinchem, overleden.
   3.  Willem (zie VI.3).
   4.  Alberdina, geboren op 18-04-1769 te Doetinchem, overleden.
   5.  Everdina, geboren op 01-03-1771 te Doetinchem, overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Lambert, geboren op 23-01-1774 te Doetinchem, overleden.
   7.  Willemina Elisabeth, gedoopt op 06-12-1776 te Doetinchem, overleden.
Gehuwd te Doetinchem (Nederduits) met Willem van NEK, geboren op 30-01-1763 te Keppel, overleden op 26-12-1798 te Doetinchem op 35-jarige leeftijd.

VI.3    Willem LENSINK, landbouwer, schoenmaker, geboren 1767, overleden op 20-12-1825 te Doetinchem-Stad, zoon van Garrit Jan LENSINK (zie V.2) en Elisabeth (Lijsbeth) BERKELDER.
Gehuwd (1) op 19-12-1787 te Doetinchem met Aaltje LOOR, 18 jaar oud, gedoopt op 15-01-1769 te Doetinchem, overleden voor 1791, dochter van Derk LOOR en Johanna EVERINK.
Gehuwd (2) op 01-05-1791 te Doetinchem met Anna Willemina van ELDER (ELDEN), geboren 1767 te Amsterdam, overleden op 20-10-1840 te Lunteren, dochter van Jan Harmen van ELDER (ELDEN) en Nn Nn.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit, schoenmaker, gedoopt op 11-10-1788 te Doetinchem, overleden op 05-06-1847 te Scherpenzeel op 58-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Albert (zie VII.2).
   3.  Johanna, gedoopt op 12-10-1794 te Doetinchem, overleden.
   4.  Elisabeth (zie VII.6).
   5.  Antje, gedoopt op 26-09-1798 te Doetinchem, overleden.
   6.  Johanna Barendina, gedoopt op 24-01-1800 te Doetinchem, overleden.
   7.  Gerrit (zie VII.9).

VII.2    Albert LENSINK, timmerman, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 28-10-1792 te Doetinchem, overleden op 10-06-1867 te Arnhem op 74-jarige leeftijd, zoon van Willem LENSINK (zie VI.3) en Anna Willemina van ELDER (ELDEN).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-08-1817 te Doesburg met Johanna Dolphina van REES, 25 jaar oud, linnennaaister, gedoopt op 04-09-1791 te Doesburg, overleden op 15-06-1853 te Doesburg op 61-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van REES en Hendrica BERENDSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren 1817, overleden.
   2.  Willem (zie VIII.2).

VIII.2    Willem LENSINK, timmerman, geboren op 17-03-1818 te Doesburg, overleden op 06-05-1893 te Arnhem op 75-jarige leeftijd, zoon van Albert LENSINK (zie VII.2) en Johanna Dolphina van REES, linnennaaister.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22-03-1837 te Arnhem met Catharina Elisabeth LODEWIJK, 24 jaar oud, geboren op 15-02-1813 te Arnhem, overleden op 03-07-1896 te Arnhem op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan Frederik LODEWIJK, timmerman, en Henriette REINHOFF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Willem (zie IX.1).
   2.  Henriette Christina (zie IX.4).
   3.  Johanna Dolfina (zie IX.6).
   4.  Johan Frederik Willem (zie IX.7).
   5.  Willem Gerrit (zie IX.9).
   6.  Herman (zie IX.11).
   7.  Catharina Wilhelmina (Cato) (zie IX.14).
   8.  Christina Hendrika, geboren op 05-01-1854 te Arnhem, overleden op 16-01-1854 te Arnhem, 11 dagen oud, 11 dagen oud.
   9.  Doodgeboren, geboren op 19-11-1855 te Arnhem, overleden op 19-11-1855 te Arnhem, 0 dagen oud, overleden bij geboorte.

IX.1    Albert Willem LENSINK, timmerman, koopman, geboren op 17-08-1837 te Arnhem, overleden op 15-01-1890 te Arnhem op 52-jarige leeftijd, zoon van Willem LENSINK (zie VIII.2) en Catharina Elisabeth LODEWIJK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-07-1862 te Arnhem met Famina Antonia ten CATE, 22 jaar oud, geboren op 25-01-1840 te Arnhem, overleden op 14-09-1904 te Arnhem op 64-jarige leeftijd, dochter van Albertus ten CATE en Johanna STOOTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Albertus (zie X.1).
   2.  Albertus Willem, geboren op 29-04-1865 te Arnhem, overleden op 01-06-1885 te Arnhem op 20-jarige leeftijd.

X.1    Willem Albertus LENSINK, koopman, directeur, geboren op 09-04-1864 te Arnhem, overleden op 09-06-1921 te Utrecht op 57-jarige leeftijd, zelfde opa en oma (LensinkxLodewijks) als echtgenote; zijn achterneef en achternicht, zoon van Albert Willem LENSINK (zie IX.1) en Famina Antonia ten CATE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-07-1894 te Arnhem met Maria Elisabeth (Marie) LENSINK, 22 jaar oud (zie X.26), neef en nicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Femina Antonia, geboren op 09-11-1895 te Arnhem, overleden op 20-03-1980 te Velp op 84-jarige leeftijd, begraven op 24-03-1980 te Arnhem.
   2.  Maria Elisabeth, geboren op 12-06-1898 te Arnhem, overleden op 12-10-1898 te Arnhem, 122 dagen oud, 4 maanden oud.
   3.  Willem Albertus (Bill) (zie XI.3).
   4.  Maria Elisabeth, geboren op 31-07-1903 te Arnhem, overleden op 16-12-1932 te Arnhem op 29-jarige leeftijd.
   5.  Albertina Wilhelmina (zie XI.7).

XI.3    Willem Albertus (Bill) LENSINK, handelaar in bouwmaterialen, geboren op 01-10-1900 te Arnhem, overleden 1977 te Arnhem, amateurgenealoog, zoon van Willem Albertus LENSINK (zie X.1) en Maria Elisabeth (Marie) LENSINK (zie X.26).
Ondertrouwd op 08-11-1933 te Rotterdam, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30-11-1933 te Rotterdam met Gerda Stephanie van BOCKEL, 24 jaar oud, geboren op 25-12-1908 te Rotterdam, overleden 1985 te Leersum, dochter van Gerrit van BOCKEL en Catharina Johanna ROBBERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth (Mieke), geboren op 06-01-1935 te Arnhem.
   2.  Catharina Johanna (Ineke) (zie XII.3).
   3.  Wilhemina Albertina (Willy) (zie XII.5).
   4.  Willem, geboren op 07-04-1947 te Arnhem, overleden op 08-04-1947 te Arnhem, 1 dag oud.

XII.3    Catharina Johanna (Ineke) LENSINK, geboren op 26-08-1936 te Arnhem, dochter van Willem Albertus (Bill) LENSINK (zie XI.3) en Gerda Stephanie van BOCKEL.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-08-1965 met Bastiaan (Bas) DOORNENBAL, 34 jaar oud, geboren op 01-02-1931.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerda Elisabeth, geboren op 28-02-1967.
   2.  Pieter Willem Bastiaan (Pieter Bastiaan), geboren op 01-08-1968.
   3.  Corin eMarianne, geboren op 03-03-1974.

XII.5    Wilhemina Albertina (Willy) LENSINK, verpleegkundige, geboren op 21-04-1940, schoonmoeder van Paul Slits, dochter van Willem Albertus (Bill) LENSINK (zie XI.3) en Gerda Stephanie van BOCKEL.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-06-1968 te Arnhem met Johannes (Jan) BRANDSE, 37 jaar oud, emiritus preikant, geboren op 18-08-1930 te Maartensdijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mark Johannes, geboren op 02-12-1969 te Genk (B).
   2.  Albert Frans (Bart), stansvormmonteur, geboren op 14-01-1972 te Kortrijk (B).
   3.  Mieke Elisabeth (zie XIII.7).

XIII.7    Mieke Elisabeth BRANDSE, kinderverpleegkundige, geboren op 20-05-1974 te Kortrijk (B), dochter van Johannes (Jan) BRANDSE, emiritus preikant, en Wilhemina Albertina (Willy) LENSINK (zie XII.5).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-05-2003 te Oudenaarde (B), gehuwd voor de kerk op 03-05-2003 te Odenaarde (B) met Paul SLITS, 33 jaar oud, software ontwikkelaar, geboren op 18-10-1969 te Bergeyk (B), zoon van Johannes Martinus Lambertus SLITS, timmerman, en Arina Krijna (Ricky) van ZANEN, administratief medewerker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joas Johannes, geboren op 10-02-2007 te Veldhoven.

XI.7    Albertina Wilhelmina LENSINK, geboren op 25-11-1908 te Arnhem, overleden op 27-03-1995 te Velp op 86-jarige leeftijd, dochter van Willem Albertus LENSINK (zie X.1) en Maria Elisabeth (Marie) LENSINK (zie X.26).
Gehuwd met Dirk BOS, boekhouder, geboren op 26-08-1910, zoon van Frederikus Theodorus NALES, bakker.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN, geboren op 16-10-1946 te Arnhem, overleden op 16-10-1946 te Arnhem, 0 dagen oud.
   2.  Johanna Maria, maatschappelijk werkster, geboren op 29-05-1948.
   3.  Willem Albertus, geboren op 14-09-1950.
   4.  Johannes Gerrit, geboren op 21-02-1954.

IX.4    Henriette Christina LENSINK, geboren op 31-08-1839 te Arnhem, overleden op 13-11-1906 te Arnhem op 67-jarige leeftijd, dochter van Willem LENSINK (zie VIII.2) en Catharina Elisabeth LODEWIJK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-07-1861 te Arnhem met Jacob Marten ROELOFSEN, 23 jaar oud, winkelier, timmerman, kantoorbediende, geboren op 28-11-1837 te Arnhem, overleden op 12-07-1887 te Arnhem op 49-jarige leeftijd, zoon van Lubbertus ROELOFSEN, winkelier, en Margaretha Maria DIKKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  N., geboren op 05-08-1862 te Arnhem, overleden op 05-08-1862 te Arnhem, 0 dagen oud.
   2.  Catharina Elisabeth, geboren op 02-01-1864 te Arnhem, overleden op 17-08-1898 te Arnhem op 34-jarige leeftijd.
   3.  Henriette Christina, geboren op 09-10-1865 te Arnhem, overleden op 01-06-1885 op 19-jarige leeftijd.
   4.  Lubertus, geboren op 09-10-1865 te Arnhem, overleden op 16-07-1889 te Arnhem op 23-jarige leeftijd.
   5.  Willem Albert Johan, bouwkundige, timmerman, geboren op 13-06-1867 te Arnhem, overleden op 09-08-1897 te Arnhem op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-07-1896 te Arnhem met Derkje Adriana GERRITSEN.
   6.  Jacob Marten Everhardus Paulus, schilder, geboren op 14-10-1872 te Arnhem, overleden op 26-11-1958 te Aernhem op 86-jarige leeftijd.
   7.  Henri Christiaan, geboren op 23-01-1875 te Arnhem, overleden op 10-11-1875 te Arnhem, 291 dagen oud.
   8.  Henriette Johanna, geboren op 19-01-1877 te Arnhem, overleden op 19-08-1946 te Arnhem op 69-jarige leeftijd.

IX.6    Johanna Dolfina LENSINK, geboren op 31-12-1841 te Arnhem, overleden op 27-08-1866 te Arnhem op 24-jarige leeftijd, dochter van Willem LENSINK (zie VIII.2) en Catharina Elisabeth LODEWIJK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1865 te Arnhem met Philip REIL, 27 jaar oud, geboren op 09-11-1837 te Arnhem, overleden op 21-11-1875 te Arnhem op 38-jarige leeftijd, zoon van Christiaan REIL en Petronella de RUITER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Christiaan, overleden op 14-11-1866 te Arnhem.

IX.7    Johan Frederik Willem LENSINK, landmeter, ambtenaar, geboren op 17-07-1844 te Arnhem, overleden op 23-05-1919 te Arnhem op 74-jarige leeftijd, zoon van Willem LENSINK (zie VIII.2) en Catharina Elisabeth LODEWIJK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-10-1870 te Arnhem met Antonia Catharina Paulus STOOTER, 20 jaar oud, geboren op 25-07-1850 te Arnhem, overleden op 26-06-1936 te Arnhem op 85-jarige leeftijd, dochter van Paulus STOOTER, korenkoper, en Frederica Jacoba GOMBAULT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Frederika, geboren op 30-08-1871 te Leeuwarden, overleden op 30-08-1872 te Arnhem op 1-jarige leeftijd.
   2.  Willem Paulus (zie X.14).
   3.  Jacoba Frederika, geboren op 27-01-1875 te Arnhem, overleden op 06-10-1952 te Arnhem op 77-jarige leeftijd.
   4.  Johan Anton, geboren op 12-04-1876 te Arnhem, overleden op 27-10-1933 te Utrecht op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 30-03-1922 te Utrecht met Wilhelmina Gijsberta BELSER, 40 jaar oud, geboren op 24-11-1881 te Utrecht, overleden op 27-02-1958 te Utrecht op 76-jarige leeftijd, dochter van Lodewijk Ferdinand BELSER en Henriëta Diderica de BLAUW.
   5.  Albert Willem Johans, commies, geboren 1878 te Arnhem, overleden op 25-03-1933 te Arnhem (gehuwd met Jacoba F ?? In overlijdens akte staat vermeld ongehuwd).
Gehuwd met Jacoba F..
   6.  Antonius Catharinus, winkelier, geboren op 22-12-1882 te Arnhem, overleden op 11-06-1959 te Schodack op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-03-1911 te Arnhem met Derkje Hendrika Gerhards DAAMS, 19 jaar oud, geboren op 26-10-1891 te Arnhem, overleden op 04-07-1961 te Schodack op 69-jarige leeftijd, dochter van Gerhard DAAMS en Rika Willemina van ZEIJST.
   7.  Paulus Willem (zie X.23).

X.14    Willem Paulus LENSINK, expediteur, geboren 1873 te Arnhem, overleden op 08-03-1943 te Amsterdam, zoon van Johan Frederik Willem LENSINK (zie IX.7) en Antonia Catharina Paulus STOOTER.
Gehuwd op 22-04-1897 te Amsterdam met Johanna Adriana Paulina PATER, geboren 1876 te Boxtel, overleden, dochter van Goswin Frederik PATER en Henrietta Johanna Elisa BOSCH EVERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Antonia (zie XI.9).

XI.9    Johanna Antonia LENSINK, geboren 1898 te Amsterdam, overleden 1976, dochter van Willem Paulus LENSINK (zie X.14) en Johanna Adriana Paulina PATER.
Gehuwd op 27-02-1919 te Amsterdam met Hendrik Smitheus (Henk) BANGE, 26 jaar oud, ambtenaar bij het buro voor sociale arbeid, geboren op 22-02-1893 te Giethoorn, overleden op 19-12-1972 op 79-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Johannes Hendericus BANGE, predikant, en Biena ZIESSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jacobus, Elektrotechnicus, geboren op 13-04-1925, overleden op 01-12-1960 op 35-jarige leeftijd.
   2.  Lydie.

X.23    Paulus Willem LENSINK, overleden, zoon van Johan Frederik Willem LENSINK (zie IX.7) en Antonia Catharina Paulus STOOTER.
Gehuwd met Annie SANDERSON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Anton (Jan), geboren 1904 te Tandjong Poera, overleden op 28-07-1958 te Almelo.
Gehuwd (1) met Hartje Pietertje DOUWSMA.
Gehuwd (2) met TJINTAWATI.
   2.  Jan.
Gehuwd met Noes.

IX.9    Willem Gerrit LENSINK, aannemer, timmerman, architect, geboren op 04-04-1847 te Arnhem, overleden op 02-08-1916 te Arnhem op 69-jarige leeftijd, begraven te Arnhem, zoon van Willem LENSINK (zie VIII.2) en Catharina Elisabeth LODEWIJK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-05-1870 te Arnhem met Wilhemina Hermanna NEELMEYER, 26 jaar oud, geboren op 03-06-1843 te Ede, overleden op 04-12-1912 te Arnhem op 69-jarige leeftijd, dochter van Pieter Christiaan NEELMEYER, hoofdonderwijzer, en Maria Elisabeth van der SLOOTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Gerrit, geboren op 03-04-1871 te Arnhem, overleden op 05-06-1872 te Arnhem op 1-jarige leeftijd, 1 jaar oud.
   2.  Maria Elisabeth (Marie) (zie X.26).
   3.  Catharina Elisabeth (Cato) (zie X.28).
   4.  Wilhelmina Hermanna (zie X.30).
   5.  Pieter Christiaan (Piet) (zie X.31).
   6.  Johanna Dolphina (zie X.34).
   7.  Willem Gerrit (zie X.35).
   8.  Eva Christina, geboren op 01-10-1883 te Arnhem, overleden op 08-08-1948 te Arnhem op 64-jarige leeftijd, ongehuwd.
   9.  Cornelia Cecilia (zie X.39).

X.26    Maria Elisabeth (Marie) LENSINK, geboren op 19-04-1872 te Arnhem, overleden op 28-12-1953 te Arnhem op 81-jarige leeftijd, zelfde opa en oma (LensinkxLodewijks) als echtgenoot; zijn achternicht en achterneef, dochter van Willem Gerrit LENSINK (zie IX.9) en Wilhemina Hermanna NEELMEYER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-07-1894 te Arnhem met Willem Albertus LENSINK, 30 jaar oud (zie X.1), neef en nicht.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder X.1).
 
X.28    Catharina Elisabeth (Cato) LENSINK, geboren op 24-10-1873 te Arnhem, overleden op 21-09-1961 te Rhenen op 87-jarige leeftijd, begraven op 25-09-1961, dochter van Willem Gerrit LENSINK (zie IX.9) en Wilhemina Hermanna NEELMEYER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-07-1895 te Arnhem (getuigen: familie album Lensink) met Christiaan Wilhelm SLOT, 27 jaar oud, geboren op 04-03-1868 te Den Haag, overleden op 13-11-1944 te Zeist op 76-jarige leeftijd, zoon van Lodewijk SLOT en Geertruida van der SPEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Gerrit, geboren op 24-09-1896, overleden.
   2.  Geertruida, geboren op 05-08-1898, overleden.
   3.  Christiaan Wilhelm, geboren op 12-11-1900 te Arnhem, overleden op 20-08-1989 te Voorschoten op 88-jarige leeftijd, commandant Karel Doorman, zie: www.dutchsubmarines.com.
   4.  Wilhemina Hermanna, geboren op 08-08-1902, overleden.
   5.  Lodewijk, geboren op 31-07-1908 te Arnhem, overleden op 07-07-1994 te Rijswijk op 85-jarige leeftijd, begraven op 12-07-1994 te Rijswijk.
Gehuwd voor 1943 met Maria Everdina Hendrika (Iet) LANGELAAR, geboren op 13-09-1909 te Arnhem, overleden op 01-11-2010 te 's Gravenhage op 101-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-11-2010 te 's Gravenhage.

X.30    Wilhelmina Hermanna LENSINK, geboren op 14-10-1875 te Arnhem, overleden op 17-06-1955 te Arnhem op 79-jarige leeftijd, dochter van Willem Gerrit LENSINK (zie IX.9) en Wilhemina Hermanna NEELMEYER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-08-1896 te Arnhem met Johan NAMINK, 28 jaar oud, winkelier, koopman, geboren op 12-12-1867 te den Helder, overleden op 08-05-1932 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam, Nieuw ooster, zoon van Jan NAMINK en Johanna SMIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, assistent bedrijfsleider, geboren op 24-08-1898 te Amsterdam, overleden op 14-09-1971 te Eindhoven op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-09-1929 te Amsterdam met Johanna Gerarda TROMP, dochter van Hielke Geerts TROMP, makelaar, en Elisabeth VLUG.
   2.  Willem Gerrit, zeeman, 3e stuurman, geboren op 30-09-1899 te Amsterdam, overleden op 11-05-1947 te Eindhoven op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd met Selina Klara van GELDERE, overleden.
   3.  Pieter Christiaan, accountant, geboren op 14-07-1902 te Amsterdam, overleden op 05-07-1954 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 03-09-1929 te Voorburg, gescheiden na 18 jaar op 07-11-1947 van Wilhelmina HEGIE, geboren 1904.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 11-03-1948 te Batavia met Johanna Klazina MELIS, geboren 1915.
   4.  Johanna, geboren op 19-07-1917 te Amsterdam, overleden op 06-08-1970 te Amsterdam op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-04-1946 te Amsterdam met Pieter Christiaan de JAGHER, geboren 1914, overleden 1982.

X.31    Pieter Christiaan (Piet) LENSINK, architect, aannemer, geboren op 27-06-1877 te Arnhem, overleden op 11-11-1970 te Arnhem op 93-jarige leeftijd, begraven op 16-11-1970 te Arnhem, zoon van Willem Gerrit LENSINK (zie IX.9) en Wilhemina Hermanna NEELMEYER.
Gehuwd met Grada Barendina van KESTEREN, geboren op 27-08-1894, overleden op 15-07-1986 op 91-jarige leeftijd, dochter van Dirk Louwrens van KESTEREN en Maria Catharina HUSKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina (zie XI.31).
   2.  Pieter Christiaan (zie XI.32).
   3.  Willem Hermanus (Wim) (zie XI.34).

XI.31    Maria Catharina LENSINK, geboren op 22-09-1922, dochter van Pieter Christiaan (Piet) LENSINK (zie X.31) en Grada Barendina van KESTEREN.
Gehuwd met Willem BRAAKHEKKE, geboren op 13-08-1922, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren op 21-07-1948.
   2.  Petronella, geboren op 31-01-1950.
   3.  Hermina, geboren op 28-01-1953.
   4.  Gerard, geboren op 06-06-1958.

XI.32    Pieter Christiaan LENSINK, geboren op 04-06-1924, overleden op 26-01-2011 op 86-jarige leeftijd, zoon van Pieter Christiaan (Piet) LENSINK (zie X.31) en Grada Barendina van KESTEREN.
Gehuwd met Gerrie WASSINK, geboren op 05-11-1922, overleden 2016.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anke, geboren op 03-05-1952.
   2.  Eva Christina, geboren op 09-11-1954 te Arnhem.
   3.  Erna, geboren op 03-03-1958.

XI.34    Willem Hermanus (Wim) LENSINK, geboren op 29-06-1928, overleden op 14-11-2009 op 81-jarige leeftijd, zoon van Pieter Christiaan (Piet) LENSINK (zie X.31) en Grada Barendina van KESTEREN.
Gehuwd (1) met Berendina Hulda FEUNEKES, geboren 1930, overleden op 26-04-1966 te Oosterbeek, om het leven gekomen vanwege een droevig ongeval, begraven op 30-04-1966 te Oosterbeek (Nieuwe Algemene Begraafplaats.
Gehuwd (2) met Jacomina H. (Cobie) van HOOG, geboren op 17-10-1936.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Corianne Simone, geboren op 25-03-1970.
   2.  Mirjam Grada Ch., geboren op 02-10-1971.
   3.  Pieter Willem Christiaan, geboren op 06-06-1975.

X.34    Johanna Dolphina LENSINK, geboren op 16-10-1878 te Arnhem, overleden op 08-01-1978 te Arnhem op 99-jarige leeftijd, dochter van Willem Gerrit LENSINK (zie IX.9) en Wilhemina Hermanna NEELMEYER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-06-1901 te Arnhem met Jules Francois Louis August de JAGHER, 24 jaar oud, predikant, geboren op 16-06-1876 te Wonseradeel, overleden op 12-12-1961 op 85-jarige leeftijd, zoon van Jules Francois Louis August de JAGHER en Philippina Maria SLOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Juliana Fr.L.A., geboren op 01-07-1902, overleden.
   2.  Willem Johan Adolf, geboren op 20-07-1904 te Burgh, overleden.
Gehuwd met Wilhemina J.M. SCHULTZE, geboren 1905, overleden.
   3.  Philippina Maria, geboren op 28-02-1906 te Burgh, overleden 1982.
   4.  Jules Fr.L.A., geboren op 20-10-1908 te Doesburg, overleden.
Gehuwd 1938 met Johanna VIS.
   5.  Wilhelmina Hermanna, geboren op 31-01-1912 te Delden, overleden.
   6.  Pieter Christiaan, geboren 1914, overleden 1982.
Gehuwd 1946 met Johanna NAMINK.

X.35    Willem Gerrit LENSINK, aannemer, vertegenwoordiger, handelsreiziger, geboren op 12-02-1881 te Arnhem, overleden op 06-09-1940 te Arnhem op 59-jarige leeftijd, zoon van Willem Gerrit LENSINK (zie IX.9) en Wilhemina Hermanna NEELMEYER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-02-1908 te Valburg met Willemina Jacoba Jansen van DOORN, 23 jaar oud, geboren op 28-01-1885 te Valburg, overleden op 20-09-1964 te Otterlo op 79-jarige leeftijd, begraven op 23-09-1964 te Herverd, dochter van Gerrit Jansen van DOORN en Jacoba Klazina van BEIJNUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Gerrit, vertegenwoordiger, geboren op 10-11-1908 te Arnhem, overleden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-04-1931 te Enschede met Petronella BOUWENS, 20 jaar oud, strijkster, geboren op 30-09-1910 te Hoorn, overleden, dochter van Willem BOUWENS en Wilhelmina TROS.
   2.  Nico.

X.39    Cornelia Cecilia LENSINK, geboren op 03-02-1885 te Arnhem, overleden, dochter van Willem Gerrit LENSINK (zie IX.9) en Wilhemina Hermanna NEELMEYER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-12-1916 te Arnhem met Jurrien DROK, graanhandelaar, geboren 1888, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurien.
   2.  Wilhelmina Hermanna.

IX.11    Herman LENSINK, fabrikant, geboren op 10-10-1849 te Arnhem, overleden op 28-02-1912 te Arnhem op 62-jarige leeftijd, zoon van Willem LENSINK (zie VIII.2) en Catharina Elisabeth LODEWIJK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-05-1876 te Arnhem met Hendrina van LONKHUIJZEN, 26 jaar oud, geboren op 07-03-1850 te Heteren, 03-07-1850 ? Overleden op 17-04-1921 te Arnhem op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan van LONKHUIJZEN, architect, en Hendrina SPEIJERS, ze hebben 2 zoons, wonende in Rotterdam en Leerdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina Christina Engelina (zie X.41).
   2.  Catharina Elisabeth (zie X.43).
   3.  Wilhelmina Johanna Dolphina, geboren op 18-10-1880 te Arnhem, overleden op 17-09-1937 te Arnhem op 56-jarige leeftijd, begraven te Heteren.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 18-11-1919 te Arnhem met Hendrik van LONKHUIJZEN, 47 jaar oud, gemeentesecretaris van Heteren, geboren op 08-11-1872 te Heteren, overleden op 21-03-1958 te Den Haag op 85-jarige leeftijd, overleden na een korstondige ziekte, zoon van Hendrik van LONKHUIJZEN en Johanna Geertruida SLOTHOUBER.
   4.  Jan (zie X.46).
   5.  Jenny Christina, geboren op 22-11-1889 te Arnhem, overleden op 05-02-1974 te Oosterbeek op 84-jarige leeftijd, begraven op 09-02-1974 te Arnhem.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-07-1912 te Arnhem met Pieter Jacob Floris MEIJER, 26 jaar oud, winkelier, geboren op 15-12-1885 te Arnhem, overleden voor 1964, zoon van Wilhelm Louis Carl MEIJER en Grada Gijsbertha ENTE.

X.41    Hendrina Christina Engelina LENSINK, geboren op 27-05-1877 te Arnhem, overleden op 07-08-1963 te Arnhem op 86-jarige leeftijd, begraven op 10-08-1963 te Arnhem, dochter van Herman LENSINK (zie IX.11) en Hendrina van LONKHUIJZEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-05-1903 te Arnhem met Rut Jan HAGENBEEK, 25 jaar oud, drogist, winkelier, geboren op 12-10-1877 te Arnhem, overleden na 1963, zoon van Dirk Sander Arie HAGENBEEK, drogist, en Johanna Elisabeth de GEEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman, geboren op 11-03-1904 te Arnhem, overleden op 26-08-1908 te Arnhem op 4-jarige leeftijd.
   2.  Johanna Elisabeth, geboren op 03-08-1905 te Arnhem, overleden.
   3.  Dirk Sander Arie, geboren op 22-02-1907 te Arnhem, overleden op 25-05-1989 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd.
   4.  Rut Jan, geboren op 12-04-1908 te Arnhem, overleden op 23-07-1944 te Arnhem op 36-jarige leeftijd.
   5.  Henriette Hermanna, geboren op 07-04-1914 te Arnhem.

X.43    Catharina Elisabeth LENSINK, geboren op 19-09-1878 te Arnhem, overleden op 15-04-1969 te Rheden op 90-jarige leeftijd, dochter van Herman LENSINK (zie IX.11) en Hendrina van LONKHUIJZEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-08-1904 te Arnhem met David Cornelis TIEMENS, 26 jaar oud, architect, directeur Gemeentewerken Harderwijk, geboren op 25-04-1878 te Arnhem, overleden op 21-08-1954 te Arnhem op 76-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan TIEMENS, rentmeester, en Adrana Helena BUITENWEG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman Hendrik Jan, geboren 1912 te Harderwijk, overleden op 14-11-1946 te Haarlemmermeer.
Gehuwd met Margaretha Catharina Bartina van DOORNE.
   2.  Adriana Helena (Zus).
Gehuwd (1) 1950 met David Cornelis TIEMENS, dit is een neef.
Gehuwd (2) met Pieter Hendrik GROENEVELT, overleden te Fukuoka (Japan), overleden in een jappenkamp, zij gingen naar Indië en kregen 4 kinderen Catharina, Pieter, Rimke en Louise.
   3.  Hendrika (Hens).
   4.  Pem, mecaniciën bij de KLM.

X.46    Jan LENSINK, Lensink houthandel, geboren op 13-12-1882 te Arnhem, overleden op 04-10-1966 te Leerdam op 83-jarige leeftijd, geheel onverwacht overleden, gecremeerd te Dieren, zoon van Herman LENSINK (zie IX.11) en Hendrina van LONKHUIJZEN.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 03-06-1913 te Arnhem met Elisabeth Johanna Maria ZEEMAN, 22 jaar oud, geboren op 24-09-1890 te Arnhem, overleden op 11-10-1913 te Arnhem op 23-jarige leeftijd, dochter van Willem Henri ZEEMAN en Johanna Maria KWINKELENBERG.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 24-08-1916 te Soest met Annie OUDENHOVEN, 29 jaar oud, geboren op 01-12-1886 te Meerssen, overleden, dochter van Willem Frederik Leonard OUDENHOVEN en Antje HEIJNIS.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Herman (zie XI.63).
   2.  Willem F. L..
Gehuwd met R.C. Bosman.

XI.63    Herman LENSINK, geboren 1918, overleden op 31-03-1972 te Leerdam, gecremeerd op 05-04-1972 te Dieren, zoon van Jan LENSINK (zie X.46) en Annie OUDENHOVEN.
Gehuwd met Helena Sophia (Ank) van der STEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman, geboren op 10-10-1946 te Leerdam, overleden op 10-10-1946 te Leerdam, 0 dagen oud, doodgeboren kind.
   2.  Ank, geboren op 02-09-1948 te Leerdam.
   3.  Heleen (Leneke), geboren op 09-09-1950 te Leerdam.

IX.14    Catharina Wilhelmina (Cato) LENSINK, geboren op 09-10-1851 te Arnhem, overleden op 01-11-1894 te Zutphen op 43-jarige leeftijd, dochter van Willem LENSINK (zie VIII.2) en Catharina Elisabeth LODEWIJK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-08-1877 te Arnhem met Roelof ten CATE, 27 jaar oud, adj.inspecteur levensverzekeringen, geboren op 22-10-1849 te Zutphen, overleden op 31-03-1913 te Schoonebeek op 63-jarige leeftijd, zoon van Roelof ten CATE en Tonia van ZADELHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Jan Willem, koopman, geboren 1880, overleden.
Gehuwd op 07-03-1916 te Arnhem met Eva Maria RUBÉ, geboren 1890 te Arnhem, overleden, dochter van Hendrikus Jacobus RUBÉ, winkelbediende, en Hendrika Johanna BOVENDORP.
   2.  Catharina Christina Johanna (Cato), geboren op 19-08-1882 te Zutphen, overleden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-09-1908 te Emmen met Petrus Nicolaas TONSBEEK, 25 jaar oud, predikant, geboren op 31-01-1883 te Dalen, overleden, zoon van Hendrik Gerardus TONSBEEK, predikant, en Alberta Clasina BROERS.
   3.  Willem Christiaan, geboren 1886, overleden, naar Indie vertrokken.
Gehuwd op 12-12-1913 te Zutphen met Johanna Alberta LEEMHORST, geboren 1885, overleden, dochter van Albertus Hendrik LEEMHORST, kleermaker, en Willemina Hendrika HEUVELINK.

VII.6    Elisabeth LENSINK, gedoopt op 13-11-1796 te Doetinchem, overleden op 08-04-1882 te Ede op 85-jarige leeftijd, dochter van Willem LENSINK (zie VI.3) en Anna Willemina van ELDER (ELDEN).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-03-1826 te Arnhem met Johannes OVEREEM, wolkammer, gedoopt 1804 te Lunteren, overleden op 02-01-1893 te Ede, zoon van Aart OVEREEM en Hendrikje BOUWMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje, geboren 1826, overleden 1826.
   2.  Anna Maria (Mietje), geboren op 30-10-1827 te Lunteren, overleden op 31-08-1889 te Ede op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-08-1853 te Ede met Johan Hendrik OLDERT, 21 jaar oud, geboren op 26-08-1832 te Rotterdam, overleden op 19-06-1871 te Ede op 38-jarige leeftijd, zij kregen 9 kinderen, 5 zoons, 4 dochters.
   3.  Hendrikje, geboren 1829, overleden 1838.
   4.  Willemina (zie VIII.9).
   5.  Aartje, geboren 1832, overleden 1917.
   6.  Antje, geboren 1835, overleden.
   7.  Aart, geboren 1836, overleden.
   8.  Hendrikje, geboren 1840, overleden.

VIII.9    Willemina OVEREEM, dienstmeid, geboren op 13-05-1831 te Lunteren, overleden op 28-01-1897 te Ede op 65-jarige leeftijd, dochter van Johannes OVEREEM, wolkammer, en Elisabeth LENSINK (zie VII.6).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 01-12-1854 te Ede met Zwerus de NOOIJ, 28 jaar oud, verwer, verver, geboren op 19-11-1826 te Nijkerk, overleden op 28-02-1855 te Ede op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 07-11-1863 te Ede met Gerrit van RAAIJ, 30 jaar oud, geboren op 16-11-1832 te Ede, overleden op 14-02-1872 te Ede op 39-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem, geboren op 23-10-1853 te Lunteren, overleden op 07-02-1944 te Ede op 90-jarige leeftijd.

VII.9    Gerrit LENSINK, schoenmaker, gedoopt op 24-09-1800 te Doetinchem, overleden op 05-06-1847 te Scherpenzeel op 46-jarige leeftijd, zoon van Willem LENSINK (zie VI.3) en Anna Willemina van ELDER (ELDEN).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1830 te Scherpenzeel met Cornelia SNOEK, geboren 1797 te Rijswijk, gedoopt op 03-03-1797 te Rijswijk (Gld), overleden op 08-04-1873 te Scherpenzeel, dochter van Christiaan SNOEK en Hendrieka van LIENDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie VIII.15).
   2.  Christiaan, bakkersknecht, geboren op 06-04-1833 te Scherpenzeel, overleden op 19-03-1853 te Scherpenzeel op 19-jarige leeftijd.

VIII.15    Willem LENSINK, wever, wolkammer, geboren op 22-08-1831 te Scherpenzeel, overleden op 22-07-1907 te Scherpenzeel op 75-jarige leeftijd, zoon van Gerrit LENSINK (zie VII.9) en Cornelia SNOEK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-03-1861 te Scherpenzeel, Friesland met Barendina de BRUIN, 23 jaar oud, geboren op 15-07-1837 te Scherpenzeel, overleden op 09-06-1912 te Hoevelaken op 74-jarige leeftijd, dochter van Willem de BRUIN en Gijsbertje van MAANEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia (zie IX.19).
   2.  Gijsje, geboren op 04-08-1863 te Scherpenzeel, overleden op 07-03-1865 te Scherpenzeel op 1-jarige leeftijd.
   3.  Gerrit (zie IX.21).
   4.  Willemijntje, geboren 1867, overleden.
   5.  Gijsje Willemijntje, geboren op 11-04-1868 te Scherpenzeel, overleden op 18-05-1871 te Scherpenzeel op 3-jarige leeftijd.
   6.  Willem, geboren op 06-11-1870 te Scherpenzeel, overleden op 21-06-1875 te Scherpenzeel op 4-jarige leeftijd.
   7.  Gijsje (zie IX.27).
   8.  Willemina, geboren op 29-10-1875 te Scherpenzeel, overleden.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-11-1905 te Scherpenzeel met Marinus van ZUILICHEM, 42 jaar oud, wachtmeester der huzaren, geboren op 05-10-1863 te Beusichem, overleden op 19-05-1939 te Hoevelaken op 75-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Marinus van ZUILICHEM en Geertruida van ARKEL.
   9.  Willem (zie IX.30).
   10.  Willem, wagenmaker, spoorwegbeambte, geboren op 08-06-1877 te Scherpenzeel, overleden op 24-03-1948 te Hoevelaken op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-11-1897 te Nijkerk.

IX.19    Cornelia LENSINK, dienstbode, geboren op 11-10-1861 te Scherpenzeel, overleden op 23-01-1934 om 05:00 uur te Haarlem op 72-jarige leeftijd, dochter van Willem LENSINK (zie VIII.15) en Barendina de BRUIN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-06-1889 te Scherpenzeel met Johannes DEEGENS, 25 jaar oud, timmerman, spoorwegbeambte, geboren op 10-06-1863 te Utrecht, overleden na 1934, zoon van Gerrit DEEGENS en Dirkje VOSKUILEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina, geboren 1891 te Utrecht, overleden.
Gehuwd op 10-08-1922 te Schoten met Martinus Hubertus GREGOIRE, letterzetter, geboren 1901 te Maastricht, overleden.
   2.  Gerrit (zie X.59).
   3.  Dirk Willem, geboren 1896 te Nijmegen, overleden.
Gehuwd op 24-05-1923 te Schoten met Cornelia KROON, geboren 1887 te Haarlem, overleden.

X.59    Gerrit DEEGENS, timmerman, geboren 1892 te Utrecht, overleden, zoon van Johannes DEEGENS, timmerman, spoorwegbeambte, en Cornelia LENSINK (zie IX.19).
Gehuwd op 27-11-1919 te Scoten met Helena Luisa GENESIS, geboren 1885 te Schoten, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje.
   2.  Hannie.
   3.  Louise.

IX.21    Gerrit LENSINK, wagenmaker, geboren op 28-10-1865 te Scherpenzeel, overleden op 24-03-1948 te Hoevelaken op 82-jarige leeftijd, zoon van Willem LENSINK (zie VIII.15) en Barendina de BRUIN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17-11-1897 te Nijkerk met Petronella van MOORSELAAR, 23 jaar oud, geboren op 01-11-1874 te Nijkerk, overleden op 13-02-1965 te Utrecht op 90-jarige leeftijd, dochter van Klaas van MOORSELAAR en Gerritje BLOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie X.63).
   2.  Barendina Wilhelmina, geboren op 15-07-1899 te Amersfoort, overleden op 31-12-1900 te Amersfoort op 1-jarige leeftijd.
   3.  Barendina Wilhelmina, geboren op 30-01-1901 te Amersfoort, overleden op 11-03-1902 te Amersfoort op 1-jarige leeftijd.
   4.  Willem (zie X.67).
   5.  Barendina Wilhelmina, geboren op 21-11-1903 te Amersfoort, overleden.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-08-1923 te Amersfoort met Everardus Johannes van KEULEN, 19 jaar oud, geboren op 10-01-1904 te Amersfoort, overleden, zoon van Everardus van KEULEN en Jannetje van LUIT.
   6.  Gerritje, geboren op 21-01-1906 te Amersfoort, overleden op 29-08-1977 te Amersfoort op 71-jarige leeftijd, na een langdurig en moedig gedragen lijden, gecremeerd op 01-09-1977 te Utrecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-10-1928 te Leusden met Jan SNIJDERS, 33 jaar oud, geboren op 28-11-1894 te Amersfoort, overleden, zoon van Gerardus Hendrik SNIJDERS en Jenneke KOK.
   7.  Klaas (zie X.73).
   8.  Cornelia Gijsberta, geboren op 23-12-1909 te Amersfoort, overleden op 07-03-1920 te Amersfoort op 10-jarige leeftijd.
   9.  Doodgeboren, geboren op 20-07-1911 te Amersfoort, overleden op 20-07-1911 te Amersfoort, 0 dagen oud.
   10.  Evert (zie X.78).
   11.  Gijbertus, geboren op 03-12-1913 te Amersfoort, overleden op 20-11-1993 op 79-jarige leeftijd, begraven te Hoevelaken.
   12.  Petronella (Petra) (zie X.82).
   13.  Marinus, geboren op 10-02-1917 te Amersfoort, overleden.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1941 te Utrecht met Cornelia Joanna van EERDERWIJK, geboren 1920 te Utrecht, overleden.

X.63    Gerrit LENSINK, geboren op 05-06-1897 te Nijkerk, overleden op 07-10-1982 te Amersfoort op 85-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis Zilverschoon te Nijkerk, begraven te Amersfoort, zoon van Gerrit LENSINK (zie IX.21) en Petronella van MOORSELAAR.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-03-1917 te Rhenen met Gerritje Hendrina VERWOERT, 18 jaar oud, geboren op 03-08-1898 te Rhenen, overleden voor 1982, dochter van Jan VERWOERT en Elizabeth VERMANEN, zij kregen 4 kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit, geboren 1917, overleden.
   2.  Jan, geboren 1919 te Rhenen, overleden 1961 te Amersfoort.
Gehuwd op 25-04-1940 te Amersfoort met Catharina Wilhelmina REMMERS, geboren 1918 te Amersfoort, overleden.

X.67    Willem LENSINK, letterzetter, geboren op 16-07-1902, overleden op 20-09-1971 te Hilversum op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-09-1971 te Utrecht, zoon van Gerrit LENSINK (zie IX.21) en Petronella van MOORSELAAR.
Gehuwd met J.M. van RIET, overleden na 1971.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Johanna (Wil), geboren op 01-02-1938, overleden op 07-01-2008 te Huizen op 69-jarige leeftijd, zij is geheel onverwacht overleden, gecremeerd op 14-01-2008 te Bilthoven.
Gehuwd met D.G. in den BERKEN.
   2.  Gerrit Antonius (Gerard) (zie XI.75).
   3.  T. (Ton) (zie XI.77).
   4.  J.M. (Joke).
Gehuwd met Willem van OOIJEN, zij hebben 2 kinderen: Ruud en Anouk.

XI.75    Gerrit Antonius (Gerard) LENSINK, geboren op 27-01-1943, zoon van Willem LENSINK (zie X.67) en J.M. van RIET.
Samenwonend te Maartensdijk met Geertruida Jozefa (Truus) BROUWER, geboren op 28-07-1944 te Hilversum, overleden op 04-08-2000 te Utrecht op 56-jarige leeftijd, zij is volkomen onverwacht overleden
, gecremeerd te Bilthoven. Den en Rust.
Uit deze relatie:
   1.  Inez (Kocgün).
   2.  Mariken.

XI.77    T. (Ton) LENSINK, systeembeheerder, geboren op 19-03-1946 te Hilversum, zoon van Willem LENSINK (zie X.67) en J.M. van RIET.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-12-1971 te Hilversum met Christia Agatha Maria (Tini) ROOD, 23 jaar oud, geboren op 16-12-1948 te Nibbixwoud, dochter van Cornelis ROOD en Agatha (Aagje) KLAVER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen.
   2.  Michael.

X.73    Klaas LENSINK, machinebankwerker, geboren op 10-03-1908 te Amersfoort, overleden, zoon van Gerrit LENSINK (zie IX.21) en Petronella van MOORSELAAR.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 18-02-1931 te Nijkerk, gescheiden voor 1960 van Elbertje HOP, geboren 1911, overleden, zij kregen 1 kind.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 17-02-1960 te Assen met Roelfina FABER, geboren te Muntendam, overleden, zij kregen 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Roelfina, geboren op 29-01-1961 te Assen.
   2.  Petronella, geboren op 26-07-1964 te Assen.

X.78    Evert LENSINK, geboren op 08-07-1912 te Amersfoort, overleden op 04-07-1989 te Leusden op 76-jarige leeftijd, begraven te Leusden rusthof, zoon van Gerrit LENSINK (zie IX.21) en Petronella van MOORSELAAR.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-12-1938 te Maarn met Wilhelmina Maria SIMONS, 23 jaar oud, geboren op 23-01-1915 te Leiden, overleden op 26-11-1986 te Amersfoort op 71-jarige leeftijd, dochter van Jacobus SIMONS en Anna van TETTEROO.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN, geboren 1929, overleden.
   2.  Doodgeboren, geboren op 14-06-1939 te Amersfoort, overleden op 14-06-1939 te Amersfoort, 0 dagen oud.
   3.  Gerrit Evert (zie XI.85).
   4.  Anna Wilhelmina Maria, geboren op 10-12-1947 te Amersfoort, overleden op 16-02-1952 te Amersfoort op 4-jarige leeftijd.
   5.  E., overleden.
   6.  M.G.E. (zie XI.89).

XI.85    Gerrit Evert LENSINK, geboren op 14-05-1941 te Amersfoort, overleden, zoon van Evert LENSINK (zie X.78) en Wilhelmina Maria SIMONS.
Gehuwd met Reindina Theodora KEMPERS, geboren op 22-01-1944 te Doetinchem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edwin.
   2.  Martin.
   3.  Wilco.

XI.89    M.G.E. LENSINK, zoon van Evert LENSINK (zie X.78) en Wilhelmina Maria SIMONS.
Kinderen:
   1.  Edwin.
   2.  Martin.
   3.  Marco.

X.82    Petronella (Petra) LENSINK, geboren op 16-03-1915 te Amersfoort, overleden, dochter van Gerrit LENSINK (zie IX.21) en Petronella van MOORSELAAR.
Gehuwd met Frits SNIJDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Priscilla (zie XI.91).

XI.91    Priscilla SNIJDER, dochter van Frits SNIJDER en Petronella (Petra) LENSINK (zie X.82).
Gehuwd (1) met POSTHUMA.
Gehuwd (2) met TOERSE.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Christiano.
Uit het eerste huwelijk:
   2.  Giovani.

IX.27    Gijsje LENSINK, geboren op 21-05-1873 te Scherpenzeel, overleden op 01-03-1938 te Utrecht op 64-jarige leeftijd, dochter van Willem LENSINK (zie VIII.15) en Barendina de BRUIN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-07-1902 te Scherpenzeel met Johannes Pieter den DAAS, 27 jaar oud, geboren op 14-12-1874 te Jutphaas, overleden op 09-03-1954 te Utrecht op 79-jarige leeftijd, zoon van Pieter den DAAS en Maria Clasina den DAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, geboren op 21-07-1903 te Utrecht, overleden.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-07-1928 te Utrecht met Margaretha Hendrika STRIJLAND, geboren 1904 te Utrecht, overleden, dochter van Jan STRIJLAND en Johanna Maria BAQCHUS.

IX.30    Willem LENSINK, geboren op 08-06-1877, overleden op 15-10-1952 te Zwolle op 75-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1952 te Zwolle. Hoort hij hier als kind ?? Zoon van Willem LENSINK (zie VIII.15) en Barendina de BRUIN.
Gehuwd met Maaike BOSMAN, geboren op 29-06-1885 te Zwolle, overleden op 15-01-1958 te Zwolle op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan BOSMAN en Johanna Christina HORBEEK. {Zij was eerder gehuwd voor 1912 met Franciscus Hendricus van MOSEL.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina Johanna, overleden op 05-06-1912 te Zwolle.
   2.  J..
Gehuwd op 09-07-1945 met G. HOFMAN, zij vierden hun 25 jarig huwelijksfeest in Zwolle.
   3.  J.C..
   4.  W..
Gehuwd met Th. WENDEL.

III.6    Stijne LENSINCK (Stijne te Kluse ?), geboren 1666 te Aalten (IJzerlo)(Nes), overleden, dochter van Geert LENSINCK (Sibelink) (zie II.7) en Ide te HENGEVELT.
Ondertrouwd op 28-09-1695 te Aalten / Dinxperlo, gehuwd op 03-11-1695 te Aalten (09-11-1695?) met Henrick LENSINK (Apenhorst), geboren 1673 te Dinxperlo, gedoopt op 04-01-1674 te Dinxperlo, getuigen Geert te Loo,Elsken Ruesink, Berent Schreurs, overleden te Aalten (Berent Schreurs, zoon van Berent ten Apenhorst en Essel Reusinck ?), zoon van Berent ten APENHORST en Elsken (Essel) REUSINCK. Henrick trouwt in bij Stijne en heet vervolgens dan ook gewoon Hendrik Lensink, deze naamsverandering is zeer gebruikelijk in de Achterhoek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida, gedoopt op 26-07-1696 te Aalten, overleden.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 09-09-1730, 22-10-1730 ? Echtgenoot is Berend te KAMPE, geboren 1705, overleden.
Ondertrouwd (2) op 26-09-1750 te Aalten met Willem HELDERS, geboren 1696 te Lichtenvoorde, overleden, zoon van Willem HELDERS en NN, totaal 3 huwelijken.
   2.  Lotte, gedoopt op 10-04-1698 te Aalten, overleden.
   3.  Gerritje, geboren op 07-07-1700 te Aalten, overleden.
   4.  Teunis (Tonnis) (Lohuis) (zie IV.8).
   5.  Derk (zie IV.10).

IV.8    Teunis (Tonnis) LENSINK (Lohuis), geboren op 15-10-1702 te Aalten (IJzerlo), gedoopt op 22-10-1702 te Aalten, overleden op 14-03-1768 te Aalten op 65-jarige leeftijd, overlijden volgens verklaring t.o.v. notaris Roelvink te Aalten op 17-05-1823, omdat er geen aantekeningen op de registers van overlijden waren gevonden {akte gevoegd bij huwelijk bijlage kleindochter Geertruid}begraven op 16-03-1768 te Aalten, zoon van Henrick LENSINK (Apenhorst) en Stijne LENSINCK (Stijne te Kluse ?) (zie III.6).
Ondertrouwd op 22-11-1730 te Aalten, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-12-1730 te Aalten met Jenneken DEGELINK, geboren 1701 te Aalten (de Heurne) (ca 1705?), gedoopt te Bocholt ? Overleden op 07-02-1768 te Aalten, een vrouw aan Lensink, begraven op 10-02-1768 te Aalten, dochter van Joannes (Jan) DEGELINCK en Gertien STRIDHOLT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, gedoopt op 07-09-1731 te Aalten, overleden 1785 te Aalten.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-04-1765 te Amsterdam met Anna Geertruij HAGEN, 23 jaar oud, gedoopt op 05-10-1741 te Deventer, overleden op 24-02-1822 te Meppel op 80-jarige leeftijd, dochter van Blesius HAGEN en Alida ROESSEN. Jan en Anna maken in 1771 in Amsterdam een langstlevende testament.
   2.  Berent (zie V.13).
   3.  Geert Jan (Loos;Op 't Loo;Lohuijs) (zie V.15).
   4.  Derk, winkelier, geboren op 24-11-1737, gedoopt op 30-11-1737 te Aalten, overleden op 13-11-1811 te Meppel op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) 1764 te Meppel met Dirjen KRICKE, dochter van Gerrit KRICKE en Annechjen LAMBERTS.
Gehuwd (2) met Grietjen KOSTERS. {Zij was ook ooit gehuwd.}
   5.  Steven (zie V.20).

V.13    Berent LENSINK, geboren te Dinxperlo, gedoopt op 18-01-1733 te Dinxperlo, overleden op 24-02-1768 op 35-jarige leeftijd, begraven op 27-02-1768, zoon van Teunis (Tonnis) LENSINK (Lohuis) (zie IV.8) en Jenneken DEGELINK.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-02-1753 te Aalten met Johanna (Janna) te KAMPE, 20 jaar oud, geboren te Aalten (IJzerlo), gedoopt op 16-03-1732 te Aalten, overleden, dochter van Herman te KAMPE (te Kempe) en Hendersken KEMPINCKS (KEMPINK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderske, gedoopt op 06-05-1753 te Aalten, overleden.
   2.  Christina, gedoopt op 08-05-1755 te Aalten, overleden op 10-02-1838 te Aalten op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 21-05-1797 te Bredevoort met Lambertus HOFTIJZER, 30 jaar oud, gedoopt op 25-09-1766 te Breedevoort, overleden op 23-10-1846 te Bredevoort op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan HOFTIJZER en Berendina HELMICH.
   3.  Hendrik (zie VI.14).
   4.  Hendrika (zie VI.17).
   5.  Aaltjen (zie VI.19).
   6.  xxx (zie VI.20).
   7.  Harmen Jan (zie VI.22).
   8.  Hendrika, gedoopt op 28-08-1768, overleden.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 04-09-1812 te Aalten met Hendrik Willem WESSINK.

VI.14    Hendrik LENSINK, dagloner, gedoopt op 02-01-1757 te Aalten, overleden op 24-04-1837 te Breedevoort op 80-jarige leeftijd, zoon van Berent LENSINK (zie V.13) en Johanna (Janna) te KAMPE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-04-1785 te Dinxperlo met Geesken (Lijsken) BRUSSE, 26 jaar oud, geboren op 01-10-1758 te Dinxperlo, overleden op 31-05-1823 te Breedevoort op 64-jarige leeftijd, dochter van Jan BRUSSEN en Elisabeth ter LAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barentjen, geboren op 12-01-1785 te Aalten, gedoopt op 15-01-1785 te Aalten, overleden.
   2.  Jan, geboren op 09-08-1786 te Aalten, gedoopt op 12-08-1786 te Aalten, overleden voor 1788.
   3.  Jan, gedoopt op 12-08-1787 te Aalten, overleden.
   4.  Jan, geboren op 26-12-1788 te Aalten, gedoopt op 30-12-1788 te Aalten, overleden.
   5.  Aaltjen (zie VII.16).
   6.  Johanna Geertruid (Janna) (zie VII.18).
   7.  Leida, geboren op 02-11-1796 te Bredevoort, gedoopt op 06-11-1796 te Bredevoort, overleden.
   8.  Berend Hendrik (zie VII.20).

VII.16    Aaltjen LENSINK, geboren op 18-12-1790 te Aalten, gedoopt op 19-12-1790 te Aalten, overleden op 07-11-1870 te IJzevoorde op 79-jarige leeftijd, dochter van Hendrik LENSINK (zie VI.14) en Geesken (Lijsken) BRUSSE.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 17-03-1815 te Aalten met Hendrik Jan ANSINK, geboren 1792, overleden op 03-05-1822 te Aalten, zoon van Derk ANSINK en Harmina te BRAKE.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 11-02-1825 te Aalten met Frederik HENGEVELT, geboren 1794 te Aalten, overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Derk Jan, geboren op 31-01-1816 te Aalten, overleden op 17-07-1872 te Ijzevoorde (Doetinchem) op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 30-03-1861 te Doetinchem met Gerharda Berendina VOET, geboren 1830, overleden 1901.
   2.  Hendrika Aleida, geboren op 20-03-1818 te Aalten, overleden op 26-02-1908 te Ijzevoorde (Doetinchem) op 89-jarige leeftijd.
   3.  Hendrika Aleijda, geboren 1819 te Aalten, overleden.
   4.  Harmina Geziena, geboren op 08-04-1820 te Aalten, overleden.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 20-08-1853 te Wisch met Hendricus KONINK, geboren te Wisch, zoon van Jan KONINK en Berendina ter MAAT.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 19-11-1874 te Wisch met Derk Willem LIEFTINK, 30 jaar oud, geboren op 04-02-1844 te Heelweg (Wisch), overleden op 24-01-1899 te Kroezenhoek (Silwolde) op 54-jarige leeftijd. {Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 12-07-1888 te Wisch met Grada Hendrika NIJHOFF, geboren 1860 te Wisch.}
   5.  Hendrik Jan, geboren op 06-07-1822 te Aalten (Dale), overleden op 21-07-1892 te Ijzevoorde (Doetinchem) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1850 te Doetinchem met Grada AGELINK, geboren 1821, overleden 1877.

VII.18    Johanna Geertruid (Janna) LENSINK, geboren op 03-12-1793 te Aalten, gedoopt op 08-12-1793 te Aalten, overleden op 13-04-1868 te Aalten op 74-jarige leeftijd, dochter van Hendrik LENSINK (zie VI.14) en Geesken (Lijsken) BRUSSE.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-04-1814 te Breedevoort met Barend BRUSSE, 18 jaar oud (zie VII.32).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhard Antonij, wever, geboren 1819 te Bredevoort, overleden op 16-03-1844 te Bredevoort, Aalten.
Gehuwd op 23-12-1843 met Janna HUIJNINK, geboren 1816, overleden 1849.
   2.  Jan Hendrik BRUSSEN, kleermaker, geboren op 20-02-1822 te Bredevoort, overleden op 22-03-1883 te Dale op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-04-1850 te Aalten met Gesina Hendrika KAPPERS, 27 jaar oud, geboren op 05-11-1822 te Aalten, overleden op 20-04-1891 te Aalten op 68-jarige leeftijd.
   3.  Aaltje Aleida, geboren op 20-06-1826 te Bredevoort, overleden op 16-02-1892 te Zelhem op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-02-1853 te Ruurlo met Derk Jan GEURKINK, geboren 1825, overleden 1910.

VII.20    Berend Hendrik LENSINK, wever, dagloner, geboren op 17-04-1800 te Breedevoort, gedoopt op 30-04-1800 te Breedevoort, overleden op 03-01-1879 te Aalten op 78-jarige leeftijd, zoon van Hendrik LENSINK (zie VI.14) en Geesken (Lijsken) BRUSSE.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 16-03-1823 te Breedevoort met Garrijtjen (Gerritje) ten HAKEN (HAXEN), 23 jaar oud, geboren op 15-03-1800 te Winterswijk, overleden op 13-05-1857 te Bredevoort (Aalten) op 57-jarige leeftijd, dochter van Hendrik ten HAKEN en Stijntjen GEURKINK.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 16-10-1857 te Aalten met Hendrika VELDHUIS, geboren 1814 te Ambt Hardenberg, overleden op 01-01-1888 te Bredevoort, dochter van Arent VELTHUIS en Hendrika KAPPERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerhard Christiaan (zie VIII.33).
   2.  Hendrik, geboren op 16-02-1826 te Breedevoort, overleden op 01-05-1831 te Breedevoort op 5-jarige leeftijd.
   3.  Harmen Jan (zie VIII.37).
   4.  Christina Aleida (zie VIII.40).
   5.  Hendrika (zie VIII.43).
   6.  Berend Hendrik (zie VIII.46).
   7.  Hendrik (zie VIII.48).
   8.  Gerritje (zie VIII.52).

VIII.33    Gerhard Christiaan LENSINK, landbouwer, geboren op 28-03-1824 te Breedevoort, overleden op 16-03-1895 te Aalten op 70-jarige leeftijd, zoon van Berend Hendrik LENSINK (zie VII.20) en Garrijtjen (Gerritje) ten HAKEN (HAXEN).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 03-09-1852 te Aalten met Hanna Berendina BRUMMELSTROETE, 27 jaar oud, geboren op 19-09-1824 te Winterswijk, overleden op 12-03-1872 te Breedevoort op 47-jarige leeftijd, dochter van Gradis BRUMMELSTROETE, herbergier, en Anna Catrina DEUNK.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 28-06-1872 te Aalten met Johanna Gesiena te KOLSTEE, 33 jaar oud, geboren op 24-04-1839 te Winterswijk, overleden op 08-01-1901 te Aalten op 61-jarige leeftijd, dochter van Christiaan te KOLSTEE, landman, landbouwer, en Everdina KLOMPE, landvrouw.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gradus (zie IX.33).
   2.  Bernard, klompenmaker, landbouwer, geboren op 19-12-1855 te Aalten, overleden op 10-12-1943 te Winterswijk op 87-jarige leeftijd. Beuzenesch 49.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 07-11-1884 te Aalten met Grada Johanna DOORNINK, 22 jaar oud, geboren op 27-09-1862 te Aalten, overleden op 18-10-1907 te Winterswijk op 45-jarige leeftijd, dochter van Gradus Johannes DOORNINK, landbouwer, en Johanna Gesina KOBUS.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 22-05-1908 te Winterswijk met Aleida Johanna VEENHUIS, 48 jaar oud, geboren op 30-04-1860 te Aalten, overleden op 03-08-1941 te Winterswijk op 81-jarige leeftijd, dochter van Berend VEENHUIS en Gesiena SLATS. {Zij was eerder gehuwd voor 1908 met Bernardus STRAKS.}
   3.  Albert, geboren op 22-12-1858, overleden.
   4.  Gerrit Hendrik, geboren op 14-10-1863 te Bredevoort, overleden op 19-10-1863 te Bredevoort, 5 dagen oud.
   5.  Gerrit Hendrik (zie IX.40).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Johan Christiaan (zie IX.42).
   7.  Gerritjen Everdina (zie IX.45).
   8.  Gerhard Christiaan (zie IX.46).
   9.  Janna Hendrika (zie IX.49).

IX.33    Gradus LENSINK, wielmaker, landbouwer, geboren op 18-08-1853 te Aalten, overleden op 09-04-1940 te Aalten op 86-jarige leeftijd, zoon van Gerhard Christiaan LENSINK (zie VIII.33) en Hanna Berendina BRUMMELSTROETE.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-11-1880 te Aalten met Janna Berendina LOBEEK, 26 jaar oud, geboren op 02-11-1854 te Aalten, overleden op 18-01-1946 te Aalten op 91-jarige leeftijd, dochter van Tonij LOBEEK, landbouwer, en Aleida Willemina DREEIJERS (Draaijers).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Tonij, radmaker, geboren op 24-08-1881 te Aalten, overleden.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22-05-1913 te Aalten met Johanna Berendina HELMINK, 27 jaar oud, geboren op 30-04-1886 te Aalten, overleden, dochter van Jan-Willem HELMINK en Johanna Wilhelmina BLEKKINK.
   2.  Aleida Berendina (zie X.96).

X.96    Aleida Berendina LENSINK, geboren op 14-11-1884 te Aalten, overleden 1996, begraven te Bredevoort, dochter van Gradus LENSINK (zie IX.33) en Janna Berendina LOBEEK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-10-1911 te Aalten met Jan Hendrik BLEKKINK, 27 jaar oud, timmerman, geboren op 17-10-1884 te Winterswijk, overleden 1971, begraven te Bredevoort, zoon van Gerrit Jan BLEKKINK en Janna Christina HUIJINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhard Jan, geboren op 02-09-1912 te Barlo, overleden op 15-05-2003 op 90-jarige leeftijd.
   2.  Johan Bernard, landbouwer, geboren 1915, overleden.

IX.40    Gerrit Hendrik LENSINK, wielenmaker, radmaker, landbouwer, geboren op 31-01-1865 te Aalten, overleden op 18-10-1927 te Breedevoort op 62-jarige leeftijd, zoon van Gerhard Christiaan LENSINK (zie VIII.33) en Hanna Berendina BRUMMELSTROETE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-08-1895 te Aalten met Catharina te KRONNIE (te Kromme), 20 jaar oud, geboren op 03-10-1874 te Winterswijk, overleden op 02-06-1957 te Breedevoort op 82-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jan (Henk) te KRONNIE en Hanna LAMMERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hanna, geboren op 08-01-1898 te Aalten, overleden op 26-05-1984 te Breedevoort op 86-jarige leeftijd, begraven op 30-05-1984 te Breedevoort.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1919 te Aalten met Gerrit Jan MEINEN, 28 jaar oud, klompenmaker, geboren op 22-06-1890 te Aalten, overleden op 03-09-1982 te Bredevoort op 92-jarige leeftijd, begraven op 08-09-1982 te Bredevoort, zoon van Cornelis MEINEN en Geertruida FRERIKS.
   2.  Berendina (zie X.99).
   3.  Hendrik Jan, geboren op 04-11-1900 te Aalten, overleden op 12-03-1971 te Winterswijk op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1926 te Winterswijk met Johanna Willemina NIJENHUIS, 23 jaar oud, geboren op 28-06-1902 te Winterswijk, in Corle op t Dolle, overleden op 25-04-1989 te Winterswijk op 86-jarige leeftijd, begraven op 28-04-1989 te Winterswijk, dochter van Harmen Jan NIJENHUIS, landbouwer, en Janna Willemina GREVINK.
   4.  Gesiena (Sina) (zie X.103).
   5.  Gradus (zie X.104).
   6.  Hendrik Christiaan, geboren op 02-03-1906 te Bredevoort, overleden.
   7.  Christina, geboren op 25-04-1908 te Bredevoort, overleden.
   8.  Bernard (zie X.108).
   9.  Mina Catharina, geboren op 19-09-1918 te Aalten, overleden op 08-07-1950 te Winterswijk op 31-jarige leeftijd, begraven te Aalten.
Gehuwd met Berend Willem GEERDES.
   10.  NN, geboren 1919, overleden.
Gehuwd met NN, geboren 1940.
   11.  Gert, overleden.

X.99    Berendina LENSINK, geboren op 24-03-1899 te Aalten, overleden, dochter van Gerrit Hendrik LENSINK (zie IX.40) en Catharina te KRONNIE (te Kromme).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1921 te Aalten met Hendrikus Christinus LENSINK, 31 jaar oud (zie X.169).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina, geboren op 19-07-1918 te Aalten, overleden op 30-04-1923 te Aalten op 4-jarige leeftijd.
   2.  NN, geboren 1922, overleden.

X.103    Gesiena (Sina) LENSINK, geboren op 06-02-1903 te Bredevoort, overleden op 11-03-1966 te Winterswijk op 63-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Hendrik LENSINK (zie IX.40) en Catharina te KRONNIE (te Kromme).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-08-1925 te Winterswijk met Hendrik Jan (Henk) NEKKERS, 27 jaar oud, wever, geboren op 02-03-1898 te Winterswijk, overleden op 02-05-1953 te Winterswijk op 55-jarige leeftijd, zoon van Jan Albert NEKKERS en Berendina Aleida PLEKKENPOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jan Albert, geboren op 20-10-1927 te Winterswijk.
   2.  Janna Berendina Catharina (Rina), geboren op 13-03-1932 te Winterswijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-06-1954 te Winterswijk met Berend Willem (Wim) NIJHOF, geboren 1925, overleden.

X.104    Gradus LENSINK, touwbaas textielfabriek, technisch bedrijfsleider, geboren op 02-09-1904 te Aalten, overleden 1989, zoon van Gerrit Hendrik LENSINK (zie IX.40) en Catharina te KRONNIE (te Kromme).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-10-1934 met Hendrika Berendina VOSKUIL, 27 jaar oud, geboren op 31-05-1907 te Lichtenvoorde, overleden op 29-08-1985 te Aalten op 78-jarige leeftijd, dochter van Arent Jan VOSKUIL en Everdina Hendrika KOBUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Hendrik (zie XI.100).
   2.  Everdina Hendrika, geboren op 26-10-1944 te Aalten.
   3.  Arent Jan, geboren op 01-04-1948 te Aalten.
   4.  Martin Carel, geboren op 05-08-1951 te Aalten.

XI.100    Gerrit Hendrik LENSINK, geboren op 12-03-1939 te Aalten, zoon van Gradus LENSINK (zie X.104) en Hendrika Berendina VOSKUIL.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 13-09-1959 te Zutphen met Hendrika Maria UENK, Hetty.
Gehuwd (2) 1980 met Hieke van TIL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerben Harald Alfred, geboren op 06-03-1959 (genealogisch kontakt mee gehad)
.
   2.  Anne Margreet Ilse, geboren op 29-12-1964.
   3.  Robert Peter Henry, geboren op 09-07-1968.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  David.
   5.  Hester.

X.108    Bernard LENSINK, geboren op 21-05-1910 te Bredevoort, overleden op 24-10-1973 op 63-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Hendrik LENSINK (zie IX.40) en Catharina te KRONNIE (te Kromme).
Gehuwd met Gesina ten HAVE, geboren op 21-09-1909 te Bredevoort, overleden op 28-07-1989 te Bredevoort op 79-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus ten HAVE en Gesina Geertruida HUITINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans.
   2.  Henk.
Gehuwd met Riet de SCHIPPER.
   3.  Herman.

IX.42    Johan Christiaan LENSINK, landbouwer, klompenmaker, geboren op 17-03-1873 te Aalten, overleden op 19-09-1941 te Aalten op 68-jarige leeftijd, zoon van Gerhard Christiaan LENSINK (zie VIII.33) en Johanna Gesiena te KOLSTEE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-05-1902 te Winterswijk met Dora Aleida SCHUURMAN, 22 jaar oud, geboren op 27-05-1880 te Winterswijk, overleden op 21-02-1949 te Aalten op 68-jarige leeftijd, dochter van Gerrit SCHUURMAN en Everdina WALVOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Christiaan, geboren op 02-11-1902 te Miste, overleden.
   2.  Evert Jan, fabrieksarbeider, geboren op 12-03-1906 te Bredevoort, overleden.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-05-1934 te Winterswijk met Johanna Willemina ROOKS, 26 jaar oud, geboren op 14-05-1907 te Winterswijk, overleden, dochter van Berend Willem ROOKS en Grada Johanna OLTHUIS.
   3.  Gradus Johannes, winkelier, Dorpbuurt 283, geboren op 13-03-1910 te Aalten, overleden op 24-10-1975 te Winterswijk op 65-jarige leeftijd, begraven op 29-10-1975 te Winterswijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-08-1936 te Winterswijk, gaan wonen Haitsma Mulierweg 2-II met Anna Willemina HUISKAMP, 24 jaar oud, geboren op 23-09-1911 te Winterswijk, overleden op 24-07-1999 op 87-jarige leeftijd, begraven op 28-07-1999 te Winterswijk, dochter van Hendrik Jan HUISKAMP en Willemina WASSINK.

IX.45    Gerritjen Everdina LENSINK, geboren op 06-01-1875 te Aalten, overleden, dochter van Gerhard Christiaan LENSINK (zie VIII.33) en Johanna Gesiena te KOLSTEE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-06-1896 te Aalten met Christinus Herman LAMMERS, 23 jaar oud, metselaar, geboren op 11-02-1873 te Dinxperlo, overleden op 24-05-1932 te Aalten op 59-jarige leeftijd, zoon van Jan LAMMERS en Johanna Hendrika SANDBULTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansje Gerharda, geboren 1900 te Aalten, overleden op 13-10-1960 te Enschede.
Gehuwd 1922 met Berend Hendrik LAMMERS, geboren 1895, overleden.
   2.  Gerharda Christina, geboren op 01-01-1906 te Aalten, overleden.
   3.  Grada everdina, geboren op 15-04-1908 te Aalten, overleden op 04-12-1925 te Arnhem op 17-jarige leeftijd.
   4.  NN, geboren op 14-05-1909 te aalten, overleden op 14-05-1909 te Aalten, 0 dagen oud.

IX.46    Gerhard Christiaan LENSINK, timmerman, geboren op 11-10-1876 te Aalten, overleden op 06-01-1948 te Winterswijk op 71-jarige leeftijd, zoon van Gerhard Christiaan LENSINK (zie VIII.33) en Johanna Gesiena te KOLSTEE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-07-1900 te Aalten met Mina DEMKES, 25 jaar oud, geboren op 18-07-1875 te Aalten, overleden op 03-07-1944 te Winterswijk op 68-jarige leeftijd, dochter van Manus DEMKES en Aleida Berendina Wissing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhard Christiaan, kommies, geboren op 01-10-1900 te Winterswijk, overleden op 16-03-1962 te Hilversum op 61-jarige leeftijd, begraven op 21-03-1962 te Winterswijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-08-1928 te Winterswijk met Johanna Catharina ten DOLLE, 24 jaar oud, geboren op 26-09-1903 te Winterswijk, overleden op 06-04-1984 te Hilversum op 80-jarige leeftijd, begraven op 11-04-1984 te Winterswijk, dochter van Gerrit Bernard ten DOLLE en Hendrika Willemina SCHOLTEN.
   2.  NN, geboren 1901, overleden op 05-07-1902 te Winterswijk.
   3.  Leida Berendina, geboren op 22-05-1903 te Winterswijk, overleden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-11-1930 te Winterswijk met Pieter STREEK, 30 jaar oud, expediteur, geboren op 10-01-1900 te Winterswijk, overleden, zoon van Frederik Hendrik STREEK en Bertha Martina LOK.
   4.  Johanna Gesiena, geboren op 24-02-1906 te Winterswijk, overleden op 01-12-1911 te Winterswijk op 5-jarige leeftijd.

IX.49    Janna Hendrika LENSINK, geboren op 26-10-1880 te Aalten, overleden op 24-10-1909 te Aalten op 28-jarige leeftijd, dochter van Gerhard Christiaan LENSINK (zie VIII.33) en Johanna Gesiena te KOLSTEE.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-08-1901 te Aalten met Antonij KEMPINK, 23 jaar oud, timmerman, geboren op 31-10-1877 te Aalten, overleden, zoon van Gerrit Willem KEMPINK en Johanna Gerarda VAAGS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Gerharda, dienstbode, geboren op 15-09-1903 te Lintelo, overleden op 15-08-1928 te Noordwijk op 24-jarige leeftijd, dood gevonden aan het Noorderstrand.
   2.  Gerhard Christiaan, geboren op 01-11-1905 te Lintelo, overleden.
   3.  Johanna Gesina, geboren op 05-08-1909, overleden op 09-01-2001 op 91-jarige leeftijd.

VIII.37    Harmen Jan LENSINK, bode, kleermaker, geboren op 19-11-1826 te Breedevoort, overleden op 01-01-1896 te Arnhem op 69-jarige leeftijd, zoon van Berend Hendrik LENSINK (zie VII.20) en Garrijtjen (Gerritje) ten HAKEN (HAXEN).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-09-1855 te Arnhem met Johanna Maria HULSTEIJN van ZOEST, 28 jaar oud, geboren op 28-07-1827 te Velp (Rheden), overleden op 31-07-1902 te Arnhem op 75-jarige leeftijd, dochter van Gradus Johannes HULSTEIJN van ZOEST en Johanna Gesina KOBUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerdina, geboren op 27-10-1856 te Arnhem, overleden op 28-06-1895 te Arnhem op 38-jarige leeftijd.
   2.  Hendrika Berendina (zie IX.52).
   3.  Bernardus Hendrikus (zie IX.53).
   4.  Hendrik Jan (zie IX.55).
   5.  Johannes (zie IX.57).
   6.  Jacob, geboren 1870 te Arnhem, overleden op 09-08-1870 te Arnhem, 4 maanden oud.

IX.52    Hendrika Berendina LENSINK, geboren op 12-04-1859 te Arnhem, overleden op 13-04-1917 te Arnhem op 58-jarige leeftijd, dochter van Harmen Jan LENSINK (zie VIII.37) en Johanna Maria HULSTEIJN van ZOEST.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 29-07-1896 te Arnhem met Zweer SLIK, 41 jaar oud, timmerman, geboren op 21-10-1854 te Dieren, overleden op 24-05-1913 te Arnhem op 58-jarige leeftijd. Ene Jan Hendrik Slik is in de jaren '80 aktief geweest met het opstellen van
persoon 149 tot aan 276....@.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren 1902, overleden op 02-06-1906 te Arnhem.

IX.53    Bernardus Hendrikus LENSINK, koperslager, brievenbesteller, geboren op 23-04-1862 te Arnhem, overleden op 29-03-1945 te Apeldoorn op 82-jarige leeftijd, zoon van Harmen Jan LENSINK (zie VIII.37) en Johanna Maria HULSTEIJN van ZOEST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-05-1889 te Arnhem met Arendina BOEVë, 29 jaar oud, geboren op 17-12-1859 te Kampen, overleden op 27-03-1911 te Arnhem op 51-jarige leeftijd, dochter van Derk Jan BOEVë en Hermina BERENDSE. De kinderen uit dit huwelijk verschillen allen ongeveer 2 jaar in leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jan, geboren op 01-11-1890 te Arnhem, overleden op 05-08-1969 op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd met Sophia JONGERIUS.
   2.  Johanna Maria, geboren op 07-11-1892 te Arnhem, overleden op 04-04-1963 op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-02-1920 te Arnhem met Johan ZILLIG, hotelhouder, geboren 1894 te Rotterdam, overleden.
   3.  Hermina Gerdina, geboren op 19-01-1895 te Arnhem, overleden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-12-1920 te Arnhem met George Jacob van WISSE, 27 jaar oud, geboren op 31-08-1893 te Arnhem, overleden op 15-06-1956 te Arnhem op 62-jarige leeftijd, wonende te arnhem.
   4.  Harmen Jan (zie X.141).
   5.  Dirk Jan, geboren op 14-11-1899, overleden op 15-12-1973 te Arnhem op 74-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte, begraven op 20-12-1973 te Arnhem. Moscowa.
Gehuwd met Grada Jacoba BOSMAN, geboren op 06-04-1905, overleden op 26-09-1977 op 72-jarige leeftijd, begraven te Arnhem. Moscowa.
   6.  Gerdina, geboren 1901, overleden op 06-04-1904 te Arnhem.
   7.  Gerdina, geboren op 25-02-1906 te Arnhem, overleden op 14-11-2000 op 94-jarige leeftijd, gecremeerd te Arnhem, Moscowa.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-02-1938 te Arnhem met Derk de GEEST, 33 jaar oud, geboren op 23-04-1904 te Arnhem, overleden op 02-04-1986 op 81-jarige leeftijd, begraven te Arnhem,, Moscowa, zoon van Derk de GEEST en Johanna Maria Peters van NEIJENHOF, wonende te Arnhem.

X.141    Harmen Jan LENSINK, geboren op 19-02-1896, overleden op 03-11-1973 te Apeldoorn op 77-jarige leeftijd, lid van Baptisten gemeente, zoon van Bernardus Hendrikus LENSINK (zie IX.53) en Arendina BOEVë.
Gehuwd met Harmina (Stien) KOUW, wonende te apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Bernardus Jan (zie XI.110).

XI.110    Leendert Bernardus Jan LENSINK, geboren op 07-01-1929 te Hengelo, overleden op 13-08-2002 te Borne op 73-jarige leeftijd, zoon van Harmen Jan LENSINK (zie X.141) en Harmina (Stien) KOUW.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-07-1959 te Assen, gehuwd voor de kerk op 18-07-1959 te Assen met Netty Alida IJZERMAN, geboren te Assen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harald, geboren op 08-02-1963 te Assen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1988 met Rona DOFF.

IX.55    Hendrik Jan LENSINK, kantoorbediende, commies Rijksverzekeringsbank, geboren op 05-04-1865 te Arnhem, overleden op 07-02-1942 te Zeist op 76-jarige leeftijd, begraven te Zeist, zoon van Harmen Jan LENSINK (zie VIII.37) en Johanna Maria HULSTEIJN van ZOEST.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-02-1894 te Hardenberg Stad met Johanna Hendrika MEIJER, 25 jaar oud, geboren op 04-06-1868 te Hardenberg Stad, overleden op 18-09-1962 te Zeist op 94-jarige leeftijd, begraven te Zeist, zij kreeg 4 dochters en 2 zonen, dochter van Gerrit Jan MEIJER en Hermina MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria, geboren op 22-11-1895 te Rotterdam, overleden op 22-08-1960 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd, begraven op 26-08-1960 te Zorgvlied aan de Amsteldijk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-08-1925 te Rotterdam met Raden Soedono NIMPOENO, oud leraar ind.talen te Amsterdam, geboren 1889, overleden op 04-10-1977 te Jakarta, na een lang waardig gedragen lijden, zoon van Mas Ngabei HARDJONIMPOENO en Raden Ajoe HARDJONIMPENO.
   2.  Hermina (zie X.151).
   3.  Gerrit Jan (zie X.152).
   4.  Hendrika Johanna, geboren 1904, overleden 1996, ongehuwd gebleven.
   5.  Gerharda Jacoba (Con), geboren 1908, overleden 1995, ongehuwd gebleven
.

X.151    Hermina LENSINK, geboren op 03-05-1898 te Rotterdam, overleden op 11-07-1991 op 93-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jan LENSINK (zie IX.55) en Johanna Hendrika MEIJER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-04-1926 te Rotterdam met Pieter DULLAART, 27 jaar oud, geboren op 21-04-1898 te Rotterdam, overleden op 08-05-1987 op 89-jarige leeftijd, zoon van Marinus DULLAART en Alberdina RENES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dieneke.
   2.  Hannie.
   3.  M.H.J..

X.152    Gerrit Jan LENSINK, geboren op 19-12-1899 te Rotterdam, overleden op 26-10-1960 te Rotterdam op 60-jarige leeftijd, door de Raad van beroep voor Perszuivering is op 24 aug 1948 bepaald dat hij wordt ontzet van het recht werkzaam te zijn in een journalistieke of leidende niet journalistieke functie in het perswezen voor een tijd, welke geacht wordt te zijn ingegaan op 24 aug 1948 en eindigt op 31 dec 1949, zoon van Hendrik Jan LENSINK (zie IX.55) en Johanna Hendrika MEIJER.
Gehuwd met Wijbrigje KOOPMANS, geboren 1911, overleden 2009.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Marie.
   2.  Harm.
   3.  Henk, overleden.

IX.57    Johannes LENSINK, meubelmaker, antiekhandelaar, geboren op 10-07-1867 te Arnhem, overleden op 30-01-1945 te Baarn op 77-jarige leeftijd, begraven op 02-02-1945 te Baarn. Nieuwe algemene begraafplaats Wijkamplaan, zoon van Harmen Jan LENSINK (zie VIII.37) en Johanna Maria HULSTEIJN van ZOEST.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 23-05-1894 te Arnhem, gescheiden na 21 jaar op 04-02-1916 te Amsterdam, vonnis van Sophia (Riek) BRÜRING, geboren op 05-06-1869 te Arnhem, overleden op 24-02-1947 te Den Haag op 77-jarige leeftijd, hadden banden met Indie, dochter van Hendrikus Johannes BRÜRING, bode, en Johanna de GROEN.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 18-10-1916 te Hilversum met Wilhelmina Hendrika ROELEN, 36 jaar oud, geboren op 07-08-1880 te Loenen ad Vecht, overleden op 18-03-1945 om 01:00 uur te Hilversum op 64-jarige leeftijd, dochter van Jan ROELEN en Neeltje van BRUSSEL, 15 maart 1914 adres van Johannes in Hilversum: Oude Torenstraat 11, 25
augustus 1941 naar Leestraat 3 te Baarn. {Zij was eerder gehuwd 1903 met Arie de HEER, meubelmaker, geboren 1880, overleden 1913, boerenfamilie in Leiderdorp/Zoetermeer, Arie wilde niet in het boerenbedrijf.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrika Berendina (Riek), geboren op 02-03-1895 te Amsterdam, overleden op 01-01-1985 te Vlaardingen op 89-jarige leeftijd, in volle geloofsovertuiging overleden, begraven op 05-01-1985 te Vlaardingen, bijzetting in familiegraf.
Gehuwd met Joseph (Joop) SLIEKER, geboren op 14-01-1891, overleden op 23-04-1945 te Vlaardingen op 54-jarige leeftijd, speelde orgel.
   2.  Hendrikus Johannes, geboren op 19-08-1896 te Zaandam, overleden op 23-02-1897, 188 dagen oud.
   3.  NN, geboren op 07-11-1898 te Zaandam, overleden op 07-11-1898 te Zaandam, 0 dagen oud, levenloos geboren.
   4.  Johanna Maria (Jo), geboren op 29-07-1899 te Zaandam, overleden op 09-06-1966 te Soestdijk op 66-jarige leeftijd, wonende Hellingweg 6a, Soestdijk, zat bij dameskrans Dorcas.
   5.  Everdina Johanna (Dini), geboren op 01-11-1900 te Zaandam, overleden op 04-03-1995 te Den Haag op 94-jarige leeftijd, wonende Fultonstraat 66, Den Haag en sinds 20-03-1977 in flat 788,
Newtonstraat, Den Haag.
   6.  Christina Sophia (Stien), geboren op 10-09-1907, overleden, stiefdochter.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Cornelia (Nel) (zie X.164).
   8.  Arie Johannes (zie X.165).

X.164    Cornelia (Nel) LENSINK, geboren op 18-09-1917 te Hilversum, overleden op 17-01-1999 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd, dochter van Johannes LENSINK (zie IX.57) en Wilhelmina Hendrika ROELEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-11-1946 te Hilversum met Willem Valentijn HOMBURG, 42 jaar oud, geboren op 15-01-1904 te Amsterdam, overleden op 28-09-1996 te Amsterdam op 92-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rudolf Valentijn, geboren op 23-04-1948.
   2.  Johan Robert (Hans), geboren op 12-11-1949 te Amsterdam.

X.165    Arie Johannes LENSINK, geboren op 27-03-1920 te Hilversum, overleden op 12-06-1993 te Hilversum op 73-jarige leeftijd, zoon van Johannes LENSINK (zie IX.57) en Wilhelmina Hendrika ROELEN.
Gehuwd 1946 te Hilversum met Nelly BOEZER, geboren op 07-11-1922, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tom Michiel, geboren op 06-02-1951 te Hilversum.
Gehuwd met Truus XX.

VIII.40    Christina Aleida LENSINK, geboren op 21-04-1831 te Breedevoort, overleden op 11-01-1920 te Lichtenvoorde op 88-jarige leeftijd, dochter van Berend Hendrik LENSINK (zie VII.20) en Garrijtjen (Gerritje) ten HAKEN (HAXEN).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 03-12-1858 te Lichtenvoorde met Hendrikus van LOCHEM, 29 jaar oud, geboren op 15-04-1829 te Lichtenvoorde, overleden op 15-02-1861 te Lichtenvoorde op 31-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van LOCHEM en Geertruida HIJINK.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 24-08-1865 te Lichtenvoorde met Willem VERBOOM, 47 jaar oud, geboren op 05-05-1818 te Hellevoetsluis, overleden op 06-04-1906 te Lichtenvoorde op 87-jarige leeftijd, zoon van Jan VERBOOM en Lijntje de ZWIER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Herman, geboren op 20-03-1860 te Lichtenvoorde, overleden op 02-03-1932 te Varsseveld op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-12-1886 te Wisch met Hendrika Hermina TANNENMAAT, 26 jaar oud, geboren op 28-11-1860 te Wisch, overleden op 05-05-1942 te Varsseveld op 81-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jan Hendrik LENSINK (zie IX.63).

IX.63    Jan Hendrik LENSINK, schoenmaker, landbouwer, geboren 1868 te Lichtenvoorde, naam van de moeder overgenomen, overleden op 29-05-1930 te Lichtenvoorde, zoon van Willem VERBOOM en Christina Aleida LENSINK (zie VIII.40).
Gehuwd op 12-01-1887 te Lichtenvoorde met Harmina Johanna WAMELINK, geboren 1868 te Lichtenvoorde, overleden op 07-06-1926 te Lichtenvoorde, dochter van Hendrikus WAMELINK, schoenmaker, en Harmina Johamnna MANSCHOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Hendrikus, tramconducteur, geboren op 17-10-1887 om 1700 uur te Lichtenvoorde, overleden.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-12-1919 te Lichtenvoorde met Harmina Hendrika VELDHUIS, geboren 1891 te Lichtenvoorde, overleden op 25-03-1947 te Aalten.
   2.  Hendrikus Christinus (zie X.169).
   3.  Christina Harmina, geboren 1893 te Lichtenvoorde, overleden op 12-04-1980 te Bredevoort, begraven op 16-04-1980 te Bredevoort.
Gehuwd op 29-06-1916 te Lichtenvoorde met Johannes Hendrikus te RIETSTAP, overleden voor 1980.
   4.  Bernard Gerhardus (zie X.172).

X.169    Hendrikus Christinus LENSINK, leerlooier, landbouwer, geboren op 24-10-1890 te Lichtenvoorde, overleden op 28-02-1922 te Lichtenvoorde op 31-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik LENSINK (zie IX.63) en Harmina Johanna WAMELINK.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-11-1921 te Aalten met Berendina LENSINK, 22 jaar oud (zie X.99).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder X.99).
 
X.172    Bernard Gerhardus LENSINK, tramwegarbeider, geboren op 16-11-1903 te Lichtenvoorde, overleden op 12-05-1987 te Winterswijk op 83-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik LENSINK (zie IX.63) en Harmina Johanna WAMELINK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1929 te Aalten met Johanna RIBBERS, geboren 1011906 te bOCHOLT, overleden op 28-09-1994 te Winterswijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman (zie XI.122).
   2.  Hermina Johanna Christina, geboren op 01-02-1930 te Lichtenvoorde, overleden op 12-02-1930 te Lichtenvoorde, 11 dagen oud.
   3.  Hermina everdina, geboren op 20-08-1932 te Lichtenvoorde, overleden op 07-02-1941 te Winterswijk op 8-jarige leeftijd.

XI.122    Herman LENSINK, chauffeur, geboren op 16-10-1925 te aalten, overleden op 11-02-1982 te Enschede op 56-jarige leeftijd, zoon van Bernard Gerhardus LENSINK (zie X.172) en Johanna RIBBERS.
Gehuwd 19491949 te enschede met Maria Helena (Marie) WOORTMAN, geboren op 19-02-1922 te Emmen, overleden op 12-12-2006 te Enschede op 84-jarige leeftijd, zij kregen 4 kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op 20-09-1950 te Enschede, overleden op 26-03-1972 te Enschede op 21-jarige leeftijd.

VIII.43    Hendrika LENSINK, geboren op 19-12-1833 te Bredevoort, overleden op 01-04-1920 te Westendorp op 86-jarige leeftijd, dochter van Berend Hendrik LENSINK (zie VII.20) en Garrijtjen (Gerritje) ten HAKEN (HAXEN).
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 26-08-1869 te deventer met Dirk BALKE, wachtmeester, overleden op 27-01-1891 te aalten.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 17-02-1878 met Jan NAVIS.
Gehuwd (3) op 57-jarige leeftijd op 18-12-1891 te Eibergen met Gerrit Jan NAHUIS, geboren 1839 te Eibergen, overleden, zoon van Jan Derk NAHUIS en Hendrica SPEELBERG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk Martinus, geboren op 24-09-1878 te Aalten, overleden op 05-07-1921 te Gendringen op 42-jarige leeftijd.
   2.  anna Maria, overleden op 28-09-1871 te Bredevoort.

VIII.46    Berend Hendrik LENSINK, kleermaker, geboren op 24-12-1836 te Breedevoort, overleden op 01-12-1924 te Amersfoort op 87-jarige leeftijd, op het graf is vermeld: opa's graf, zoon van Berend Hendrik LENSINK (zie VII.20) en Garrijtjen (Gerritje) ten HAKEN (HAXEN).
Ondertrouwd op 22-02-1866 te Aalten met Johanna Willemina KOFFERS, 34 jaar oud, naaister, geboren op 07-06-1831 te Winterswijk, overleden op 12-06-1902 te Renkum op 71-jarige leeftijd, dochter van Teunis KOFFERS, kurassier, daghuurder, en Janna Geertruid ROOKS, naaister, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grada, geboren op 08-12-1866 te Aalten, overleden op 13-12-1893 te Aalten op 27-jarige leeftijd.
   2.  Antoon (zie IX.68).

IX.68    Antoon LENSINK, koopman, winkelier, geboren op 29-04-1869 te Aalten, overleden op 27-12-1944 te Apeldoorn op 75-jarige leeftijd, zoon van Berend Hendrik LENSINK (zie VIII.46) en Johanna Willemina KOFFERS, naaister.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-08-1893 te Gendringen met Hendrika ROSIER, 22 jaar oud, geboren op 29-12-1870 te Gendringen, overleden op 15-07-1942 te Apeldoorn op 71-jarige leeftijd, dochter van Evert ROSIER, akkerbouwer, en Geertruid LIEFTINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grada Johanna (Jo), geboren op 11-07-1894 te Gendringen, overleden. Er waren geen kinderen. Willem had kinderen uit zijn eerste huwelijk.
Gehuwd met Willem NIJENHUIS, tuinman Vredespaleis in Den Haag, overleden op 08-02-1955. Tante Jo was gehuwd met Willem Nijenhuis; er waren geen kinderen. Ze woonden
aan de Fahrenheitstraat. Willem had kinderen uit zijn eerste huwelijk; in de
jaren 50 woonde tenminste 1 van zijn kinderen in Z.Afrika.
   2.  Berendina Geertruida (Truus), geboren op 02-12-1895 te Gendringen, overleden te Laren, begraven te Laren. Truus ging na de dood van Louis dementeren en moest al voor de pensioengerechtigde leeftijd haar baan bij de Bijenkorf verlaten. Zij werd in Laren in een particulier verzorgingstehuis opgenomen en is daar overleden.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 29-04-1924 te Amersfoort met Albertus (Ab) van de POL, geboren 1895 te Elburg, overleden op 13-02-1927 te Amersfoort, zoon van Frederik van de POL en Hendrika Berendina Gezina van den BERG, ze woonden in Amersfoort, waar Truus een winkel dreef aan de Utrechtseweg 76. Ab overleed en Truus huwde later met Louis ten Wolde afkomstig uit Enschede.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 03-09-1931 te Rotterdam met Nicolaas Lucas ten WOLDE, losser, geboren 1902 te Enschede (gezindte: RK), overleden. Louis was katholiek en had in de flat aan de Dr.de Visserstraat een altaartje.
Hij speelde cello. Zoon van Gerardus ten WOLDE en Susanna SCHEFFER. Louis was afkomstig uit Enschede, met hem woonde ze in de jaren 50 aan de
Dr.Visserstraat 175 (7-hoog) in Rotterdam. Truus werkte daar in de Bijenkorf.
Er zijn geen kinderen. Louis was katholiek en had in de flat aan de Dr. de Visserstraat een altaartje.
Hij speelde cello. Truus ging na de dood van Louis demeneteren en moest al voor de pensioengerechtigde leeftijd haar baan bij de Bijenkorf verlaten. Zij werd in Laren in een particulier verzorgingstehuis opgenomen en is daar
overleden.
   3.  Everdina Hendrika (Dies), geboren op 12-03-1897 te Gendringen, overleden op 10-04-1897 te Gendringen, 29 dagen oud.
   4.  Everdina Hendrika (Dies), geboren op 16-05-1898 te Gendringen, overleden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-12-1924 te Apeldoorn met Alexander Albertus WESSELINK, 25 jaar oud, boekhouder, gemeente ambtenaar, geboren op 23-08-1899 te Apeldoorn, overleden op 09-02-1951 te Apeldoorn op 51-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Johannes WESSELINK en Gerritje Geertruida JACOBS, ze woonden aan de Frisolaan 11 in Apeldoorn; als weduwe heeft Dries nog
gewoond aan de Soerenseweg.
   5.  Hendrika Willemina (Mien), geboren op 13-09-1899 te Gendringen, overleden.
Gehuwd te Winterswijk met Dirk WESTERVELD, bakkersknecht, er waren 5 kinderen: Henk, Nettie, Dirk, Willie en Frans.
   6.  Willemina Hendrika, geboren op 15-09-1899 te Gendringen, overleden op 20-07-1900 te Gendringen, 308 dagen oud, 10 maanden oud.
   7.  Hendrik (Henk), brigadier van politie te Eindhoven, geboren op 25-01-1902 te Oosterbeek, overleden op 20-01-1985 te Eindhoven op 82-jarige leeftijd, begraven op 24-01-1985 te Woensel.
Gehuwd (1) op 52-jarige leeftijd op 23-06-1954 te Eindhoven met Gerritje Willemina (Ger) GOUDKUIL, 44 jaar oud, geboren op 23-09-1909 te Apeldoorn, overleden op 30-09-1970 te Eindhoven op 61-jarige leeftijd, begraven op 03-10-1970 te Woensel.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 02-11-1971 te Eindhoven met Aafje van der VEEN, 68 jaar oud, geboren op 11-09-1903, overleden.
   8.  Evert, geboren op 17-03-1903 te Oosterbeek, overleden op 04-09-1903 te Renkum, 171 dagen oud.
   9.  Willemina Hendrika (Rie), verpleegkundige in Leiden, Haarlem, Den Haag en Rotterdam, geboren op 11-11-1904 te Oosterbeek, overleden, begraven te Ermelo.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 29-11-1937 te Rotterdam met Pieter Lambertus (Piet) van REKOM, 31 jaar oud, pianostemmer, mandemaker, geboren op 08-09-1906 te Rotterdam, overleden te Ermelo, is op jeugdige leeftijd blind geworden tgv een ziekte, zoon van Pieter Lambertus van REKOM en Maaike van VEEN, ze kregen een dochter Ingrid Ruth; verhuisden naar Zeist en later naar Ermelo, waar ze woonden in een tehuis van het Blindeninstituut.
   10.  Evert (zie X.191).

X.191    Evert LENSINK, geboren op 13-07-1911 te Baarn, overleden op 01-02-1996 te Apeldoorn op 84-jarige leeftijd, begraven op 05-02-1996 te Ugchelen, zoon van Antoon LENSINK (zie IX.68) en Hendrika ROSIER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-08-1938 te Apeldoorn met Geertruida BRONKHORST, 34 jaar oud, geboren op 27-10-1903 te Apeldoorn, overleden op 28-01-1978 te Apeldoorn op 74-jarige leeftijd, begraven op 01-02-1978 te Ugchelen, dochter van Roelof Bronkhorst, dagloner en boerenknecht, en Gerrigje van de
Wetering, dochter van Roelof BRONKHORST, dagloner, boerenknecht, landbouwer, en Gerrigje van de WETERING. Evert en Trui maakten hun huwelijksreis naar de Westerbouwing bij Oosterbeek.
Ze gingen samen wonen aan de Koninginneweg, waar nu Groenwoudt's supermarkt
staat. In juni 1939 trokken ze bij moeder Bronkhorst in , die met ongehuwde
zoon Roelof (Roete) aan de Brinklaan 163 woonde. Moeder overleed daar in 1942.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoon (zie XI.126).

XI.126    Antoon LENSINK, geboren op 01-07-1940 te Apeldoorn, geboren in het voorkamertje aan de Brinklaan 163, zoon van Evert LENSINK (zie X.191) en Geertruida BRONKHORST.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-12-1964 te Apeldoorn, gehuwd voor de kerk op 17-12-1964 te Apeldoorn (NH) met Magdalena Elisabeth (Magda) DROSTERIJ, 21 jaar oud, geboren op 31-07-1943 te Apeldoorn, dochter van Gerard Drosterij en Magdalena Elisabeth Quartel, dochter van Gerard DROSTERIJ en Magdalena Elisabeth (Lena) QUARTEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert (zie XII.46).
   2.  Peter (zie XII.48).
   3.  Magdalena Elisabeth (Marleen) (zie XII.52).

XII.46    Evert LENSINK, geboren op 16-10-1965 te Apeldoorn, zoon van Antoon LENSINK (zie XI.126) en Magdalena Elisabeth (Magda) DROSTERIJ.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-09-1995 te Apeldoorn, gehuwd voor de kerk te Hoog Soeren met Anke van der VEEN, 25 jaar oud, Ir. Geboren op 08-11-1969 te Apeldoorn, dochter van Albertus van der VEEN en Hilje HIDDING. Evert en Anke wonen sinds 2003 op een melkveehouderij te Nijbroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leon Thomas, geboren op 06-07-1999 te Amersfoort.
   2.  Kyra Ruth, geboren op 18-09-2001 te Amersfoort.
   3.  Viggo Bastiaan, geboren op 08-03-2004 te Deventer.

XII.48    Peter LENSINK, geboren op 02-03-1967 te Apeldoorn, gedoopt op 21-05-1967 te Apeldoorn, gedoopt door ds.J.P.van Steenbergen in "Sion" aan de Eendrachtstraat, zoon van Antoon LENSINK (zie XI.126) en Magdalena Elisabeth (Magda) DROSTERIJ.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 28-09-1990 te Apeldoorn met Mathilda HURENKAMP, 19 jaar oud, geboren op 13-06-1971 te Bemmel. Mathilda is dochter van Gerard Hurenkamp en Dorie Streppel, dochter van Gerard HURENKAMP en Dorie STREPPEL.
Gehuwd (2) met Dyana.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Matthijs, geboren op 04-10-1991 om 17.46 uur te Apeldoorn.
   2.  Marlou Desiree, geboren op 30-12-1994 om 22.39 uur te Apeldoorn.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Eline, geboren te te Heerde.
   4.  Mirjam, geboren te te Heerde.

XII.52    Magdalena Elisabeth (Marleen) LENSINK, kapsalonhouder, geboren op 25-10-1971 om 17.40 uur te Apeldoorn, gedoopt (NH) op 20-02-1972 te Apeldoorn, dochter van Antoon LENSINK (zie XI.126) en Magdalena Elisabeth (Magda) DROSTERIJ.
Gehuwd voor de kerk te Apeldoorn met Marnix SELLAIYAH, restauranthouder, geboren op 24-07-1959 te Killinochri Sri Lanka.
Uit dit huwelijk:
   1.  Menno, geboren op 18-01-1996 te Apeldoorn.
   2.  Magdalena Elisabeth (Melissa), geboren op 14-04-1997 om 18.07 uur te Apeldoorn.
   3.  Melvin, geboren op 07-11-1999 om 21.40 uur te Apeldoorn.

VIII.48    Hendrik LENSINK, gedoopt op 17-10-1839 te Bredevoort, overleden op 18-04-1928 te Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) op 88-jarige leeftijd, zoon van Berend Hendrik LENSINK (zie VII.20) en Garrijtjen (Gerritje) ten HAKEN (HAXEN).
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 06-09-1878 te Hummelo en Keppel (Gld) met Elsken KLEIN ESSINK, naaister, geboren 1861 te Hummelo en Keppel, overleden voor 1889.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 18-04-1889 te Hummelo en Keppel (Gld) met Garritjen VERVELDE, 45 jaar oud, geboren op 14-02-1844 te Zelhem, overleden op 24-03-1898 te Hummelo en Keppel (Gld) op 54-jarige leeftijd, dochter van Jan VERVELDE en Dersken BERENDSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Betje (zie IX.71).
   2.  Garritjen, geboren op 17-02-1883 te Hoog-Keppel, overleden op 29-09-1898 te Hoog-Keppel (Gld) op 15-jarige leeftijd.

IX.71    Betje LENSINK, geboren 1879 te Hummelo en Keppel, overleden op 09-10-1913 te Doetinchem-Ambt, dochter van Hendrik LENSINK (zie VIII.48) en Elsken KLEIN ESSINK, naaister.
Gehuwd op 11-05-1906 te Doetinchem met Gerhard GREVEN, fabrieksarbeider, gemeente-arbeider, geboren 1876 te Doetinchem ambt, overleden, zoon van Jan GREVEN en Grada van LOO. {Hij is later gehuwd op 13-03-1914 te Doetinchem met Berendina BUNK, naaister, geboren 1872 te Zelhem, overleden op 29-03-1932 te Doetinchem.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Hendrik, geboren na 1905, overleden op 11-01-1912 te Doetinchem Ambt.
   2.  Jan Hendrik, geboren op 05-08-1907 te Langerak, overleden op 11-05-1908 te Doetinchem, 280 dagen oud.
   3.  Elsken, geboren op 02-11-1908 te Langerak, overleden.

VIII.52    Gerritje LENSINK, gedoopt op 27-03-1844 te Bredevoort, overleden op 03-03-1937 te Arnhem op 92-jarige leeftijd, dochter van Berend Hendrik LENSINK (zie VII.20) en Garrijtjen (Gerritje) ten HAKEN (HAXEN).
Gehuwd met Bernard WEVERS, timmerman, geboren 1844, overleden op 26-08-1906 te Aalten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Hendrik, timmerman, geboren 1879, overleden.
Gehuwd op 05-04-1906 te Aalten met Aleida Dora WEVERS, geboren 1884, overleden, dochter van Gerrit WEVERS, klompenmaker, en Johanna HIDDINK.
   2.  Jan Berend, metselaar, geboren 1883, overleden.
Gehuwd op 24-08-1910 te Arnhem met Elisabeth van HETEREN, geboren 1884, overleden te `.
   3.  Mina, geboren op 13-10-1888 te Dale, Aalten, overleden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-09-1911 te Apeldoorn met Jan van WESTRIENEN, 24 jaar oud, timmerman, geboren op 24-09-1886 te Loosduinen, overleden, zoon van Jan Willem van WESTRIENEN, koetsier, en Adriana TERREEHORST.

VI.17    Hendrika LENSINK, gedoopt op 21-09-1759 te Aalten, 02-09? Overleden op 12-07-1828 te Aalten op 68-jarige leeftijd, dochter van Berent LENSINK (zie V.13) en Johanna (Janna) te KAMPE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-04-1786 te Aalten met Hendrik Willem WISSINK, geboren 1758 te Aalten, overleden op 24-10-1839 te Aalten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barendje, gedoopt op 19-04-1787, overleden.
   2.  Hendrik Jan, gedoopt op 22-12-1788, overleden.
   3.  Geertruid, geboren op 14-12-1790 te Aalten, gedoopt op 19-12-1790 te Aalten, overleden.
   4.  Garrit Jan, geboren op 17-09-1792 te Aalten, gedoopt op 23-09-1792 te Aalten, overleden.
   5.  Derk Jan, geboren op 08-03-1795 te Aalten, overleden voor 1800.
   6.  Janna, geboren op 11-04-1797 te Aalten, overleden op 21-11-1877 te Lintelo op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 48-jarige leeftijd op 09-05-1845 te Aalten met Willem RADEMAKER, geboren 1810 te Varsseveld, overleden op 05-10-1899 te Aalten.
Gehuwd (2) met Hendrikus Gerardus te BEEST, gedoopt 1796 te Bocholt, overleden op 26-06-1844 te Lintelo.
   7.  Derk Jan, gedoopt op 18-05-1800 te Aalten, overleden.

VI.19    Aaltjen LENSINK, geboren 1760, gedoopt op 04-10-1761 te Aalten, overleden op 21-05-1831 te Aalten, dochter van Berent LENSINK (zie V.13) en Johanna (Janna) te KAMPE.
Gehuwd op 24-01-1794 te Aalten, 5 feb 1794 ? Echtgenoot is Wessel BRUSSEN, 37 jaar oud, gedoopt op 06-03-1756 te Bredevoort, overleden op 06-04-1818 te Bredevoort op 62-jarige leeftijd, zoon van Berend BRUSSEN en Jenneken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend BRUSSE (zie VII.32).
   2.  Janna, gedoopt op 20-03-1800 te Bredevoort, overleden op 06-05-1822 te Aalten op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendrik Jan te BRAKE, geboren 1794, overleden 1851.

VII.32    Barend BRUSSE, kleermaker, geboren op 25-12-1795 te Bredevoort, overleden op 16-03-1858 te Ruurlo op 62-jarige leeftijd, zoon van Wessel BRUSSEN en Aaltjen LENSINK (zie VI.19).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 08-04-1814 te Breedevoort met Johanna Geertruid (Janna) LENSINK, 20 jaar oud (zie VII.18).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VII.18).
 
VI.20    xxx LENSINK, gedoopt op 25-12-1764, overleden, zoon van Berent LENSINK (zie V.13) en Johanna (Janna) te KAMPE.
Gehuwd met Gerada KOLENBRANDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemina, geboren op 24-05-1797 te Aalten, gedoopt op 28-05-1797 te Aalten, overleden.

VI.22    Harmen Jan LENSINK, gedoopt op 31-03-1766 te Aalten, overleden op 26-08-1841 te Lintelo (Aalten) op 75-jarige leeftijd, zoon van Berent LENSINK (zie V.13) en Johanna (Janna) te KAMPE.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-08-1798 te Aalten met Harmina NAVIS, 30 jaar oud, geboren op 29-11-1767 te Aalten, overleden op 19-08-1830 te Aalten op 62-jarige leeftijd, dochter van Berend Hendrik NAVIS en Wilhelmina ter BEEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Garrit Jan (John) (Lansing) (zie VII.36).
   2.  Berentje, geboren op 14-01-1802 te Aalten, gedoopt op 24-01-1802 te Aalten, overleden op 10-08-1885 te Deventer op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-11-1834 te Deventer met Gerrit BLOEMENDAAL, 33 jaar oud, geboren op 29-11-1800 te Heerde, gedoopt op 07-12-1800 te Heerde, overleden op 27-01-1883 te Deventer op 82-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BLOEMENDAAL en Sara HERMS TOEF.
   3.  Willem, geboren op 28-08-1804 te Aalten, gedoopt op 02-09-1804 te Aalten, overleden.
   4.  Janna, geboren op 05-03-1807 te Aalten, gedoopt op 08-03-1807 te Aalten.

VII.36    Garrit Jan (John) LENSINK (Lansing), geboren op 25-09-1799 te Aalten, gedoopt op 29-09-1799 te Aalten, overleden op 05-06-1848 te Milwaukee op 48-jarige leeftijd, zoon van Harmen Jan LENSINK (zie VI.22) en Harmina NAVIS.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28-09-1833 te Aalten met Berendjen (Bedelia) LAMMERS, 29 jaar oud, geboren op 23-09-1804 te Dinxperlo, overleden op 22-10-1881 te Rock Elm op 77-jarige leeftijd, dochter van Gerrit LAMMERS en Hendrina HENGEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina (Henrietta) (Lansing) (zie VIII.54).
   2.  Harmina (Caroline) (Lansing), geboren op 25-10-1833 te Lintelo, overleden op 03-08-1887 te Rock Elm op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd met MERCER.
   3.  Grada Willemiena LANSING (Armina Mary), geboren op 19-10-1834 te Aalten, overleden op 13-03-1896 te Rock Elm center op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) 1852 te Wisconsin met Nomen Nescio (Morris, Maurice) THOMAS, geboren op 15-08-1817 te Ontario, overleden op 20-09-1862 te Clear Lake op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd (2).
   4.  Henry Walter (Lansing) (zie VIII.59).

VIII.54    Hendrina (Henrietta) LENSINK (Lansing), geboren op 25-04-1829 te Doetinchem, overleden op 11-11-1912 te Custer, Whatcom, Washington op 83-jarige leeftijd, dochter van Garrit Jan (John) LENSINK (Lansing) (zie VII.36) en Berendjen (Bedelia) LAMMERS.
Gehuwd met George John OTLY, geboren op 04-07-1810 te New York, overleden op 13-02-1891 te Blaine, Whatcom, Washington op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  James Lansing, geboren 1850, overleden 1921.
   2.  John, geboren op 30-10-1851 te Milwaukee, Wisconsin, overleden op 01-12-1931 te Blaine, Whatcom op 80-jarige leeftijd.
   3.  Charles Edward, geboren 1853, overleden 1861.
   4.  Miron L., geboren 1860, overleden 1860.

VIII.59    Henry Walter LENSINK (Lansing), geboren op 13-08-1847 te Fonda, overleden op 17-07-1931 te Lane County op 83-jarige leeftijd, zoon van Garrit Jan (John) LENSINK (Lansing) (zie VII.36) en Berendjen (Bedelia) LAMMERS.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Chester Ira (Chet) LANSING (zie IX.83).

IX.83    Chester Ira (Chet) LANSING, geboren op 04-05-1872 te Wisconsin, overleden op 16-12-1954 te Los Angeles op 82-jarige leeftijd, zoon van Henry Walter LENSINK (Lansing) (zie VIII.59).
Gehuwd met Maud Edna HUGOBOOM, geboren 1876, overleden 1961.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neil Chester (Slim) (zie X.196).

X.196    Neil Chester (Slim) LANSING, geboren op 08-09-1902 te Pine Vally, overleden op 29-07-1948 te Bridgeville op 45-jarige leeftijd, zoon van Chester Ira (Chet) LANSING (zie IX.83) en Maud Edna HUGOBOOM.
Gehuwd met Garnett Marie DENNEY, geboren op 22-05-1902 te Immaha, overleden op 14-04-1979 te Eureka op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dean D..
   2.  Keith.

V.15    Geert Jan LENSINK (Loos;Op 't Loo;Lohuijs), geboren op 26-09-1734 te Aalten, overleden op 27-04-1785 te Aalten op 50-jarige leeftijd, begraven op 30-04-1785 te Aalten, zoon van Teunis (Tonnis) LENSINK (Lohuis) (zie IV.8) en Jenneken DEGELINK.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 31-12-1763 te Aalten met Lotte KAPPERS, 42 jaar oud (zie IV.31). {Zij was eerder gehuwd 1754 met Engelbartus LOHUIS (Loos), geboren 1726, overleden.}
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 01-04-1771 te Aalten, 2e huwelijk: Geert Lenzink op Lohuis weduwnaar van Lutte Kappers.
In een ketting van 4 huwelijken worden op Lohuis 17 kinderen geboren. De eerste is Henderske in 1747 en de laatste Geertruid in 1785. Daar ligt dus 38 jaar tussen. Uit het vijfde huwelijk van de ketting zijn geen kinderen aangetroffen. Echtgenote is Eva Aleida HEIJINK (Hegents), 28 jaar oud, geboren op 23-12-1742 te Aalten, overleden op 11-08-1797 te Aalten op 54-jarige leeftijd, begraven op 13-08-1797 te Aalten, lidmaat Pasen 1765, dochter van Hermanus Harmen HEIJINK en Christina te WINKEL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Engelina (zie VI.27).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Lambertus (Loos), geboren op 27-01-1772 te Aalten, overleden op 25-01-1851 te Aalten op 78-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 18-08-1797 te Aalten, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-09-1797 te Aalten met Willemina WINKELHORST, 23 jaar oud, geboren op 07-05-1774 te Aalten, gedoopt op 08-05-1774 te Aalten (Barlo), overleden op 24-05-1811 te Aalten op 37-jarige leeftijd, begraven op 28-05-1811 te Aalten, dochter van Hendrik WINKELHORST en Gesina te NEET.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 14-08-1812 te Aalten met Berendina HOIJTINK, 28 jaar oud, geboren op 04-03-1784 te Aalten, gedoopt op 10-03-1784 te Aalten, overleden op 05-03-1857 te Aalten op 73-jarige leeftijd.
   3.  Harmina, geboren op 26-09-1773 te Aalten, gedoopt op 03-10-1773 te Aalten, overleden op 12-05-1774 te Aalten, 228 dagen oud, begraven op 14-05-1774 te Aalten.
   4.  Harmina Willemina LENSINK op 't LOOS (Loos;Lohuis) (zie VI.33).
   5.  Antonius (Tonij) (zie VI.34).
   6.  Jan Hendrik (Lohuis) (zie VI.36).
   7.  Gerrit Jan, geboren op 13-09-1781 te Aalten, gedoopt op 23-09-1781 te Aalten, overleden op 25-12-1783 te Aalten op 2-jarige leeftijd, begraven op 27-12-1783 te Aalten.
   8.  Geertruid LOHUIJS, dienstmeid, geboren op 05-10-1785 te Aalten, gedoopt op 09-10-1785 te Aalten, bij haar doop staat als vader Jan (Hendrik Heijink) vermeld, overleden op 25-01-1848 te Aalten op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 23-05-1823 te Aalten met Jan Willem PIPPERS, 31 jaar oud, 1823 dienstknecht, 1850 arbeider, 1855 kleermaker, geboren op 15-12-1791 te Aalten, gedoopt op 18-12-1791 te Aalten, overleden, zoon van Garrit Jan PIPPERS en Angenes SIEBELING.
   9.  N.N, overleden 1774.
   10.  N.N., overleden 1783.
   11.  N.N., overleden 1781.

VI.27    Engelina LENSINK, gedoopt op 16-12-1764 te Aalten, overleden op 05-01-1841 te Lentelo op 76-jarige leeftijd, dochter van Geert Jan LENSINK (Loos;Op 't Loo;Lohuijs) (zie V.15) en Lotte KAPPERS (zie IV.31).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-05-1794 te Aalten met Derk Jan REIJMES, 31 jaar oud, geboren te Lintelo, gedoopt op 19-09-1762 te Aalten, overleden op 03-05-1841 te Lintelo op 78-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan REIJMES en Jenneke PAKKEBIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Garrit, geboren op 03-09-1795 te Aalten, gedoopt op 06-09-1795 te Aalten, overleden.
   2.  Aleida, geboren op 02-04-1797 te Aalten, gedoopt op 06-04-1797 te Aalten, overleden op 27-10-1861 te Aalten op 64-jarige leeftijd.
   3.  Dersken, geboren op 28-02-1799 te Aalten, gedoopt op 07-03-1799 te Aalten, overleden.
   4.  Derk Jan, geboren op 13-01-1801 te Aalten, gedoopt op 18-01-1801 te Aalten, overleden.
   5.  Hendrik Jan, geboren op 09-07-1803 te Aalten, gedoopt op 17-07-1803 te Aalten, overleden.

VI.33    Harmina Willemina LENSINK op 't LOOS (Loos;Lohuis), geboren op 28-03-1775 te Aalten (Haart), gedoopt op 02-04-1775 te Aalten, overleden op 02-05-1841 te De Heurne op 66-jarige leeftijd, huisnr 33 des avonds ten half zeven ure, bij de geboorte van Janna Geertruijd wordt zij Harmina Lohuijs genoemd, dochter van Geert Jan LENSINK (Loos;Op 't Loo;Lohuijs) (zie V.15) en Eva Aleida HEIJINK (Hegents).
Ondertrouwd op 19-04-1805 te Aalten, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-05-1805 te Aalten met Jan Willem KAPPERS, 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 27-12-1775 te Aalten, gedoopt op 31-12-1775 te Aalten, overleden op 07-07-1829 te Aalten op 53-jarige leeftijd, woont op Klein Kappers, zoon van Hendrik KORTBEEK en Janna (Geertruid) te KULVE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika, dienstmeid, landvrouw, geboren op 13-06-1806 te Aalten, gedoopt op 15-06-1806 te Aalten, overleden op 28-12-1869 te Dale op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-08-1828 te Aalten met Willem te KLOEZE, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 11-02-1805 te Aalten, gedoopt op 11-02-1805 te Aalten, overleden op 25-10-1884 te Dale op 79-jarige leeftijd.
   2.  Janna Geertruid, boerenwerkdoende dienstmeid, geboren op 06-03-1808 te Aalten, gedoopt op 13-03-1808 te Aalten, overleden op 02-04-1886 op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-05-1838 te Aalten met Gerrit Hendrik BONGEN, 26 jaar oud, wever, geboren op 26-10-1811 te Aalten, overleden, zoon van Jan Willem BONGEN en Gerritjen KOLENBRANDER.
   3.  Evert, landbouwer, geboren op 22-04-1810 te Aalten, gedoopt op 29-04-1810 te Aalten, overleden op 10-01-1865 te Aalten (Heurne) op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23-06-1842 te Aalten met Janna Aleida VELTHUIS, 32 jaar oud, boerenwerdoende, geboren op 16-02-1810 te Aalten, gedoopt op 04-03-1810 te Aalten, overleden voor 1865.
   4.  Janna (zie VII.54).
   5.  Berendina, geboren op 25-05-1818 te Aalten, overleden op 19-03-1858 te Aalten (Heurne) op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan Hendrik SMEES, landbouwer, geboren 1818, overleden, zoon van Antonij SMEES en Dela LOMANS.

VII.54    Janna KAPPERS, boerenwerkdoende, geboren op 27-03-1813 te Aalten (Heurne), overleden op 27-07-1886 te Dale op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan Willem KAPPERS, landbouwer, en Harmina Willemina LENSINK op 't LOOS (Loos;Lohuis) (zie VI.33).
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 04-05-1844 te Aalten met Gerrit SONDERLO, 37 jaar oud, dienstknecht, geboren op 07-10-1806 te Aalten, gedoopt op 19-10-1806 te Aalten, overleden, zoon van Alof SONDERLO en Jenneken ESSINK.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 07-04-1849 te Dinxperlo met Bernardus van LOCHEM, geboren 1814, overleden.
Gehuwd (3) na 1850 met Jan Willem WESTERVELD, schoenmaker, geboren op 19-05-1826 te Breedenbroek, overleden op 10-01-1895 te Aalten op 68-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Gerrit Hendrik (zie VIII.60).

VIII.60    Gerrit Hendrik van LOCHEM, geboren te Dinxperlo, overleden op 28-03-1929 te Aalten, zoon van Bernardus van LOCHEM en Janna KAPPERS (zie VII.54).
Gehuwd met Grada Johanna HEIDEMAN, overleden 1937.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina, geboren op 06-06-1873 te Aalten, overleden op 10-01-1911 te Aalten op 37-jarige leeftijd.
   2.  Gerrit Jan, geboren op 18-04-1882 te Aalten, overleden.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-01-1913 te Aalten met Johanna VOORTMAN, 25 jaar oud, geboren op 24-12-1887 te Vorden, overleden, dochter van Albert Jan VOORTMAN, landbouwer, en Aaltjen LENSINK, landbouwster.
   3.  Hendrika Johanna.

VI.34    Antonius (Tonij) LENSINK, landbouwer, geboren op 20-03-1777 te Haart, gedoopt op 22-03-1777 te Aalten, overleden op 11-03-1836 te Aalten op 58-jarige leeftijd, zoon van Geert Jan LENSINK (Loos;Op 't Loo;Lohuijs) (zie V.15) en Eva Aleida HEIJINK (Hegents).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 01-02-1821 te Aalten met Willemina OVERBEEK, 25 jaar oud, geboren op 20-03-1795 te Aalten, overleden op 19-01-1871 te Aalten op 75-jarige leeftijd, dochter van Garrit Jan OVERBEEK, landbouwer, en Hendrika SONDERLO, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jan, vrachtrijder, geboren op 04-12-1821 te Aalten, overleden op 12-09-1883 te Aalten op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 08-09-1863 te Aalten, zij huwde dus als weduwe, haar zwager met Geertruid SCHREURS, 36 jaar oud, tapster, geboren op 30-09-1826 te Aalten, overleden op 26-10-1891 te Aalten op 65-jarige leeftijd, dochter van Dirk Jan SCHREURS en Garritjen HEIJNEN. {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-09-1855 te Aalten met Hendrik LENSINK, 29 jaar oud, voerman, geboren op 28-08-1826 te Aalten, overleden op 18-07-1862 te Aalten op 35-jarige leeftijd, zoon van Antonius (Tonij) LENSINK (zie VI.34) en Willemina OVERBEEK.}
   2.  Everdina Aleida (zie VII.62).
   3.  Hendrik, voerman, geboren op 28-08-1826 te Aalten, overleden op 18-07-1862 te Aalten op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-09-1855 te Aalten met Geertruid SCHREURS, 28 jaar oud, tapster, geboren op 30-09-1826 te Aalten, overleden op 26-10-1891 te Aalten op 65-jarige leeftijd, dochter van Dirk Jan SCHREURS en Garritjen HEIJNEN. {Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 08-09-1863 te Aalten, zij huwde dus als weduwe, haar zwager met Gerrit Jan LENSINK, 41 jaar oud, vrachtrijder, geboren op 04-12-1821 te Aalten, overleden op 12-09-1883 te Aalten op 61-jarige leeftijd, zoon van Antonius (Tonij) LENSINK (zie VI.34) en Willemina OVERBEEK.}
   4.  Antonetta (landbouwster) (zie VII.65).
   5.  Jan Hendrik (zie VII.66).

VII.62    Everdina Aleida LENSINK, dienstmeid, geboren op 11-02-1824 te Aalten, overleden op 29-11-1893 te Dinxperlo op 69-jarige leeftijd, dochter van Antonius (Tonij) LENSINK (zie VI.34) en Willemina OVERBEEK.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 23-07-1862 te Dinxperlo met Grades VERBEEK, 33 jaar oud, metselaar, fabrieksarbeider, geboren op 11-02-1829 te Dinxperlo, overleden op 02-04-1903 te Dinxperlo op 74-jarige leeftijd, zoon van Gerrit VERBEEK, arbeider, en Antjen WESTERVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grada Antonetta, geboren 1863, overleden op 17-09-1941 te Dinxperlo.
Gehuwd met Tonij GRIEVINK.
   2.  Willemina Antonia, geboren 1867, overleden op 15-08-1938 te Winterswijk.
Gehuwd met Gerrit BENT, overleden.

VII.65    Antonetta (landbouwster) LENSINK, geboren op 03-10-1829 te Aalten, overleden op 23-09-1888 te Lintelo op 58-jarige leeftijd, dochter van Antonius (Tonij) LENSINK (zie VI.34) en Willemina OVERBEEK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-07-1859 te Aalten met Jan Willem VREMAN, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 13-01-1833 te Aalten, overleden op 26-01-1902 te Aalten op 69-jarige leeftijd, zoon van Teunis VREEMAN, landbouwer, en Wilhelmina HENGELVELD, landvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Antonij, geboren op 26-10-1859 te Aalten, overleden.
   2.  Willemina Hendrika VREEMAN, naaister, geboren op 15-08-1862 te Aalten, overleden op 19-11-1899 te Aalten op 37-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Hendrik Jan, geboren op 17-10-1865 te Aalten, overleden op 30-03-1935 te Aalten op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-04-1889 te Aalten met Aaltjen NIJLAND, 29 jaar oud, geboren op 01-10-1859 te Aalten, overleden op 26-04-1940 te Aalten op 80-jarige leeftijd.
   4.  Grada Geertruid VREEMAN, geboren op 06-02-1868 te Ijzerlo, overleden op 04-01-1949 te Ruurlo op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-05-1895 te Epe met Jan ZONNENBERG, 27 jaar oud, geboren op 19-10-1867 te Hattem, overleden op 18-03-1947 te Ruurlo op 79-jarige leeftijd.
   5.  Jan Willem, geboren op 14-07-1871 te De Heurne, dinxperlo, overleden.
   6.  Tonia Antonetta VREEMAN, geboren op 18-09-1873 te Dinxperlo, overleden op 22-09-1873 te Dinxperlo, 4 dagen oud.

VII.66    Jan Hendrik LENSINK, kleermaker, geboren op 05-11-1833 te Aalten, overleden op 29-07-1909 te Aalten op 75-jarige leeftijd, zoon van Antonius (Tonij) LENSINK (zie VI.34) en Willemina OVERBEEK.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 07-08-1863 te Aalten met Aaltjen VERVELDE, 24 jaar oud, geboren op 23-10-1838 te Aalten, overleden op 23-10-1869 te Aalten op 31-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jan VERVELDE en Berendina JENTINK.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 05-11-1870 te Aalten met Helena KLOSS, geboren 1854 te Wertha (Dtl), overleden op 01-03-1926 te Aalten, dochter van Hermann KLOSS en Antoinetta Francisca MINCKE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antonij Gerrit Jan (zie VIII.74).
   2.  Hendrik Lambertus (zie VIII.76).
   3.  Berendina Willemina, geboren op 19-10-1868 te Aalten, overleden op 27-01-1870 te Aalten op 1-jarige leeftijd, oud 1 jaar.
   4.  Aaltjen Willemina Hendrika, geboren op 20-10-1869, overleden op 07-02-1922 te Aalten op 52-jarige leeftijd, ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Antonetta Berendina, geboren op 01-10-1871 te Aalten, overleden op 03-11-1871 te Aalten, 33 dagen oud.
   6.  Antonetta Frederica (zie VIII.82).
   7.  Lena, geboren op 29-12-1877 te Aalten, overleden op 16-05-1958 te Winterswijk op 80-jarige leeftijd, begraven op 20-05-1958 te winterswijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-08-1903 te Winterswijk met Gerrit Jan GOSSINK, 25 jaar oud, bierhuishouder, geboren op 11-04-1878 te Winterswijk, overleden, zoon van Gerrit Hendrik GOSSINK en Hendrika SCHUTTE.
   8.  Hendrik (Herman) (zie VIII.85).
   9.  Berendina (zie VIII.88).

VIII.74    Antonij Gerrit Jan LENSINK, schoolhoofd, geboren op 20-05-1864 te Aalten, overleden op 05-02-1949 te Epe op 84-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik LENSINK (zie VII.66) en Aaltjen VERVELDE.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-02-1897 te Epe met Maria Margaretha VISCH, 33 jaar oud, geboren op 19-02-1864 te Oene (gem.Epe), overleden op 18-06-1939 te Epe op 75-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Jacobus VISCH en Geertje KAMPHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Helena, geboren op 09-12-1897 te Epe, overleden op 27-04-1973 te Loosdrecht op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 06-06-1922 te Epe met August Friedrich GROTE, accountant, geboren 1897 te Amsterdam, overleden op 27-05-1975 te Vreeland.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 20-04-1937 te Blaricum, gescheiden na 10 jaar op 04-09-1947 van Nicolaas Jan VONCK, procureur generaal, geboren op 11-04-1889 te Sidoardjo, overleden op 11-04-1959 te Blaricum op 70-jarige leeftijd, zoon van Eliza VONCK en Eugenie Caroline Elise HOFFMAN. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-10-1914 te Amsterdam, gescheiden na 22 jaar op 25-11-1936 van Catharina Elisabeth WASSINK, geboren op 02-03-1891 te Amsterdam, overleden op 15-09-1983 te Amstelveen op 92-jarige leeftijd. Hij is later gehuwd op 58-jarige leeftijd op 13-09-1947 te Amsterdam met Johanna ZWAAGMAN, 40 jaar oud, geboren op 02-01-1907 te Sneek, overleden op 30-05-1983 te Denia (Alicante) op 76-jarige leeftijd.}

VIII.76    Hendrik Lambertus LENSINK, kleermaker, geboren 1867 te Aalten, overleden op 11-06-1935 te Rotterdam, zoon van Jan Hendrik LENSINK (zie VII.66) en Aaltjen VERVELDE.
Gehuwd op 30-08-1893 te Rotterdam met Rosalia Cornelia van OPIJNEN, geboren 1872 te 's Hertogenbosch, overleden op 15-01-1931 te Rotterdam, dochter van Gijsbert van OPIJNEN en Joanna Wilhelmina LAMMERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Lambertus, geboren op 30-07-1893 te Rotterdam, overleden op 29-01-1952 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 25-10-1922 te Rotterdam, gescheiden na 7 jaar op 29-10-1929 van Goverina de LANGE, geboren op 07-03-1891 te Rotterdam, overleden, dochter van Pieter de LANGE en Adriana Goverina DONKER. {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-12-1919 te Rotterdam, gescheiden na 1 jaar op 14-10-1921 van Pieter den OUTER GILLES, geboren 1896, overleden.}
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 16-08-1939 te Rotterdam met Gerardina van DILLEN.
   2.  Jan Hendrik, geboren op 06-10-1894 te Rotterdam, overleden op 20-04-1917 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd.
   3.  Gijsbertus Johannes, geboren op 01-11-1895, overleden op 10-11-1895 te Borculo, 9 dagen oud.
   4.  Maria Cornelia Aleida, geboren op 01-11-1895, overleden op 11-09-1897 te Borculo op 1-jarige leeftijd.
   5.  Johannes Wilhelmus Gijsbertus (zie IX.98).

IX.98    Johannes Wilhelmus Gijsbertus LENSINK, geboren op 03-02-1901 te Rotterdam, overleden op 06-04-1966 te Lunteren op 65-jarige leeftijd, zacht en kalm overleden, gecremeerd op 09-04-1966 te Velzen, zoon van Hendrik Lambertus LENSINK (zie VIII.76) en Rosalia Cornelia van OPIJNEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-05-1926 te Rotterdam met Anna Jacoba BOUWENS, geboren 1902 te Middelburg, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  B.J., overleden.
Gehuwd met A. LEMS.
   2.  J.H..
Gehuwd met G.E. WUNDERINK.

VIII.82    Antonetta Frederica LENSINK, geboren op 14-03-1876 te Aalten, overleden op 23-04-1937 te Aalten op 61-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendrik LENSINK (zie VII.66) en Helena KLOSS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-04-1901 te Aalten met Peter Wilhelm August KASTEN, 23 jaar oud, timmerman, meubelmaker, geboren op 07-12-1877 te Ringenberg (BRD), overleden op 17-09-1952 op 74-jarige leeftijd, zoon van Ernst KASTEN en Elise RÜSKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Elise, geboren op 08-04-1904 te Aalten, overleden.
   2.  Jan Hendrik, geboren op 25-06-1905 te Aalten, overleden.

VIII.85    Hendrik (Herman) LENSINK, kleermaker, geboren 1879, overleden op 05-08-1946 te Aalten, zoon van Jan Hendrik LENSINK (zie VII.66) en Helena KLOSS.
Gehuwd met Gosina Johanna HOFTIJZER, geboren 1879, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jacobus, geboren op 30-06-1904 te Aalten, overleden op 25-09-1904 te Aalten, 87 dagen oud, 2 maanden oud.

VIII.88    Berendina LENSINK, geboren op 15-12-1881 te Aalten, overleden op 12-05-1966 te Ulft op 84-jarige leeftijd, begraven op 16-05-1966 te Aalten, dochter van Jan Hendrik LENSINK (zie VII.66) en Helena KLOSS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-10-1910 te Aalten met Derk Jan BUESINK, 28 jaar oud, smid, geboren op 11-07-1882 te Aalten, overleden op 19-01-1956 te Aalten op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan Willem BUESINK en Engelina OBERINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engelina, geboren op 28-05-1911 te Aalten, overleden op 27-10-1944 op 33-jarige leeftijd.
   2.  Helena, geboren op 20-03-1915 te Aalten, overleden op 20-04-2003 te Aalten op 88-jarige leeftijd.
   3.  Johanna Wilhelmina, geboren op 29-03-1918 te Aalten, overleden op 28-09-2005 te Oude IJsselstraak op 87-jarige leeftijd.
   4.  Hendrik Jan, geboren op 29-11-1922 te Aalten, overleden op 11-12-2009 te Winterswijk op 87-jarige leeftijd.

VI.36    Jan Hendrik LENSINK (Lohuis), dagloner, landbouwer, geboren op 30-03-1779 te Aalten, gedoopt op 02-04-1779 te Aalten, overleden op 25-05-1819 te Aalten op 40-jarige leeftijd, zoon van Geert Jan LENSINK (Loos;Op 't Loo;Lohuijs) (zie V.15) en Eva Aleida HEIJINK (Hegents).
Ondertrouwd op 17-02-1809 te Aalten, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-03-1809 te Aalten met Willemina te BRINKE, 22 jaar oud, dagloonster, geboren op 03-04-1786 te Varsseveld, geen doop gevonden, is zij in Varsseveld gedoopt ? Overleden op 31-07-1858 te Varsseveld op 72-jarige leeftijd, dochter van Derk ten BRINKE en Janna WEGGELAAR. {Zij is later gehuwd na 1820 met Willem ter MAAT, geboren 1790 te Aalten, gedoopt op 02-04-1790 te Aalten, overleden op 24-07-1862 te Aalten.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Barendina BULSINK, geboren 1809 te Aalten, overleden op 10-03-1809 te Aalten.
   2.  Gerharda Dora, dienstmeid, landvrouw, geboren op 03-03-1809 te Aalten, gedoopt op 10-03-1809 te Aalten, overleden na 1844.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 06-05-1841 te Aalten met Gerrit Jan KEMPINK, 30 jaar oud, landbouwer, geboren op 19-09-1810 te Aalten, overleden na 1844, geemigreerd naar Amerika.
Gehuwd (2) met Nomen Nescio KEMPINK, overleden.
   3.  Hendrik Jan LOHUIS, arbeider, dienstknecht, geboren op 28-11-1812 te Aalten, overleden op 03-06-1905 te Aalten op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-11-1839 met Hendrika HOOPMAN, 27 jaar oud, geboren op 24-11-1811 te Aalten, overleden op 26-03-1853 te Aalten op 41-jarige leeftijd, dochter van Abraham HOOPMAN en Janna Geertruid HEINEN.
   4.  Johanna Hendrika, boerenwerkdoende, geboren op 26-11-1815 te Aalten, overleden op 13-04-1881 te Aalten op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-05-1843 te Aalten met Derk Jan ter MAAT, klompenmaker, geboren 1818 te Aalten, overleden op 04-06-1896 te Wisch, zoon van Berend Hendrik ter MAAT.
   5.  Evert (zie VII.77).

VII.77    Evert LENSINK, dienstknecht, arbeider, geboren op 09-01-1819 te Aalten, overleden op 10-07-1890 te Aalten op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik LENSINK (Lohuis) (zie VI.36) en Willemina te BRINKE, dagloonster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-11-1845 te Aalten met Berendina HEIJNEN, 20 jaar oud, dienstmeid, landvrouw, geboren op 11-03-1825 te Aalten, overleden op 08-09-1894 te Aalten op 69-jarige leeftijd, dochter van Garrit Jan HEIJNEN en Grada ten BRINKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren 1846, overleden op 02-11-1850 te Aalten.
   2.  Jan Hendrik (zie VIII.90).
   3.  Gerrit Jan, arbeider, geboren op 06-01-1848 te Aalten, overleden op 10-11-1872 te Aalten op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-10-1872 te Dinxperlo met Engelina Heinriette VREEMANN, 28 jaar oud, boerenwerk doende, geboren op 19-09-1844 te Suderwick (BRD), overleden 1872, dochter van Gerard Wilhelm VREEMANN en Adelheid KEMMINK.
   4.  Grada (zie VIII.98).
   5.  Willem (zie VIII.99).
   6.  Evert, geboren op 30-09-1863 te Aalten, overleden op 27-12-1864 te Aalten op 1-jarige leeftijd.
   7.  Evert, geboren op 27-06-1866 te Aalten, overleden op 01-04-1941 op 74-jarige leeftijd, begraven te Aalten.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 12-05-1915 te Aalten met Johanna Geertruida STAPELKAMP, 38 jaar oud, geboren op 21-03-1877 te Aalten, overleden op 12-07-1942 te Winterswijk op 65-jarige leeftijd, begraven te Aalten, dochter van Gerrit Jan STAPELKAMP en Hendrika te SLIGTE.

VIII.90    Jan Hendrik LENSINK, fabrieksarbeider, landbouwer, geboren op 05-04-1846 te Aalten, zoon van Evert LENSINK (zie VII.77) en Berendina HEIJNEN, dienstmeid, landvrouw.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 22-04-1869 te Aalten met Janna Berendina DUENK, 19 jaar oud, dienstmeid, geboren op 11-09-1849 te Aalten, overleden voor 1870, dochter van Jan Hendrik DUENK, dagloner, en Johanna KALF.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 23-06-1870 te Aalten met Hanna MEIJNEN, 28 jaar oud, geboren op 06-01-1842 te Aalten, overleden op 17-06-1898 te Aalten op 56-jarige leeftijd, dochter van Antonetta MEIJNEN.
Gehuwd (3) op 53-jarige leeftijd op 22-03-1900 te Aalten, gescheiden na 10 jaar op 10-02-1911 te Aalten van Grada Willemina BEUMER, geboren 1886, overleden op 10-05-1912 te Aalten, dochter van Gerrit Hendrik BEUMER en Gerritje MESSINK.
Gehuwd (4) op 66-jarige leeftijd op 05-09-1912 te Aalten met Aleida Willemina VAAGS, 31 jaar oud, dienstmeid, geboren op 23-09-1880 te Aalten, overleden, dochter van Harmen Jan VAAGS en Berendje MELLINK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Evert, geboren op 22-10-1869 te Aalten, overleden op 31-03-1973 te Aalten op 103-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Janna Berendina Antonetta (zie IX.109).
   3.  Evert, geboren op 01-06-1875 te Aalten, overleden op 06-08-1875 te Aalten, 66 dagen oud.
   4.  Jan Hendrik, geboren op 22-03-1878 te Aalten, overleden op 27-03-1878 te Aalten, 5 dagen oud.
   5.  Julia Francina Everdina (zie IX.113).
   6.  Evert, arbeider, geboren op 15-05-1888 te Aalten, overleden op 19-07-1958 op 70-jarige leeftijd, begraven te Aalten.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-02-1910 te Aalten met Grada Berendina VAAGS, 21 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 02-12-1888 te Aalten, overleden op 31-05-1975 op 86-jarige leeftijd, begraven te Aalten, dochter van Harmen Jan VAAGS, fabrieksarbeider, en Berendien MELLINK.
Uit het vierde huwelijk:
   7.  Aleida Willemina, geboren 1922, overleden op 13-11-1922 te Aalten, 8 maanden oud.
   8.  Hendrika Aleida Berendina (zie IX.118).

IX.109    Janna Berendina Antonetta LENSINK, geboren op 13-06-1871 te Aalten, overleden op 03-09-1909 te Aalten op 38-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendrik LENSINK (zie VIII.90) en Hanna MEIJNEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-12-1892 te Aalten met Carel Willem Hendrik ALBERS, 23 jaar oud, slagter, landbouwer, geboren op 02-12-1868 te Aalten, overleden op 10-06-1937 te Aalten op 68-jarige leeftijd, zoon van Hermanus ALBERS en Berendina WEVERS. {Hij is later gehuwd 1912 met Grada Johanna NIJLAND, geboren op 12-08-1869 te Aalten, overleden op 14-11-1938 te Aalten op 69-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina Johanna, geboren 1897 te Aalten, overleden.
Gehuwd op 09-01-1919 te Aalten met Gerrit Hendrik SCHREURS, landbouwer, geboren 1900, overleden, zoon van Derk Jan Adolph SCHREURS, landbouwer, en Hendrika STURRIS.
   2.  NN, geboren op 07-11-1904 te Aalten, overleden op 07-11-1904 te Aalten, 0 dagen oud.
   3.  Hermanua, geboren op 13-11-1905 te Heurne, overleden.
   4.  Hanna, geboren op 25-01-1907 te Aalten, overleden op 16-12-1936 te Aalten op 29-jarige leeftijd.

IX.113    Julia Francina Everdina LENSINK, geboren op 28-10-1885 te Aalten, overleden op 19-09-1929 te Aalten op 43-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendrik LENSINK (zie VIII.90) en Hanna MEIJNEN.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 20-08-1903 te Wisch met Johan ter MAAT, 23 jaar oud, dagloner, manufacturier, houthakker, geboren op 09-06-1880 te Wisch, overleden op 13-08-1950 te Aalten op 70-jarige leeftijd, zoon van Alof ter MAAT, dagloner, en Berendina ten BRINKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Berendina, geboren op 17-10-1903 te Varsseveld, overleden.
   2.  Adolf Johannes, geboren op 30-05-1905 te Varsseveld, overleden.
   3.  Berendina Hendrika, geboren op 27-05-1907 te Aalten, overleden.

IX.118    Hendrika Aleida Berendina LENSINK, overleden na 1982, dochter van Jan Hendrik LENSINK (zie VIII.90) en Aleida Willemina VAAGS, dienstmeid.
Gehuwd met Hendrik Jan ELFERINK, slager, geboren op 26-07-1905 te Aalten, overleden op 18-03-1976 te Winterswijk op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik, geboren op 19-04-1936 te Aalten, overleden op 23-04-1936 te Aalten, 4 dagen oud.
   2.  Jan.
   3.  Rika Gesina.
   4.  A;leida Wilhelmina.

VIII.98    Grada LENSINK, geboren op 02-11-1851 te Aalten, overleden, dochter van Evert LENSINK (zie VII.77) en Berendina HEIJNEN, dienstmeid, landvrouw.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 05-12-1889 te Aalten met Frederik KEMPINK, 29 jaar oud, fabrieksarbeider, landbouwer, geboren op 04-12-1860 te Aalten, overleden op 28-08-1941 te Aalten op 80-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Willem KEMPINK en Aleida Hendrika te HENNEPE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Berendina, geboren 1892, overleden.
Gehuwd op 17-11-1910 te Aalten met Gradus Bernardus ter HORST, fabrieksarbeider, geboren 1892, overleden, zoon van Derk ter HORST en Hendrika Engelina SCHOPPERS.
   2.  Evert, fabrieksarbeider, geboren 1895 te Aalten, overleden.
Gehuwd op 13-09-1917 te Aalten met Johanna Christina BLEKKINK, geboren 1895, overleden, dochter van Jan Willem BLEKKINK en Tonia Gesina OONK.

VIII.99    Willem LENSINK, fabrieksarbeider, landbouwer, geboren op 07-03-1857 te Aalten, overleden op 18-08-1942 te Aalten op 85-jarige leeftijd, begraven te Aalten, zoon van Evert LENSINK (zie VII.77) en Berendina HEIJNEN, dienstmeid, landvrouw.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-05-1879 te Aalten met Hendrika Grada SCHOLTEN, 20 jaar oud, dienstmeid, geboren op 29-06-1858 te Aalten, overleden op 18-07-1928 te Aalten op 70-jarige leeftijd, gecremeerd te Aalten, dochter van Gerrit Hendrik SCHOLTEN, landman, en Dersken MEINEN, landvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Everdina Grada (zie IX.124).
   2.  Grada (zie IX.126).
   3.  Dora (zie IX.129).
   4.  Hendrika Willemina, geboren op 19-01-1885 te Aalten, overleden op 27-12-1889 te Aalten op 4-jarige leeftijd.
   5.  Gerritjen, geboren op 02-12-1887 te Aalten, overleden op 11-05-1893 te Aalten op 5-jarige leeftijd.
   6.  Doodgeboren, geboren op 17-12-1890, overleden op 17-12-1890 te Aalten, 0 dagen oud.

IX.124    Everdina Grada LENSINK, geboren op 30-08-1877 te Aalten, overleden op 27-03-1956 te Aalten op 78-jarige leeftijd, dochter van Willem LENSINK (zie VIII.99) en Hendrika Grada SCHOLTEN, dienstmeid.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1902 te Aalten met Herman PAMPIERMOLE, 21 jaar oud, landbouwer, fabrieksarbeider, geboren op 19-08-1880 te Aalten, overleden op 20-11-1980 op 100-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan PAMPIERMOLE en Everdina Hendrika HIDDINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Willem, geboren op 04-10-1902 te Lintelo, overleden.
   2.  Hendrik Jan, landbouwer, geboren op 27-12-1904, overleden op 12-09-1943 te Aalten op 38-jarige leeftijd.
   3.  Everdina Grada, geboren op 20-08-1906 te Lintelo, overleden op 27-03-1956 te Aalten op 49-jarige leeftijd.
   4.  Drika, geboren op 26-03-1909 te Lintelo.
   5.  Grada, geboren op 06-04-1911 te Lintelo.

IX.126    Grada LENSINK, geboren op 16-04-1881 te Aalten, overleden op 05-04-1906 te Aalten op 24-jarige leeftijd, dochter van Willem LENSINK (zie VIII.99) en Hendrika Grada SCHOLTEN, dienstmeid.
Gehuwd (1) 1895 met Frederink KEMPINK.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 02-06-1904 te Aalten met Gerrit Jan KEMPINK, 23 jaar oud, arbeider, landbouwer, geboren op 01-10-1880 te Aalten, overleden, zoon van Hendrik Willem KEMPINK en Willemina VELDBOOM.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Willemina, geboren op 08-02-1905 te Bredevoort, overleden.

IX.129    Dora LENSINK, geboren op 19-01-1885 te Aalten, overleden op 07-10-1952 op 67-jarige leeftijd, begraven te Aalten, dochter van Willem LENSINK (zie VIII.99) en Hendrika Grada SCHOLTEN, dienstmeid.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-12-1905 te Aalten met Johan ter WELLE, 31 jaar oud, smid, geboren op 26-09-1874 te Laren, overleden op 20-10-1948 te Aalten op 74-jarige leeftijd, begraven te Aalten, zoon van Hendrikus ter WELLE en Johanna HOFSTEE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heinrich Johannes, geboren op 17-09-1906, overleden.
   2.  Wilhelm, geboren op 01-07-1911 te Brünen Dtl, overleden.
   3.  Hendrika Johanna, geboren op 06-06-1916, overleden.
   4.  Ernst, geboren op 26-12-1918 te Aalten, overleden.
   5.  Gerhard, geboren op 07-11-1920, overleden.

V.20    Steven LENSINK, gedoopt op 02-08-1739 te Aalten, overleden op 24-02-1768 op 28-jarige leeftijd, begraven op 27-02-1768, zoon van Teunis (Tonnis) LENSINK (Lohuis) (zie IV.8) en Jenneken DEGELINK.
Ondertrouwd op 15-05-1767 te Aalten/ Dinxperlo, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1767 te Dinxperlo met Elske GELKINK, 21 jaar oud, gedoopt op 20-03-1746 te Aalten, overleden op 22-10-1825 te Wisch op 79-jarige leeftijd, dochter van Gerrit GELKINK en Henderske BRUSSE. {Zij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-11-1772 te Varsseveld met Cornelis DOORNINK, geboren te Varsseveld, overleden op 04-12-1828 te Wisch.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Stevens (zie VI.45).

VI.45    Hendrika Stevens LENSINK, landvrouw, geboren op 23-08-1767 te Aalten, overleden op 14-01-1851 te Aalten op 83-jarige leeftijd, dochter van Steven LENSINK (zie V.20) en Elske GELKINK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-10-1788 te Dinxperlo met Egbert RENSINK, 28 jaar oud, geboren op 04-05-1760 te Dinxperlo, overleden op 14-11-1829 te Aalten op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan Teube RENSINK en Marijken SMITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven, geboren op 08-10-1789, overleden.
   2.  Mijken (Mette), geboren op 28-02-1791 te Aalten, gedoopt op 06-03-1791 te Aalten, overleden op 12-02-1845 te Aalten op 53-jarige leeftijd.
   3.  Grada, geboren 1792, overleden op 21-12-1814 te Lintelo.
   4.  Grada Hendrika, geboren op 19-01-1793 te Aalten, gedoopt op 27-01-1793 te Aalten.
   5.  Stina, geboren op 11-08-1795 te Aalten, gedoopt op 16-08-1795 te Aalten, overleden.
   6.  Derk Jan, geboren op 07-05-1797 te Aalten, gedoopt op 14-05-1797 te Aalten, overleden.
   7.  Jan Teube Egberts, geboren op 07-11-1799 te Aalten, overleden op 11-02-1882 te Dale op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 15-07-1836 te Aalten met Johanna Arends HUININK.
   8.  Berend Hendrik, geboren op 03-04-1801 te Aalten, gedoopt op 08-04-1801 te Aalten, overleden.
   9.  Dora, geboren op 23-02-1803 te Aalten, gedoopt op 27-02-1803 te Aalten, overleden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-11-1824 te Doesburg met David JANSSEN.
   10.  Janna, geboren op 28-11-1806 te Aalten, gedoopt op 07-12-1806 te Aalten, overleden.

IV.10    Derk LENSINK, gedoopt op 06-04-1704 te Aalten, overleden, zoon van Henrick LENSINK (Apenhorst) en Stijne LENSINCK (Stijne te Kluse ?) (zie III.6).
Gehuwd 1735 met Derksen WESSELINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina (Stijne) WISSELINK, geboren op 04-11-1741 te Aalten, overleden op 04-03-1807 te Aalten op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-04-1773 te Aalten met Teunis SONDERLO, 39 jaar oud, geboren op 03-05-1733 te aalten, overleden op 26-05-1801 te Aalten op 68-jarige leeftijd, begraven op 27-05-1801 te Aalten, zoon van Jan te HENGEVELT en Hendersken HULSKAMP.

III.12    Jan LENSINK (Sibelink), gedoopt op 20-07-1679 te Aalten, overleden, zoon van Geert LENSINCK (Sibelink) (zie II.7) en Aaltje ter CLUSE.
Ondertrouwd op 15-06-1704 te Aalten, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-07-1704 te Aalten met Angenis HOFS, geboren 1679 te Varsseveld, 1685?
Overleden, dochter van Jan HOFFS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan SIEBELINK, geboren 1705, overleden.
   2.  Aaltje SIEBELINK, geboren 1707, overleden.
   3.  Stijne SIEBELINK, geboren 1709, overleden.
   4.  Geert SIEBELINK, geboren 1711, overleden 1791.
   5.  Dersken SIEBELINK, geboren 1714, overleden.
   6.  Teunis SIEBELINK op den ESTIJZER, geboren 1715, overleden.
   7.  Beerndeken (zie IV.19).
   8.  Dirk SIBELINK (Fokkers), gedoopt 1724 te Aalten.
Gehuwd op 21-12-1748 te Aalten met Fenne FOKKINK, geboren 1725, overleden, zij kregen 3 zoons en 3 dochters.
   9.  Stijne.

IV.19    Beerndeken LENSINK, geboren 1722, begraven op 30-03-1753 te Winterswijk, dochter van Jan LENSINK (Sibelink) (zie III.12) en Angenis HOFS.
Ondertrouwd op 02-09-1747, gehuwd 1747 met Jan Hendrik NIJENHUIJS, geboren 1722, overleden, zoon van Geert NIJENHUIJS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntjen, gedoopt op 17-11-1748 te Winterswijk, overleden voor 1750.
   2.  Stijntjen, gedoopt op 12-04-1750 te Winterswijk, overleden.
   3.  Geertjen NIJENHUIS, gedoopt op 28-07-1754 te Winterswijk, overleden.

II.10    Hendrick LENSINCK (CAPPERS) (Kappers), geboren 1641 te Aalten (IJzerlo), berekend, overleden 1722, na 05-1722. Belijdenis Pinsteren 1669, bij eerste huwelijk heet hij Lensinck, bij tweede huwelijk Cappers.
Bij de bewijsvoering voor de identiciteit van Hendrick Lensink en Henderick Kappers wordt gebruik gemaakt van een combinatie van de waarschijnlijkheids methode, de eliminatiemethode en de vernoemingenmethode (R.F.Vulsma, Veronderstelling en bewijs in de genealogie. In 'Voorouders en hun werk', Nederlandse Genealogische Vereniging (1971) p.250-257).
Het eerste en voornaamste bewijs -de waarschijnlijkheidsmethode- voor de identiciteit van Hendrick Lensink en Henderick Cappers wordt gevonden in dezelfde vrouw's naam bij hun huwelijken en wel als volgt:
1671, den 8(sten) Januarij Hendrick Lensinck n(agelaten) s(oon) van zal(ige)n Geert Lensinck, Lijsken Thijsen d(ochter) van Lubbert Thijsen, beijde op den Estijserlo. In margine: getrouwt den 9(de) Feb(ruari).
1684... Henderick Cappers w(eduwnaar) van sal(ige)n Lijsken Thijs in de Heurne, Lutte Ormel n(agelaten) d(ochter) van Jan te Ormel in Dinxperlo. In margine: getrouwt den 20(sten) Julij.
Voorts wordt nader bewijs geleverd -eliminatiemethode- door het ontbreken van enige verdere vermelding van het eerste echtpaar met de identieke voornamencombinatie "Hendrik en Lijsken Cappers" op, en drie maal na 21 december 1671 in Aalten wanneer zij hun kinderen dopen. Dit laatste gepaard aan het ontbreken van het huwelijk van Hendrik en Lijsken Kappers in Aalten noch hun voorkomen in de trouwboeken van enig ander Gelders kerspel (zie: CBG Den Haag, collectie "Gelderse huwelijken", inventarisatie op de namen (en varianten) Kappers, Lensink en Tijs)
Tot slot nog als bewijs -vernoemingsmethode- de vernoeming van hun eerste zoon naar de overleden grootvader "Geert". Tot zover de bewijsvoering.

Herkomst van de naam Kappers:
Het eerste huwelijk dat opgetekend werd in het Aaltense trouwboek is dat van Koop Kappers en Trijntje Doijncks; ondertrouw 15 januari 1665 en 2 april het huwelijk. Koop Kappers is een telg in het geslacht van eigenaren- bewoners van het Kappersgoed in de 16de en 17de eeuw in de Aaltense Heurne. Koop, Ceupe, Cope zijn verschillende schrijfwijzen voor dezelfde voornaam die regelmatig voorkomt in Aalten, Bredevoort en omgeving. De verscheidenheid in schrijfwijzen heeft te maken met het fonetisch schrijven van de woorden door de toenmalige schrijvers. Hekket schrijft in zijn boek Oost-Nederlandse familienamen: " Het Oostnederlands kent een klank die het midden houdt tussen "ah" en "oh" en nu dikwijls "oa" geschreven wordt. Van ouds heeft onzekerheid bestaan over de juiste schrijfwijze; we vinden "baven" naast "boven, "gad" naast "god", "aver" naast "over" ....
In het archief van de heren Anholt te Anholt, juist over de tegenwoordige Duitse grens bij Aalten, noteerde wijlen de heer R.Wartens, streekarchivaris van Aalten, een ongedateerde vermelding uit de tweede helft van de 16de eeuw: "Henrick Kapers, Kap Kapers, eyn halve arve". Henrick Kappers is uit de bronnen bekend als eigenaar-bewoner-bouwman van het erve Kappers. Kap Kapers is mogelijk zijn zoon of zijn broer en waarschijnlijk een voorvader van de Koop Kappers uit 1665. Wanneer we de Oostnederlandse fonetiek naast Kap leggen, komen we bij Cope, Ceupe en Koop. Kennelijk verschillende schrijfwijzaen voor dezelfde voornaam met een klank die het midden houdt tussen "oh" en "ah". Kapers of Kappers is dus het patroniem van deze voornaam. Het erve Kappers is dan genaamd naar zijn ooit eerste eigenaar "Kap". Later ontleenden andere families hun toenaam of familienaam aan het reeds bestaande erve Kappers: een toponiem, een naam die ontstaan is vanuit een patroniem gegeven aan een boerderij. (door Rene Kappers), zoon van Geert LENSINK (den ESTIJZER) (zie I.1) en NN KAPPERS.
Ondertrouwd (1) op 08-01-1671 te Aalten, gehuwd op 09-02-1671 te Aalten met Lijsken THIJSEN (ten Tijhuis), geboren 1638, berekend, overleden 1683, overleden tussen 25 maart 1683 en 28 juni 1684, belijdenis Pasen 1667, dochter van Lubbert THIJSEN en NN.
Ondertrouwd (2) op 28-06-1684 te Aalten, gehuwd op 20-07-1684 te Aalten met Lutte ORMEL, geboren 1658, overleden na 1713, dochter van Jan te ORMEL en Dersken NN. Hier zien we dus de naamsovergang optreden. Deze naamsverandering van Lensink
naar Kappers gebeurde -naar we op grond van analoge naamsveranderingen thans
als hypothese aannemen- doordat beide jonggehuwden Hendrik en Lijsken zich op
het erve Kappers vestigden. Naar het gebruik van de streek worden zij dan
verder aangeduid met de toenaam "Kappers" in de verschillende bronnen, zoals
doop- en trouwboeken, de rechterlijke stukken en verpondingscohieren. (Zie
Muschart R.T., Familienamen genoemd naar erven. Gens Nostra 1956, p.133. Zie
aansluitend, J.Das, Gens Nostra 1956, p.154).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geert KAPPERS, geboren 1671, gedoopt op 24-12-1671 te Aalten, overleden. Van hem is verder niets bekend geworden.
   2.  Derck KAPPERS (zie III.17).
   3.  Harmen KAPPERS (zie III.19).
   4.  Willemken KAPPERS, geboren 1683, gedoopt op 25-03-1683 te Aalten, overleden na 1718.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Ceupe KAPPERS (zie III.22).
   6.  Jan KAPPERS (zie III.24).
   7.  Lubbert KAPPERS (zie III.26).
   8.  Lijsken KAPPERS, geboren 1696, gedoopt op 12-01-1696 te Aalten, overleden.
   9.  Aeltjen KAPPERS, geboren 1697, gedoopt op 15-11-1697 te Aalten, overleden.
   10.  Marie KAPPERS, geboren 1701, gedoopt op 10-07-1701 te Aalten, overleden.
   11.  Gijsbert KAPPERS. Van hem is verder niets bekend geworden.

III.17    Derck KAPPERS, bouwman op de Haartman, geboren 1673, gedoopt op 14-09-1673 te Aalten, overleden op 09-03-1753 te Aalten, zoon van Hendrick LENSINCK (CAPPERS) (Kappers) (zie II.10) en Lijsken THIJSEN (ten Tijhuis).
Ondertrouwd op 24-07-1701 te Aalten, gehuwd op 21-08-1701 te Aalten met Lotte HAARTMANS, geboren 1675, overleden, dochter van Jeurden HAARTMANS en Lumken HINKAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsken, gedoopt op 01-06-1702 te Aalten, overleden voor 1705 te Aalten.
   2.  Jeurden, gedoopt op 27-01-1704 te Aalten, overleden.
   3.  Lijsken, gedoopt op 19-04-1705 te Aalten, overleden.
   4.  Geertjen, gedoopt op 29-05-1707 te Aalten, overleden.
   5.  Gijsbert, geboren 1711, overleden.
   6.  Wessel, geboren 1714, overleden.
   7.  Warner, geboren 1718, overleden.
   8.  Lotte (zie IV.31).

IV.31    Lotte KAPPERS, gedoopt op 21-12-1721 te Aalten, overleden voor 1771, dochter van Derck KAPPERS (zie III.17) en Lotte HAARTMANS.
Gehuwd (1) 1754 met Engelbartus LOHUIS (Loos), geboren 1726, overleden. {Hij is later gehuwd voor 1754 met Willemina SNOEIENBOS.}
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 31-12-1763 te Aalten met Geert Jan LENSINK (Loos;Op 't Loo;Lohuijs), 29 jaar oud (zie V.15). {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 01-04-1771 te Aalten, 2e huwelijk: Geert Lenzink op Lohuis weduwnaar van Lutte Kappers.
In een ketting van 4 huwelijken worden op Lohuis 17 kinderen geboren. De eerste is Henderske in 1747 en de laatste Geertruid in 1785. Daar ligt dus 38 jaar tussen. Uit het vijfde huwelijk van de ketting zijn geen kinderen aangetroffen. Echtgenote is Eva Aleida HEIJINK (Hegents), 28 jaar oud, geboren op 23-12-1742 te Aalten, overleden op 11-08-1797 te Aalten op 54-jarige leeftijd, begraven op 13-08-1797 te Aalten, lidmaat Pasen 1765, dochter van Hermanus Harmen HEIJINK en Christina te WINKEL.}
Uit het tweede huwelijk: 1 kind (zie onder V.15).
 
III.19    Harmen KAPPERS, gedoopt op 30-04-1676 te Aalten, overleden 1734, zoon van Hendrick LENSINCK (CAPPERS) (Kappers) (zie II.10) en Lijsken THIJSEN (ten Tijhuis).
Ondertrouwd op 05-03-1713 te Aalten, gehuwd op 36-jarige leeftijd op 26-03-1713 te Aalten met Aaltje te ORMEL, dochter van Derck te ORMEL en Aaltien BIVANCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltjen, geboren te Dinxperlo, gedoopt op 14-04-1713 te Dinxperlo, overleden.
   2.  Lijssien, gedoopt op 04-11-1714 te Dinxperlo, overleden.
   3.  Jan, geboren 1716, overleden 1808.
   4.  Gerrit (Rengelink), geboren 1719, overleden 1782.
   5.  Gijsbert, boer, timmerman, gedoopt op 02-11-1721 te Aalten, overleden op 24-01-1808 te Aalten op 86-jarige leeftijd, begraven op 26-01-1808 te Aalten.
Gehuwd met Christina LIGTERS.
   6.  Lijsbeth, gedoopt op 29-09-1733 te Aalten, overleden.
Gehuwd met Gerrit ten VEENHUIS, zoon van Geert ten VEENHUIS en NN.
   7.  Arent.
   8.  Derk Willem.
   9.  Henric.

III.22    Ceupe KAPPERS, bouwman op het Teunte, geboren 1685, overleden 1748, 1748-1757. Zoon van Hendrik Lensink alias Kappers en vermoedelijk Lutte te Ormel.
woont ten tijde van de Liberale Gift (28 maart 1748) op Teunte,"... heeft 3 kinder alle drie over de 16 jaer, met Ede mede voor 2 van de selve verkl(aart) dat geen 500 glns (guldens) nbezit, en iets gefurneert, solv(it) den 2 termijn en den3 den gelijkifals en den 4 den.", zoon van Hendrick LENSINCK (CAPPERS) (Kappers) (zie II.10) en Lutte ORMEL.
Ondertrouwd op 13-09-1716, gehuwd op 11-10-1716 te Aalten met Aaltje ten TEUNTE, 33 jaar oud, gedoopt op 25-05-1683 te Aalten, overleden na 1748.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabet (Teunte) (zie IV.44).
   2.  Henric (Teunte), gedoopt op 28-04-1720 te Aalten, overleden na 1748.
   3.  Gerrit (Teunte), gedoopt onder de naam Ten Tuijnte.

IV.44    Elizabet KAPPERS (Teunte), gedoopt op 01-07-1717 te Aalten, gedoopt onder de naam Ten Tuijnte, overleden, dochter van Ceupe KAPPERS (zie III.22) en Aaltje ten TEUNTE.
Ondertrouwd op 28-12-1742 te Dinxperlo, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-12-1742 te Dinxperlo met Jan BOLAND, geboren te de Zuiderwijk, overleden, zoon van Willem BOLAND en NN. Bij de dopen van hun kinderen wonen zij aan den Bongerd of Bongerstede te
Dinxperlo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Garrit, gedoopt op 13-08-1752 te Dinxperlo, overleden.
   2.  Cornelia, geboren te Dinxperlo, gedoopt op 04-04-1760 te Dinxperlo, overleden.

III.24    Jan KAPPERS, bouwman op Klein Kappers, geboren 1689, gedoopt op 17-02-1689 te Aalten, overleden, zoon van Hendrick LENSINCK (CAPPERS) (Kappers) (zie II.10) en Lutte ORMEL.
Ondertrouwd op 25-07-1717 te Aalten, gehuwd op 15-08-1717 te Aalten met Enneken KEMPINK, overleden circa 1770, begraven op 21-04-1770 te Aalten, dochter van Henric KEMPINK en Aaltje NN. {Zij is later gehuwd op 26-11-1740 te Aalten met Herman te KIEFTE, overleden op 09-01-1780 te Aalten, begraven op 11-01-1780 te Aalten.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje, gedoopt op 06-02-1718 te Aalten, overleden voor 1728 te Aalten.
   2.  Lotte, gedoopt op 28-07-1720 te Aalten, overleden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-11-1746 te Aalten met Wander PRANGE, overleden na 1766, zoon van Jan PRANGE en NN.
   3.  Gerritje, gedoopt op 29-03-1728 te Aalten, overleden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-04-1751 te Aalten met Barent te LOO. {Hij was eerder gehuwd voor 1751 met Elske ESKES. Hij is later gehuwd op 01-06-1754 te Aalten met Catharina ANSINK, overleden.}
   4.  Janna, gedoopt op 22-02-1733 te Aalten, overleden na 1740.
   5.  Hendrik, gedoopt te Aalten.

III.26    Lubbert KAPPERS, gedoopt op 30-04-1693 te Aalten, overleden op 31-07-1753 te Aalten op 60-jarige leeftijd. Testeren mutueel ten gunste van de langstlevende, voor het gerecht van Bredevoort 31 juli 1753. De langstlevende zal het vruchtgebruik genieten van de na te laten goederen;'...behouden blijvende evens wel de gifte bij gemelte Huijwelijkse voorwaerden gedaen in sijn volle kragt." ...sij comparantinne ...wel swack van lighaem en krank te bedde liggende .."
Lubertus Kappers procedeerde tegen Helena Tolkamp in 1726 voor het gerecht van Bredevoort, "...dat dezer Clager, een getrout man zijnde, door de beklaagde agterbax voor eenigen tijd is worden getraduceert en geinjurieert door in presentie van verscheidene mensen voor te geven en te evomeren dat den Clager haar beklaagde zoude vleeselijk bekend en bezwangerd hebben ..." In 1748 ten tijde van de Liberale Gift, woonde Lubbert Kappers te Bredevoort. Zoon van Hendrick LENSINCK (CAPPERS) (Kappers) (zie II.10) en Lutte ORMEL.
Gehuwd 1722 te Breedevoort met Anna JAGERS, geboren te Breedevoort, overleden na 1753. Testeren mutueel ten gunste van de langstlevende, voor het gerecht van
Bredevoort 31 juli 1753. De langstlevende zal het vruchtgebruik genieten van
de na te laten goederen;'...behouden blijvende evens wel de gifte bij gemelte
Huijwelijkse voorwaerden gedaen in sijn volle kragt." "...sij
comparantinne...wel swack van lighaem en krank te bedde liggende..." Lubertus Kappers procedeerde tegen Helena Tolkamp in 1726 voor het gerecht van
bredevoort, "...dat dezer Clager, een getrout man zijnde, door de beklaagde
agterbax voor eenigen tijd is worden getraduceert en geinjurieert door in
presentie van verscheidene mensen voor te geven en te evomeren dat den Clager
haar beklaagde zoude vleeselijk bekend en bezwangerd hebben ..." In 1748 ten
tijde van de Liberale Gift, woonde Lubbert Kappers te Bredevoort in het rot
van Jannes Weninck; 1 man, 1 vrouw, geen kinderen. {Zij is later gehuwd voor 1722 met Willem ROCHOLT.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik, gedoopt op 03-03-1723 te Breedevoort, overleden.
   2.  Wilhelm, gedoopt op 03-03-1723 te Breedevoort, overleden.
   3.  Willemina.
Gehuwd met Schoenmaker of RABEN. Op 21 mei 1782 compareerden Assessor A.Schoenmaker en desselfs ehevrouw Willemina Raben...transporteren aan ... Johan Andries Vos, der comparanten eigendommenlijken hun uit den boedel van wijlen hunnen grootvader Lubbertus Cappers aangeerfde Hoff, buiten de Misterpoorte deser stad Bredevoort in den Beekendijk tussen de hoven van Jan Willem Deunk en van Gerrit Veenhuis kennelijk gesitueerd.

II.14    Deve LENSINCKS, geboren 1643 te Aalten (IJzerlo), berekend, overleden, belijdenis Kerstmis 1672, dochter van Geert LENSINK (den ESTIJZER) (zie I.1) en NN KAPPERS.
Ondertrouwd op 07-09-1673 te Aalten, gehuwd op 28-09-1673 te Aalten met Geert ter SLICHT, geboren 1641 te Aalten (Barlo), overleden, zoon van Berent ter SLICHT en NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilleken, gedoopt op 05-07-1674 te Aalten (Barlo), overleden.
Gehuwd met Coene NIEUWHOF (Bullens), geboren 1660 te Aalten (Barlo), overleden voor 1729.
   2.  Berent (zie III.34).

III.34    Berent ter SLICHT, geboren 1678 te Aalten, overleden op 07-06-1778 te Aalten, zoon van Geert ter SLICHT en Deve LENSINCKS (zie II.14).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermina ter SLIGT, geboren 1702, overleden.
Gehuwd met Lubbert DUENCK (Sligte), geboren 1709, overleden 1800.

II.16    Christina (Stijne) LENSINK, geboren 1647 te Aalten (IJzerlo), overleden, belijdenis Kerstmis 1673, dochter van Geert LENSINK (den ESTIJZER) (zie I.1) en NN KAPPERS.
Ondertrouwd op 29-04-1677 te Aalten, berekend, gehuwd op 24-05-1677 te Aalten, berekend met Jan LANCKHOF, geboren 1651 te Aalten (Barlo), overleden, zoon van Hendrick LANGENHOF en Fijken te BOCKEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jenneken, geboren op 11-02-1683 te Aalten (Barlo), overleden.
Ondertrouwd op 16-11-1737 te Aalten/ Winterswijk, gehuwd 1737, bij zijn huwelijk wordt Wander, Hendrik genoemd met Wander HAARTMANS, geboren 1647 te Aalten (Haart), 1647 correct ivm ondertrouw ? Overleden.
   2.  Lotte Jansd.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software