Statistieken genealogie Hooijboer      dd 14 jan. 2017

Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.

 

Samenstelling van het nageslacht van Claas Cornelisse
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) 202 164 3 369
→ waarvan naamdragers (*) 149 122 2 273
Aantal nog levende personen 112 102 1 215
→ waarvan naamdragers (*) 71 69 0 140

(*) Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).

Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties
Samenstelling Breedte (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal Van Tot
Generatie 1 1 0 0 1 ???? ????
Generatie 2 6 2 0 8 1685 1697
Generatie 3 6 0 0 6 1709 1733
Generatie 4 8 4 0 12 1748 1775
Generatie 5 9 12 0 21 1770 1821
Generatie 6 29 21 0 50 1798 1854
Generatie 7 20 17 1 38 1825 1878
Generatie 8 31 30 0 61 1867 1920
Generatie 9 42 41 2 85 1900 1958
Generatie 10 41 26 0 67 1935 1993
Generatie 11 9 11 0 20 1981 2006

(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen n generatie.

Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
18 Cornelis Hooijboer   96 0 4  
19 Joannes Hooijboer   89 5 25  
20 Nicolaas Janse Hooijboer   88 2 6  
21 Johannes Hooijboer   86 11 20  
23 Nicolaas Hooijboer   83 8 1  
24 Cornelis Hooijboer   82 3 29  
26 Nicolaas Hooijboer   80 5 24  


Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
20 Petronella Cornelia Hooijboer   95 2 26  
21 Petronella Hooijboer   94 10 8  
24 Catharina Hooijboer   89 11 18  
25 Maartje Hooijboer   89 4 7  
28 Margaretha Maria Hooijboer   85 6 26  
29 Sigberta Hooijboer   84 8 6  
30 Catharina Hooijboer   84 2 16  
31 Alida Hooijboer   83 0 27  
33 Catharina Hooijboer   80 6 12  


Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*)
Geboorteperiode Geboren Overleden
Tot en met 31-12-1700 7 0
Van 01-01-1701 tot en met 31-12-1725 4 0
Van 01-01-1726 tot en met 31-12-1750 3 0
Van 01-01-1751 tot en met 31-12-1775 12 2
Van 01-01-1776 tot en met 31-12-1800 13 4
Van 01-01-1801 tot en met 31-12-1825 33 6
Van 01-01-1826 tot en met 31-12-1850 28 4
Van 01-01-1851 tot en met 31-12-1875 32 6
Van 01-01-1876 tot en met 31-12-1900 27 7
Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 42 5
Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 61 9
Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 52 1
Vanaf 01-01-1976 33 0

(*) Doodgeboren kinderen worden hier niet meegeteld.

Bereikte leeftijden (*) (alleen naamdragers)
Mannen Vrouwen
Bereikte leeftijd Aantal Percentage Aantal Percentage
Totaal 76 49
0 - 9 jaar 25 15
10 - 19 jaar 2 2
20 - 29 jaar 8 2
30 - 39 jaar 3 4
40 - 49 jaar 3 4
50 - 59 jaar 1 3
60 - 69 jaar 11 5
70 - 79 jaar 16 5
80 - 89 jaar 6 7
90 - 99 jaar 1 2
100 - 109 jaar 0 0
110 - 119 jaar 0 0

(*) Personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.

Huwelijken (van naamdragers) die minstens 50 jaar stand gehouden hebben
Nr. Echtpaar Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
13 Alida Hooijboer en Louwrens Laan ongeveer 61 0 0  
14 Maartje Hooijboer en Cornelis Degeling   60 1 21  
16 Nicolaas Hooijboer en Maria Cornelia Vos   58 7 16  
17 Catharina Hooijboer en Johannes Everhardus Dekker   55 7 1  
18 Cornelis Hooijboer en Margaretha Verwer 54 10 21
20 Nicolaas Janse Hooijboer en Neeltje Dekker   54 0 21  
23 Nicolaas Hooijboer en M. (Dinah) Beers   51 5 13  
24 Arian Hooijboer en Diewertje Rood   51 4 12  
25 Joannes Hooijboer en Geertruida Sijm   51 3 10  


Huwelijken (van naamdragers) die minder dan 2 jaar duren of geduurd hebben
Nr. Echtpaar Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Cornelis Hooijboer en Anna Kieft   1 8 11  
2 Bregitta Hooijboer en Cornelis Appelman   1 10 29  


Personen (alleen naamdragers) die minstens 3 keer getrouwd zijn
Naam Huwelijken
Cornelis Hooijboer 4


Personen (alleen naamdragers) die vr hun 18e getrouwd zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Dieuwertje Hooijboer   17 6 9
2 Nicolaas Hooijboer   17 9 27


Personen (alleen naamdragers) die op minstens 50-jarige leeftijd getrouwd zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Sijmon Hooijboer   51 5 20


Huwelijken (van naamdragers) die als "moetjes" (*) aangemerkt zouden kunnen worden
Echtpaar Huwelijk (**) 1e Kind Geboren (***)
Sijbrecht Klaas Hooijboer en Pieter Jacobsz Lelijvelt29-06-1709Jacobus Zijbrecht Claes05-04-1709
Cornelis Klaasz Hooijboer en Antje Pieters Aijer (Aran)27-01-1771Maartje Cornelis Leendertsz02-11-1770
Nicolaas Cornelisz Hooijboer en Geertje Teunisz Vreedevoort06-06-1802Cornelius19-12-1802
Nicolaas Cornelisz Hooijboer en Breghtje Boender18-07-1824Grietje11-01-1825
Cornelius Hooijboer en Guurtje Koster31-07-1825Geertje07-11-1825
Anthonius Mattheus Hooijboer en Immetje (Jannetje) Meester14-01-1838Cornelis01-08-1838
Dieuwertje Hooijboer en Levie Visjager29-06-1921?07-10-1921
Catharina Hooijboer en Johannes Everhardus Dekker20-07-1922Jan Cornelis27-11-1922

(*) Een huwelijk wordt als "moetje" aangemerkt als het eerste kind vr of binnen 7 maanden n het huwelijk geboren wordt.
(**) Een cursief gedrukte huwelijksdatum houdt in dat dit een kerkelijk huwelijk betreft.
(***) Een cursief gedrukte geboortedatum houdt in dat dit een doopdatum betreft.

Echtparen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben
Echtpaar Kinderen
Cornelis Hooijboer en Agatha Maria Thomas 14
Pieter Hooijboer en Brigitta Rood 13
Cornelis Petrus Hooijboer en Jans M. Broersen 12
Nicolaas Hooijboer en Maria Cornelia Vos 11
Aafje Hooijboer en Hendrikus Johannes Brozius 11
Nicolaas Petrus Hooijboer en Anna van Duin 10
Nicolaas Cornelisz Hooijboer en Geertje Teunisz Vreedevoort 10
Johannes Hooijboer en Geertruida Appel 10
Agatha Cornelisdr Hooijboer en Johan Engelbert Scholten 10

(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.

Personen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben
Persoon Kinderen Relaties (**)
Nicolaas Cornelisz Hooijboer 17 2
Cornelis Hooijboer 14 1
Pieter Hooijboer 13 1
Cornelis Petrus Hooijboer 12 1
Nicolaas Hooijboer 11 1
Aafje Hooijboer 11 1
Nicolaas Petrus Hooijboer 10 1
Johannes Hooijboer 10 1
Cornelis Klaasz Hooijboer 10 2
Agatha Cornelisdr Hooijboer 10 1

(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.
(**) Hier staat vermeld uit hoeveel relaties de kinderen voortgekomen zijn.

Mannen (alleen naamdragers) die vr hun 18e (*) een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
Er zijn geen mannen die zo jong een kind hebben gekregen.

(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.


Vrouwen (alleen naamdragers) die vr hun 18e (*) een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Dieuwertje Hooijboer   17 9 18

(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.


Mannen (alleen naamdragers) die na hun 45e een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Nicolaas Cornelisz Hooijboer   62 9 0
2 Cornelis Petrus Hooijboer   51 9 19
3 Johannes Hooijboer   51 9 0
4 Klaas Hooijboer   50 11 5
5 Johannes Claas Hooijboer   48 9 8
6 Arian Hooijboer   47 8 13
7 Pieter Hooijboer   47 3 17


Vrouwen (alleen naamdragers) die na hun 45e een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Maartje Hooijboer   48 0 26
2 Agatha Cornelisdr Hooijboer ongeveer 46 0 0


Meerlingen (*) (alleen van gezinnen met een naamdrager)
 
Tweeling
Paar (**) Aantal (***)
Maartje Hooijboer en Cornelis Degeling 1
Antonius Theodorus Johannes Hooijboer en Lidia de Bruin 1
Dorothea Adriana Maria Hooijboer en Petrus Theodorus Arnoldus Lensink 1

(*) Er is sprake van een meerling als kinderen binnen n maand van elkaar geboren worden.
(**) Het doet niet terzake of de paren getrouwd zijn of niet.
(***) Er kunnen meerdere meerlingen voorkomen bij n (echt)paar!

Achternamen die meer dan 5 keer voorkomen (bij naamdragers)
Achternaam Aantal
Hooijboer 259
Cornelisse 8
Hoijboer 6


Voornamen (*) van mannen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Voornaam Aantal
Cornelis 16
Nicolaas 10
Johannes 5
Petrus 4
Piet 4
Jacob 3
Jan 3
Joannes 3

(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.


Voornamen (*) van vrouwen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Voornaam Aantal
Catharina 7
Geertje 6
Cornelia 4
Trijntje 4
Antje 3
Grietje 3
Maartje 3

(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.


Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 5 keer voorkomen.
 
Periode tot en met 1800 (in totaal 7 personen)
Geboorteplaats Aantal
Langer Aer 7
 
Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 19 personen)
Geboorteplaats Aantal
Graft 8
Opmeer 7
 
Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 18 personen)
Geboorteplaats Aantal
Graft 10
 
Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 26 personen)
Geboorteplaats Aantal
Opmeer 7
Heerhugowaard 6
Zwaag 6
 
Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 20 personen)
Geboorteplaats Aantal
Heerhugowaard 7
 
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 35 personen)
Geboorteplaats Aantal
Hoorn 8
Opmeer 7
Zwaag 7
Heerhugowaard 6
 
Periode van 1926 tot en met 1950 (in totaal 44 personen)
Geboorteplaats Aantal
Venhuizen 12
Zwaag 10
Opmeer 7
Zaandam 6
 
Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 31 personen)
Geboorteplaats Aantal
Utrecht 8
 
Periode van 1976 tot en met 2000 (in totaal 13 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 5 keer voorkomen.
 
Periode vanaf 2001 (in totaal 3 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 5 keer voorkomen.


Beroepen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Beroep Aantal
schoenmaker 7
dienstbode 5
timmerman 4
turfschipper 3

Gegenereerd met Aldfaer, versie 6.1 op 14-01-2017 om 14:06:34.
Sjabloon: Statistieken nageslacht, versie 3.5.03.